Патріман Наталія Григорівна | АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

Учитель математики та фізики
Гімназії №9 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ
У ПРОЦЕСІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

 Анотація. У статті розглядається реалізація прикладного аспекту у викладанні математики у розрізі змішаного навчання, яка сприяє вирішенню одного з головних завдань сучасної освіти – його індивідуалізації, а також розвиває дослідницькі навички учнів, розширює можливості їх соціалізації через оволодіння ІКТ, що має привести до планомірного розвитку універсальних ключових компетентностей, що дозволяють випускникові сучасної профільної школи адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях.
Ключові слова:  Акмеологія, змішане навчання, практична спрямованість навчання математики.

Кожна дитина – це окремий нерозгаданий світ: зрозуміти, виховати і розвивати її здібності можливо тільки за допомогою добра, справедливості, мудрості. Тому свою діяльність спрямовую, перш за все, на розв’язання основних проблем: як наповнити життя учнів змістом і найвищими цінностями, як допомогти учням знайти свій шлях і стати щасливими у майбутньому. У цьому мені допомагають, у першу чергу, акметехнології.

 Акмеологія –  це наука про шляхи досягнення максимальної досконалості в усіх видах індивідуальної діяльності людини.

Акмеологія вивчає характеристики розвитку особистості на етапі становлення зрілості, вершинних досягнень, стимулює механізми оволодіння висотами професіоналізму, творчості, майстерності, вимагає вчителя нової формації: професіонала, майстра, винахідника, дослідника-експериментатора, ерудита, фахівця з покликання, діагноста, гуманіста, новатора тощо.

Основними організаційно-методичними принципами, на яких базується моя діяльність як учителя-акмеолога, є:
– виявлення індивідуальних особливостей обдарованого учня;
– розвиток  особистості;
– виховання  обдарованих учнів, орієнтування їх на пошук власної місії в суспільстві, розвиток лідерських якостей;
– навчання, яке відкриває простір для творчості (акцент на самостійну роботу).

Технології дарують учням можливість обрати час і місце для навчання. А вчителю змішане навчання дає змогу контролювати час, темп і шляхи вивчення матеріалу. Темп може регулюватися педагогом за рахунок занять у класі. З іншого боку — вдома школярі будуть засвоювати матеріал у зручному темпі.

Завдяки дистанційній частині навчального процесу вчитель може ефективніше використовувати час уроку та сконцентруватися на практичних навичках: виконання творчих робіт, захист проектів, вирішення цікавих навчальних тестів.

Також змішане навчання допоможе подолати труднощі організації занять для учнів, які хворіють і пропускають уроки, та розвине соціальні навички в дітей, які бояться публічних виступів. Наприклад, дитина може охоче захищати інтереси своєї групи та навіть не помічати, як тренує навичку групової комунікації.

У дистанційному навчанні завжди присутня гуманістична мета допомоги дитині  знайти себе, своє особисте місце у суспільстві, що має велике значення у процесі формування нею почуття самовпевненості і самодостатності. Дистанційне навчання покликане надавати всім бажаючим необхідну підтримку у процесі опанування інформацією, знаннями, діяльністю. Воно повинно створювати для індивіда можливість навчатися й отримувати задоволення від результатів навчання протягом усього життя.

Я працюю на платформі Google Classroom  це  дає можливість  мені, вчителю математики  організовувати ІКТ-підтримку звичайних форм навчання, а також дистанційного, індивідуалізувати навчання і широко використовувати групові форми роботи. Навчання не обмежуються лише школою. Матеріали розміщені на хмарі учні можуть переглядати вдома для повторення вивченого на уроці, або ж для того, щоб краще розібратись в темі, якщо при вивчені було щось незрозуміло. Для засвоєння матеріалу кожен учень має змогу підібрати темп сприйняття, обробки та засвоєння інформації. Використання сервісів Google дає змогу розширити вміння учнів самостійно працювати. Сервіс Classroom дає можливість по-новому переформатувати як домашнє завдання (використовуючи тестові завдання, відео, аудіо), так і сам урок. Робота в Classroom – підвищення мотивації до навчання та засвоєння навчального матеріалу.

(витяг з уроку-практикуму, 6 клас)

  1. Проведення експерименту. Дослідницька робота в парах.
       На кожній парті лежать по одному предмету з набору дитячого посуду (чашки, кастрюльки, блюдця), кожна пара учнів  вимірює ниткою довжину кола і знаходить її за допомогою лінійки,  потім вимірює лінійкою діаметр і  знаходить за допомогою калькулятора відношення довжини кола до його діаметра і  записують дані у таблицю
Довжина кола, l Діаметр, d Відношення довжини кола до діаметра

– Які ж результати ви отримали? (учні доповідають)

Дані заносяться на дошку і  в зошити у  зведену  таблицю  експерименту:

Знаходження відношення довжини кола до діаметра

Довжина кола, l Діаметр, d Відношення довжини кола до діаметра
1.

2.

3.

Учитель: Справді, ці відношення рівні і виражаються одним і тим самим числом. Це число позначають грецькою буквою π (пі).

Що це за  пі? І чому воно насправді дорівнює?

Звернемось до довідкового бюро.

Довідкове бюро:

1 учениця.  Позначення цією літерою не випадкове, бо це – перша літера в грецькому слові «периферія» – коло, круг.

Ще у ІІІ столітті до нашої ери великий давньогрецький учений Архімед у праці  «Про вимірювання кола» першим довів, що відношення довжини кола до діаметра у всіх кіл однакове, і приблизно дорівнює 22/7.  Він був великим математиком, видатним інженером, винахідником і талановитим фізиком, був автором однієї із математичних ігор-головоломок –  стомахіона (складання із 14 розрізаних частинок прямокутника різних фігур).
2 учениця. У ХVІІІ столітті математики встановили, що число π виражається нескінченним неперіодичним десятковим дробом. 

Вчитель. Використовуючи число π, можна записати формулу для обчислення довжини кола: l / d = π, звідси l = πd .

Оскільки d = 2r, то формулу для обчислення довжини кола можна записати у такому вигляді: l = 2πr .

  1. Формування поняття площі круга.

 – Площа круга також залежить від його радіуса, але ця залежність вже не є прямою пропорційністю.

 – Як же обчислити площу круга?

Давайте проведемо експеримент.

2.1.  Експеримент. Робота в парах.
У вас на партах круг з лимона. Розділимо цей круг надвоє і розрівняємо ці шматочки. Перед нами – 2 відрізки із трикутниками-зубчиками. Накладемо ці трикутнички.

У нас вийшов прямокутник із сторонами r та π r (пів довжини кола)!

А площу прямокутника ми знайти можемо: треба довжину помножити на ширину, отже площа круга: S=r π r = π r 2

                                                    S= π r 2   

Список використаних джерел:

1.Мерзляк А.Г., Полянський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу. – Х.: Гімназія, 2006.
2.Лоповок Л.М. Виховна робота на уроках геометрії в 6-8 класах: Методичний посібник.- Київ: Рад.шк., 1986.
3.Конфорович А.Г. Колумби математики. – Київ: Рад. шк., 1982
4.Олена Татушко. Професійна діяльність і акмеологія: історико-педагогічні аспекти.
5.В. Петрухін. Стаття журналу “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” (За матеріалами: Освіта.ua)

                                              

Comments

  1. Змішаний підхід до навчання є однією з найбільш актуальних освітніх технологій сьогодення, оскільки дозволяє скористатися гнучкістю і зручністю дистанційного курсу та перевагами традиційного класу. Серед сучасних підходів до навчання він займає провідне місце, тому що є цілеспрямованим процес здобуття знань, набуття вмінь і навичок в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу. Уроки Наталії Григорівни надихають, інтегрують, мотивують. Дякую)))

  2. Дякую за цікавий матеріал, а особливо цінний для мене, як вчителя математики фрагмент уроку – практикуму з математики. Обов’язково візьму за основу при вивченні теми. Мені здається, що такі дослідницькі проєкти зацікавлюють учнів та спонукають до плідної праці. Успіхів вам та творчого натхнення.

  3. Дякую Наталії Григорівні за цікавий матеріал. Підібраний дуже гарний приклад у використанні змішаного навчання на уроках математики. Цікаво та захорлююче!

Залишити відповідь