Тіхоненко Світлана Олегівна | УРОК ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА МОДЕЛЛЮ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У 6 КЛАСІ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

 

Учитель зарубіжної та українскої літератури
Гімназії №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

 

УРОК ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА МОДЕЛЛЮ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У 6 КЛАСІ

Анотація. У статті розкрито сутність змішаного навчання, зазначено, що у змішаному навчанні здійснюється поєднання самостійного та аудиторного навчання, що дає можливість кожному проявити себе відповідно до тих можливостей, якими він володіє. Тези пропонують для ознайомлення урок зарубіжної літератури змішаного навчання (модель «перевернутий клас») у 6 класі з теми.

Інформаційні технології за останні кілька років суттєво змінили освіту в багатьох країнах світу. Практично неможливо уявити сучасний навчальний процес без соціальних сервісів. З’явилися нові педагогічні підходи, масові відкриті дистанційні курси, завдяки яким безкоштовно навчаються сотні тисяч слухачів. Термін «змішане навчання» (в англомовній літературі –blended або hybridlearning) має різні визначення у літературі. Загаломце –поєднання офлайн- (абоособисто, «на місці») та онлайн-навчання у різнихпропорціях. Сама концепціяз’явиласяще в 1990-х як противага онлайн-навчанню, протевивчати та впроваджуватиїї почали лише з 2000-х [3, с. 25].Упровадженнюмоделізмішаногонавчання в системіосвітиприсвяченіпраці таких авторів, як Є. Желнова, О. Кривонос, В. Кухаренко, М. Нікітіна, А. Стрюк, Ю. Триус, Г. Чередніченко, Л. Шапран та інших. До питаньзмішаногонавчаннязверталисятакож C. Грехем, С. Moeбс, С. Вейбелзах, Д. Пейнтер, Р. Сченк [4].

У змішаномунавчанніздійснюєтьсяпоєднаннясамостійного та аудиторного навчання, щодаєможливість кожному проявити себе відповідно до тих можливостей, якимивінволодіє [2, с. 68]. Основна мета вчителів при змішаному навчанні – активно взаємодіяти з учнями, відстежуватипрогрес та допомагати у разі потреби [3, с. 26].

Пропонуємо вашій увазі урок змішаного навчання(модель «перевернутий клас») у 6 класі з теми «КрістінеНестлінгер «Конрад, або Дитина з бляшанки» [1]. (Незвичайність образу Конрада, риси його характеру. Образи героїв твору). Під час офлайн-уроку учитель працює з учнівською аудиторію, здійснюючи аналітичного дослідження тексту в режимі реального часу. На веб-сервісі GoogleClassroomучитель розташовує посилання padlet (https://padlet.com/tixonenko_svitlana/9tnckcas5sh22uqy), де знаходяться відео-аудіо-матеріали, схеми, завдання для самостійного опрацювання.

Етапи уроку Пропоновані запитання та завдання

Тема

Крістіне Нестлінгер (нар. 1936). «Конрад, або Дитина з бляшанки». «Конрад або вихід з бляшанки» (Незвичайність образу Конрада, риси його характеру. Образи героїв твору)

Мета

Ознайомити учнів із творчістю Крістіне Нестлінгер, розпочати аналітичне дослідження тексту твору «Конрад або дитина з бляшанки»; під час аналізу твору звернути увагу учнівської аудиторії на особливості художнього світу повісті; проаналізувати образи героїв повісті в контексті авторського задуму; формувати навички аналітичного мислення; розвивати образне мислення; сприяти вихованню уважного читача

 

ІV. Аналітичне дослідження тексту

І етап  — передрозуміння (входження в текст), чуттєво-емоційний, наївно-реалістичний рівень враження, з’ясування точок розуміння-нерозуміння смислів тексту. ·     Чи всі прочитали твір?

·    Які почуття та думки викликав твір?

·    Що здалося не зрозумілим та дивним у тексті?

·   Які питання ви б хотіли обговорити на уроці?

·   Як ви розумієте тему уроку? (До цього питання варто повернутися і під час рефлексії)

ІІ етап — аналітичне дослідження (шлях від частини до цілого), смислотворчий діалог автора й читача про героя й оточуючий його художній світ.

 

 

1. Окреслення часово-просторових рамок тексту

·  Де відбуваються події у творі?

·  Де більше відбуваються події у твору? В будинку чи на дворі? Чому? Чому не вказане, в якому місті та країні відбуваються події?

2. Бесіда на основі герменевтичних запитань

·  Якою ми побачили пані Бартолотті? Що в героїні ви побачили незвичного? Чим вона відрізняється від решти жінок літнього віку?

·  Чи можемо ми сказати, що пані Бартолотті своєю поведінкою більше нагадує дитину, ніж дорослу людину?

·  Який дивний пакунок отримала героїня? Що так налякало пані Бартолотті? Як у фільмі відтворено даний епізод? У чому гумор даної сцени?

·  Поміркуйте, кому могла знадобитися «законсервована» дитина?

·  Яким читач уперше бачить Конрада? Чому яскравий одяг та смачна їжа, що запропонувала «мама» Бартолотті не сподобалися Конраду? А вам би сподобалися?

·  За що Конрада не любили діти? А ви б любили такого однокласника? Свою думку обґрунтуйте.

·  Чому діти поводилися так жорстоко? Чи схвалює їхню поведінку автор?

·  Оцініть поведінку вчительки. Як на вашу думку, чи правильно вона вчинила, коли зробила Конрада своїми «вухами та очима»?

·  Чому Конрад не хоче залишати своїх таких дивних батьків?

·  Чим люди з фабрики лякають герої та читачів? Чому автор постійно підкреслює їхню блакитну форму? Якими працівники фірми зображені в екранізованій версії?

·  Як ви розумієте фінал твору? Чому авторка не показує читачам «нового» Конрада? Як ви розумієте останні слова Кіті: «  — Ох, Конраде, побачимо, якийтибудеш

· Як завершує режисер свій фільм? Поміркуйте, чому останньою сценою фільму стали не слова Кіті, а поцілунки?

V.Підсумкова бесіда у просторі означеної теми

 

· Як автор у книзі про дітей піднімає складні питання стосунків у родині?

· Як в образі Конрада автор дає розуміння світу дитинства, його особливості та несхожості зі світом дорослих?

· Погляньте на тему нашого уроку. Як ви тепер розумієте її? Чи можна сказати, що бляшанка — це не тільки штучно створена дитина, а й обмежене життя без любові та піклування про інших?

·  Чи тільки Конрад змінився та вийшов зі своєї «бляшанки»?  Хто з героїв ще став іншим та навчився жити заради інших?

· Які поради дає автор маленьким та дорослим читачам? (Створення схеми, додаток №1 на padlet)

 Список використаних джерел:

  1. Нестлінгер К.Конрад, або Дитина з бляшанки. URL: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1336 (дата звернення 15.10.2020)
  2. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка. Харків: «Міськдрук». НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
  3. Тихомирова Е. Оченьпростаяоценкакачества Е-learning Word (Мир електронного обучения), № 3, 2004, с.25-28.
  4. Фандєєва А. Змішане навчання як технологія змін і трансформації. URL:https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4544 (дата звернення 12.10.2020)

 

Comments

  1. Цікавий практичний матеріал з теми «Крістіне Нестлінгер «Конрад, або Дитина з бляшанки», де вчитель під час офлайн-уроку працює з учнівською аудиторію, здійснюючи аналітичне дослідження тексту в режимі реального часу. Дякую Світлані Олегівні за те, що завжди на часі)))

  2. У статті розкрито сутність змішаного навчання, зазначено, що у змішаному навчанні здійснюється поєднання самостійного та аудиторного навчання, що дає можливість кожному проявити себе відповідно до тих можливостей, якими він володіє.Дякую автору за цікаву та повчальну статтю. Бажаю успіхів та високих звершень на педагогічній ниві.

  3. Дякую Світлані Олегівні за цікаву статтю. Вивчення зарубіжної літератури в 6 класі при змішаному навчанні буде дуже цікавим на практиці.

Залишити відповідь