Бондар Людмила Миколаївна | ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В НУШ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Учитель  початкових класів
Комунального закладу «Гайворонський ліцей №1»
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В НУШ

Анотація. У статті викладено основні особливості системи змішаного навчання, основні компоненти змішаного навчання, відмінності змішаного навчання від онлайн-навчання, особливості впровадження змішаного навчання в НУШ.

Державний стандарт початкової освіти регламентує свободу педагогічних спільнот у виборі шляхів навчання, виховання і розвитку школярів, відкриває можливість вибору та створення власного навчального забезпечення освітнього процесу.Вимоги до його якості мають відповідати пріоритетам нового Державного стандарту і передбачають: реалізацію ідеї інтеграції ; дослідницький підхід до формування умінь; конструювання знань, а не їх відтворення; організацію пошуку інформації з різних джерел; розвиток критичного мислення.

В умовах компетентнісно орієнтованого навчання посилюється увага до формування навичок самоорганізації і самонавчання, уміння вибирати з потоку інформації ту, яка цікавить найбільше, яка потрібна для виконання певного завдання. У зв’язку з цим зростає актуальність самоосвітньої діяльності учнів у позаурочний час.

В умовах карантинних обмежень у 2020/2021 навчальному році зростає необхідність використання в освітньому процесі цифрових платформ, уміння гнучко розподіляти  контент між онлайн- та офлайн- частинами, диференціювати навчальні завдання, проводити онлайн уроки, надавати зворотний зв’язок , відстежувати навчальний поступ кожного учня.

У 3–4 класах допускається застосування технології «перевернутий клас» (учитель надає навчальний матеріал для вивчення вдома, а на уроці проводить практичне підкріплення знань учнів), «ротація за станціями» ( учні працюють у класі за визначеним графіком проходять окремі станції: групова робота, самостійна робота за комп’ютером, спілкування з учителем.

Я зараз працюю у 3 класі НУШ. В сучасних умовах роботи для активізації пізнавальної діяльності учнів, забезпечення умов для взаємодії учнів та вчителя на засадах педагогіки партнерства обираю такі методики, які б створювали для учнів ситуацію самостійного вибору, виявляли б відповідальність та ініціативність, критичну оцінку  й сміливість у прийнятті рішень.

На уроках української мови є можливості використовувати технологію «перевернутий клас». Дітям дається для опрацювання вдома незнайомий текст. Вони його опрацьовують, готують питання для вчителя та однокласників, шукають потрібну інформацію в інших джерелах. На уроці закріплюють та удосконалюють свої знання, роблять висновки. Наприклад, при опрацюванні статті «Калина звичайна» у підручнику з української мови, учні ознайомились зі статтею, потім переглянули її у Вікіпедії, знаходили прислів’я та приказки про калину. На уроці порівнювали паперовий та електронний варіанти, ставили питання в групах, склали художній опис калини.

Цікавою була робота над текстом «Як виникли козацькі прізвища».

Учні опрацьовували статтю, досліджували прізвища своєї родини, висловлювали власні думки, робили висновки.

На уроках української мови застосовуємо різноманітні інноваційні технології, зокрема і технології розвитку критичного мислення,роботу з медіа.

Задля активізації готовності учнів до сприйняття нового, щоб вони усвідомлено могли опановувати нові поняття, явища , процеси, потрібно поєднувати різні системи навчання,  різні підходи та способи подачі матеріалу.

Такі можливості надає система «змішане навчання».

Термін “змішане навчання” (в англомовній літературі — blended або hybridlearning) має різні визначення у літературі. Загалом це — поєднання офлайн- (або особисто, “на місці”) та онлайн-навчання у різних пропорціях. Сама концепція з’явиласяще в 1990-х як противага онлайн-навчанню.

Основні особливості системи змішаного навчання

Основна відмінність змішаного навчання від звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і отримати нові знання.  Технології стають повноцінною частиною навчального процесу. Йдеться про поєднання різних підходів, способів подачі матеріалу, видівроботи. Наприклад, частина інформації розподіляється на групову роботу, частина – на самостійне вивчення. Це не залежить від того, відбувається це у класі чи дистанційно.

За змішаного навчання відмінною також є роль вчителів. Тут вони –фасилітатори навчального процесу. Тобто, люди, які організовують колективне обговорення так, щоб усі учні були максимально залучені, а проблеми вирішувалися швидко й ефективно.

Основна мета вчителів — активно взаємодіяти з учнями, відстежувати прогрес та допомагати у разі потреби. Переведення частини процесу в онлайн відрізняє змішане навчання від звичної для України системи — у класі з зошитами та підручниками. Наприклад, учні можуть опрацьовувати теоретичну частину вдома, переглядаючи відео та вивчаючи супровідні матеріали. Після цього на уроці з вчителями та однолітками виконують практичні вправи або працюють у групах над проектом. За такої моделі вчителі стають модераторами освітнього процесу. Під час роботи вони визначають, наскільки добре розуміють тему окреміучні, і внаслідок цього можуть змінювати спосіб роботи з класом.

Змішане навчання — не тотожне онлайн навчанню. Онлайн-навчання не передбачає особистої комунікації між учнями у класі, вчителем. Це водночас його основна перевага і недолік у порівнянн із ізмішаним навчанням. Адже учні, які навчаються онлайн, не мають можливості особисто спілкуватись і розвивати навички роботи в команді. Натомість система змішаного навчання дозволяє вирішити цю проблему.

Основні компоненти змішаного навчання:

 1. Живі події. По суті, “живе спілкування” передбачає частину звичної роботи “в аудиторії” з вчителями та іншими учнями
 2. Онлайн-контент (самостійне навчання). Під час такого типу роботи учень(-ниця) самостійно опрацьовує матеріали у зручному для нього (неї) темпі та місці. Важливо, щоб учителі надавали повні та зрозумілі інструкції щодо тієї роботи, яку має самостійно зробити учень(-ниця).
 3. Співпраця. Поєднує два ключових елементи: робота з однолітками і робота з вчителями. Завдяки роботі з однолітками учні можуть знаходити нові рішення та ділитися отриманим досвідом та знаннями. Через особисту роботу з вчителем(-кою) учень(-иця) може отримувати відповіді на індивідуальні запитання та уточнювати незрозумілі моменти.
  Важливо, що подібна співпраця може відбуватися як у класі під час виконання групових завдань, так і через електронну пошту чи соціальні мережі.
 4. Оцінка. Оцінка важлива як для учнів, так і для вчителів. Учні можуть стежити за своїм прогресом, а вчителі — оцінювати їхні знання та корегувати процес навчання через індивідуальне інструктування.
 5. Додаткові матеріали. Додаткові матеріали можуть охоплювати роздруковані матеріали, схеми, корисні ресурси тощо.

На мою думку, система змішаного навчання може застосовуватись в початковій школі тільки за умови тісної співпраці та взаємодії з батьками та наявності потрібного технічного забезпечення.

Можливості для впровадження системи змішаного навчання мають уроки інтегрованого курсу «Я досліджую світ». У 3 класі ширше використовуємо інформаційно– комунікативні технології, пропонуємо учням завдання на пошук інформації, створення власних проєктів. Виконання таких завдань передбачає співпрацю, обмін інформацією та ідеями. Навчальні дії формують в учнів уміння аналізувати, систематизувати , узагальнювати знайдену інформацію, оцінювати один одного, презентувати власні проекти.

На завершення хочеться сказати, що всі ці системи можуть мати позитивний результат  тільки тоді, коли діти ростуть в родинах, де їх підтримують і створюють необхідні умови для їх розвитку та успішного навчання. Для учнів початкової школи дуже важливо навчатися в колективі серед однолітків, переважно офлайн, чути живу мову вчителя і проявляти свої здібності.

 

 

 

 

Comments

 1. Дякую за статтю! Вважаю, що необхідно запроваджувати НУШ та технології змішаного навчання не лише в початковій школі але й в середній та старшій.

 2. Дякую за інформацію. Надіюсь, і учні і їх батьки оцінять ваші зусилля, а робота у даному напрямку принесе бажаний високий результат!

 3. Нова українська школа спонукає нас педагогів формувати не сукупність знань, а життєві компетентності, тож перш за все такими компетентностями має володіти і сам учитель. Дякую за статтю, в якій Ви висвітлили особливості впровадження змішаного навчання в НУШ. Успіхів Вам!

 4. Змішане навчання дозволяє використовувати сильні сторони очної форми навчання і переваги дистанційних технологій та самостійної роботи учнів.З’являється можливість проведення більш цікавих і наповнених уроків.Дякую за змістовне викладення матеріалу. Бажаю успіхів!

Залишити відповідь