Демченко Ольга Володимирівна | ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Учитель хімії 
Комунального закладу “Злинський ліцей”
Маловисківської районної ради Кіровоградської області

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ

       На сьогоднішній день проблема використання сучасних педагогічних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах набуває особливої гостроти і значимості. Стрімко розвиваються нові педагогічні технології, які засновані на ефективному використанні в навчальному процесі ЗНЗ сучасних засобів і методів передачі знань. Застосування інформаційних технологій за останні роки суттєво змінює освіту. Одним з перспективних напрямків розвитку навчання в світі зараз вважається змішане навчання.  Саме завдяки впровадженню елементів змішаного навчання хімії в школі активізується навчально-пізнавальна діяльність й посилюється самостійна робота учнів.

Зміни, що відбуваються в сучасній освіті, потребують впровадження нових педагогічнихтехнологій, зорієнтованих на індивідуальний розвиток особистості, самостійне навчання,формування вміння виконувати нестандартні завдання. Серед них – технологія «перевернутого» навчання з використанням хмарних сервісів. Ця технологія є різновидом змішаного навчання, що його нині широко використовють[1]. Вона передбачає інтеграціютрадиційного і навчання з інформаційно-комп’ютерними технологіями.

«Перевернуте навчання» – це форма активного навчання, яка дає змогу «перевернути» звичний процес навчання таким чином, що домашнім завданнямдля учнів є перегляд відповідних відеофрагментів з навчальним матеріалом наступного уроку, учні самостійно вивчають теоретичний матеріал, а у класі час використовується на виконання практичних завдань. Відеолекції розглядаються як ключовий компонент у «перевернутому» підході. Їх готує вчитель і розміщує в Інтернеті.У контексті «перевернутого навчання» постає запитання: як зацікавити дітей вивчати матеріал на випередження вдома, якщо й звичайне домашнє завдання учні виконують не завжди якісно? Мабуть, єдиний спосіб розв’язування цієї проблеми полягає в тому, що відеоуроки, відеолекції або підручники, що їх використовують у даній методиці, мають бути цікавими, насиченими й зрозумілими не лише вчителеві, а й здобувачу знань. Нині саме хмарні технології дають змогу вдало реалізувати сучасну технологію навчання завдяки створенню віртуального простору для розміщення матеріалів і налагодження співпраці. Останнім часом упровадження хмарних технологій стрімко поширюється, завдяки цьому  освіта стає ще доступнішою, адже вчитися можна скрізь: у приміщенні та просто неба.[3,C.131]

«Хмара» – це певний центр, сервер або їх мережа, де зберігаються дані та програми, що з’єднуються з користувачами через Інтернет. Загальна перевага для всіх користувачів хмарних технологій: отримати доступ до «хмари» можна не лише з ПК чи ноутбука, а й з нетбука, смартфона чи  планшета, тому що головною умовою для цього є наявність Інтернету, а для програмового забезпечення «хмари» використовуються потужності віддаленого сервера; споживачі використовують програми без їх установлення. Усі хмарні технології можна використовувати для «перевернутого навчання», де вчитель має можливість викладати навчальний матеріал, відео, фотоматеріали у своєму блозі, на сайті навчального закладу, Google-диску або в соціальних мережах, запропонувати учням ознайомитися з темою, а вже на уроці проводити обговорення й закріплення матеріалу або опитування учнів.Ці ресурси також можна використовувати для контролю навчальних досягнень.Наприклад, хмарна платформа Google Apps Education Edition надає такі сервіси: календар Google, електронна пошта Gmail, диск Google, сайти Google, Google Docs, Google Form, Blogger, You Tube та Gmail, диски.

Для реалізації технології змішаного навчання під час викладання хімії можна використовувати  наступні моделі [2]:

1.Ротаційні моделі – це організація навчання предмету, за якої учні переходять між різними форматами навчання за фіксованим розкладом або на розсуд вчителя, принаймні одним з таких форматів є навчання в режимі онлайн. Інші можливі формати – це робота у невеликих проєктних командах, теоретичні виклади (лекції) від вчителя (як для цілої групи так і для проєктних команд), групові проєкти, індивідуальні консультації від вчителя,письмові завдання.

1.1. Ротація за станціями – це модель організації вивчення предмету, за якої учні переходять між різними «станціями» в межах одного чи декількох кабінетів. Ротація за станціями відрізняється від індивідуальної ротації тим, що учні мають пройти усі станції, а не лише ті, що встановлені їхнім індивідуальним графіком.

1.2. Ротація за лабораторіями – це модель організації вивчення предмету, коли одна зі станцій відбувається в спеціальному комп’ютерному кабінеті, де учні навчаються самостійно онлайн.

1.3. «Перевернутий клас» – це модель організації вивчення предмету, за якої учні вивчають новий матеріал онлайн за межами навчального закладу вдома, а потім йдуть до школи, щоб на базі здобутих знань та освоєних правил і інструкцій працювати над проєктами або отримати додаткову інформацію від вчителя. Основна теоретична частина курсу засвоюється онлайн, саме це відрізняє модель «перевернутого» класу від просто виконання домашніх завдань онлайн, адже не освоївши теорію самостійно учень не зможе брати активну участь у дискусіях з вчителем чи реалізувати проєкт.

1.4. Індивідуальна ротація – це модель змішаного навчання, коли кожен учень має індивідуальний графік і не обов’язково відвідує кожну доступну станцію.
2. Гнучка модель – це модель організації вивчення предмету, в якій основноючастиною навчання учнів є онлайн-складова, навіть тоді, коли не всі учні мають доступ до мережі Інтернет. Кожен учень працює за індивідуальним графіком, який включаєв себе різні формати навчання.

3.Модель самостійного змішування – це модель організації вивчення предмету, за якої учень вивчає предмет повністю в мережі Інтернет, а також відвідує навчальні заходи у школі. Учні можуть вивчати предмет як у приміщенні школи, якщо є необхідне обладнання і доступ до мережі Інтернет, так і вдома. Цю модель неможливо застосовувати для вивчення всіх предметів, адже така організація навчального процесу має комбінуватися з такими, що проходять у навчальному закладі та з вчителем.
4. Модель збагаченого віртуального навчання – це така модель організації вивчення предмету, за якої учні обов’язково повинні проходити частину навчання зі своїм вчителем офлайн, а потім самостійно розв’язувати індивідуальні завдання. Модель збагачення віртуального навчання відрізняється від моделі «перевернутого класу» тим, що учні дуже рідко зустрічаються віч-на-віч з вчителем. У випадку збагаченого віртуального навчання учні зобов’язані проходити окремі заняття з вчителем та отримувати консультації [4].

І тoму, зрoзумілo, якщo вчитель хoче, щoб учням булo цікавo  на урoці, щoб вoни мoгли рoзуміти педагoга, ні в якoму випадку не мoжна залишатиcя ocтoрoнь від викoриcтання змішаного навчання і ІКТ.

Список використаних джерел:

  1. Лісецький К.А. – Режим доступу : http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1156.
  2. Лозовицький Д.В. Про суть технології змішаного навчання – Інтернет- ресурс. Код доступу: http://aphd.ua/pro-sut-tekhnolohi-zmishanoho–navchannia-//
  3. Рафальська О. О. Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіті /О. О. Рафальська // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво:Науковий журнал. Луцьк – 2013.– № 11 – С. 128-133.
  4. Навчання в школі + онлайн-навчання = змішане навчання [Електронний ресурс] //Про.Світ. Центр інноваційної освіти : [сайт]. − Режим доступу: http://www.prosvitcenter.org/uk/navchannya-v-shkoli-onlayn-navchannya-zmi/

 

 

Comments

  1. Дякую за докладний опис технологій змішаного навчання. На жаль, через обмеження сьогодення ми не маємо можливості використати всі моделі, але деякі з них, особливо “перевернутий клас” та “гнучка модель” – це найнеобхідніші форми роботи при сучасних умовах.

Залишити відповідь