Бондаренко Галина Антонівна | ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

Учитель  початкових класів
Комунального закладу «Гайворонський ліцей №1»
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація. У статті розповідається про моделі змішаного навчання та їх реалізація в процесі навчання.

Обґрунтовано, що поєднання традиційного формату навчання в класі під керівництвом учителя та самостійної роботи онлайн, сприяє наближенню освітнього процесу до реальних потреб здобувачів освіти.
Чому ти не вчишся? Чому ти не вчиш? Весь час говоримо такі слова учням. А у них планшети, смартфони…
Учні проявляють пасивність на уроці (спостерігають, списують, вирішують і та інше). Учитель що робить? Передає інформацію, тримає дисципліну.
Ми повинні змінюватися. У цьому допоможе змішане навчання, яке дозволяє домогтися того, щоб діти на власному досвіді пізнавали світ, а вчитель їм у цьому допомагав.
Змішане навчання — це освітній підхід, який поєднує навчання з участю вчителя з онлайн-навчанням і передбачає елементи самостійного контролю учнем шляху, часу, місця і темпу навчання.
Навчання за участю вчителя є важливою частиною змішаного навчання. Учитель демонструє учням моделі мислення і поведінки, способи побудови взаємин. Чим молодші учні, тим важливіше для них присутність учителя в силу вікових особливостей. Вони переймають моделі поведінки й мислення значущих для них дорослих.
Онлайн — середовище дає учням можливість (і обов’язок) самим контролювати темп, час, освітній маршрут і місце навчання і допомагає розвинути саморегуляцію, навички планування та контролю. І найголовніше: для багатьох учнів онлайн-середовище виявляється першим і єдиним місцем свободи й відповідальності. Постійним контролем в традиційному навчанні, ми заганяємо дітей в умови несвободи, відсутність особистого простору і можливості вибору.
«Перевернутий клас» —це одна з моделей змішаного навчання, при якій замість домашнього завдання учні працюють в онлайн середовищі з використанням власних електронних пристроїв з доступом в Інтернет, знайомляться з новим або закріплюють досліджуваний матеріал. Часто при реалізації такої моделі використовуються навчальні відеоматеріали.
На уроках відбувається закріплення вивченого матеріалу й актуалізація отриманих знань, яка може проходити в форматі рольової гри, проектної діяльності та інших інтерактивних формах. Цю форму часто порівнюють з рішенням домашнього завдання в класі (звідси й метафора «перевернутого класу»).
Технічнівимоги для реалізації — наявність в учнів вдома електронних пристроїв з доступом до Інтернету.

Реалізація моделі “перевернутий клас” дозволяє:

  •  скоротити час на пояснення матеріалу внаслідок домашнього знайомства з теорією;
  • здійснити індивідуальний підхід шляхом того, що засвоювати теорію кожен учень може у своєму темпі; є можливість багаторазово до неї повернутися;
  • використовувати на уроках діяльнісний підхід, працювати диференційовано з учнями.

Використовуйте «перевернутий клас» там, де це дійсно потрібно, поєднуючи його з іншими формами інтерактивного і стандартного навчання.
На уроках мені подобається використовувати модель «Ротація станцій» або «Зміна робочих зон».

При реалізації цієї моделі клас ділиться на кілька груп і простір в кабінеті ділиться на 3 зони: 1) зона безпосередній взаємодії з учителем, 2) зона роботи онлайн і 3) зона роботи в групі.

У зоні «Онлайн» використовуються цифрові освітні ресурси — неодмінна (умова) і дуже важлива складова змішаного навчання. Вони мають ряд особливостей, які відрізняють їх від поліграфічних видань і дають їм ряд істотних переваг:

1) Великий обсяг інформації, що розміщується на електронному носії.

2) Різноманітність форм подання інформації.

3) Можливість інтерактивної взаємодії.

Безперечні переваги онлайн навчання: миттєва зворотний зв’язок для учня, контроль досягнень учителем, детальна аналітика, економія часу і вчителя, і учня.

У зоні онлайн учню пропонується вибір способу освоєння нової теми. Це може бути відеоролик, презентація, електронний підручник, інтерактивну вправу. Різноманітність видів завдань (вікторина з вибором відповіді, виділення слів, розподіл по групах, класифікація, кросворд, ігри та вікторини та інше). Робить процес навчання цікавим При цьому учень може виконувати завдання кілька разів до тих пір, поки не виконає правильно. Головне в інтерактивних завданнях, щоб учень навчився, а не отримав позначку.
Для роботи в зоні онлайн я найчастіше використовую матеріали сайтів http://samouchka.com.ua. https://learning.ua, https://www.youtube.com/
Завдяки тому, що функцію пояснення теми нехай і частково бере на себе програмне забезпечення, вчитель може приділити більше часу індивідуальній роботі з учнями в зоні «З учителем». У цій зоні вчитель може пропрацювати найскладніші аспекти навчального матеріалу. Орієнтуючись на рівень підготовки групи, вчитель організовує роботу таким чином, щоб вона сприяла не тільки засвоєнню навчального матеріалу, а й освоєння способу застосування отриманих знань та вироблення навичок їх застосування.
У зоні групової роботи виконують завдання, діючи групою.
Вибір способу формування груп визначається вчителем в залежності від наявного часового ресурсу, наявності або відсутності в класі конфліктів, сформованих традицій групової роботи та інше).

Принципи формування груп можуть бути найрізноманітніші. Спочатку потрібно навчити дітей працювати в групі. Правила роботи в групі повинні бути короткими і їх повинно бути небагато:один каже, інші слухають;свою незгоду висловлюй ввічливо; якщо не зрозумів, перепитай;працювати повинен кожен на загальний результат.

За час уроку кожна група проходить всі зони. Група з високим рівнем підготовки зазвичай починає з групової роботи. Робити группу тільки зі слабких учнів не варто.

Кількість станцій може бути й дві: станція роботи з учителем і станція онлайн-роботи. Також можна створити чотири станції, знову ж таки в залежності від педагогічного завдання.

Структура уроку за технологією змішаного навчання, так само як і простір кабінету організовується вчителем спеціально.

1 етап — Залучення.Цей етап уроку зазвичай починається з постановки проблемного питання або короткого вступу в тему уроку, завдання вчителя зацікавити (заінтригувати) учня з майбутньої теми на початку уроку. На цьому етапі необхідно визначити тему уроку, кожному учню сформулювати свою мету, зрозуміти, як її досягти й визначити конкретні вимірювачі досягнення мети.

2 етап — Інструкція.На другому етапі вчитель дає чіткі інструкції для роботи в кожній зоні. Добре, якщо ці інструкції прописані в маршрутному листі.

3 етап — Ротація. Послідовна робота кожної групи в зонах.

4 етап — Підбиття підсумків роботи групи в кожній зоні. На цьому етапі спікери кожної групи захищають перед класом результати групової роботи: алгоритм вирішення завдань, схеми, кластери, діаграми  інше).

5 етап — Оцінювання. На п’ятому етапі я організую співвіднесення учнями результатів своєї навчальної діяльності з поставленими на початку уроку цілями. Саме формувальне оцінювання допомагає кожному учневі усвідомити прогрес в знаннях, зрозуміти, що він дізнався, чого навчився, і над чим йому ще треба попрацювати. Саме тут закладаються основи відповідальності за результат своєї діяльності.

У чому ж полягають позитивні моменти змішаного навчання?
Подібна форма сприяє спілкуванню на задану тему. Отже, йде активна робота по формуванню мовних навичок, вміння спілкуватися з аудиторією. Розвивається вміння відстоювати свою точку зору, використовувати докази, робити висновки. Змішане навчання за моделлю «Зміна робочих зон» сприяє підвищенню мотивації навчальної діяльності на основі самостійної практичної діяльності, організованої в різних робочих зонах.

Отже, вчителю необхідно володіти сучасними методиками й новими освітніми технологіями, щоб спілкуватися однією мовою з дитиною.

Список використаних джерел:

1.Соловій Ганна Володимирівна «Перевернутий клас» – найвідоміша модель змішаного навчання http://matem.pp.ua/perevernutyj-klas-najvidomisha-mod/
2.https://naurok.com.ua/metodichniy-voyazh-zmishane-navchannya—klyuch-do-zmin-zasidannya-metodichnogo-ob-ednannya-vchiteliv-pochatkovihklasiv33924.html
3.https://www.youtube.com/watch?v=_GqI_dYTl_g&ab_channel=EdEra

Comments

  1. Дякуємо Галино Антонівно за змістовне, доступне викладення важливої теми! Використовувала модель “Перевернутий клас” сподобалось і мені і діткам. Успіхів і натхнення!!!

  2. Дякую за актуальну статтю! Сучасно, творчо, а головне на вимогу часу! Будемо вчитись разом з учнями впроваджувати це на своїх уроках.

  3. Галина Антонівна – це сучасний вчитель на 200%. Ваші уроки завжди цікаві та сучасні. З величезною повагою колега і мама вашої учениці

  4. Дякую за змістовну статтю. Чітко та зрозуміло висвітлено модель ” перевернутий клас”. Це допоможе в роботі. Успхів Вам в роботі та гарних результатів!

  5. Дякую за змістовне викладення важливого та актуального виду навчання – змішаного. Надіюсь, що зможу його впровадити і у своєму класі.

  6. Чудова стаття,Галино Антонівно!Сучасні учні хочуть навчатися швидко, ефективно та мобільно. Один із способів надати їм таку можливість — запроваджувати систему змішаного навчання.Дякую!

Залишити відповідь