Дуняшенко Наталія Василівна | СПІЛЬНА ПРАЦЯ, СПІВРОБІТНИЦТВО – ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи;
вчитель української мови та літератури
Гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської

 

СПІЛЬНА ПРАЦЯ, СПІВРОБІТНИЦТВО – ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Анотація: Стаття присвячена методичним аспектам змішаного навчання – нової парадигми сучасної системи освіти, що набуває актуальності у зв’язку з швидким розвитком новітніх інформаційних та хмарних технологій. Запропоновано нову модель на основі хмарної технології Classroom.

Ключові слова: змішане навчання, онлайн-навчання, інформаційна культура, технології навчання, моделі змішаного навчання.

Світ стає відкритим – поширюються відкритий контент, відкриті дані, відкриті ресурси, відкриті он-лайн курси. Інтернет постійно закликає нас переосмислити навчання та освіту, зростає доля неформального навчання, переглядаються індивідуальні потреби шкіл і сам процес навчання. Важливу роль у суспільстві відіграє інформаційна культура – частина загальної культури людства. Це впливає на розуміння особистої ролі людини в суспільстві. Компоненти інформаційної культури – це організація подачі інформації, сприйняття та використання інформації, використання інформації особисто й у співпраці, використання інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ), спілкування через засоби ІКТ [2; с.19].

Змішані підходи до навчання виявилися одними з найпопулярніших технологій сьогодення, тому що дозволяють скористатися гнучкістю і зручністю дистанційного курсу та перевагами традиційного класу. Змішане навчання дуже часто називають гібридним навчанням. Це пов’язано з тим, що змішане навчання акцентує увагу на суто механічному підході до змішування різних форм навчання. Гібрид являє собою поєднання нової, передової, з використанням можливостей IT технології зі старою технологією і формування нового підходу (новації), з урахуванням відомих можливостей старої технології  [2; с.14].

Термін «змішане (гібридне) навчання» почав широко використовуватися в методах навчання після публікації в 2006 році Бонком і Гремом книги «Довідник змішаного навчання». Вони запропонували наступні категорії сумішей.

Традиційно змішане навчання проходить у три етапи:

 • самостійне вивчення матеріалу,
 • аудиторне інтерактивне заняття,
 • продовження інтерактивного навчання і підтримка на робочому місці.

Змішане навчання можна розглядати як інтеграцію формального й неформального навчання.

Можна виділити шість причин використання змішаного навчання [2; с.52]:

Переваги змішаного навчання:

 • учень вчиться готуватися до уроку;
 • підвищується мотивація;
 • робиться акцент на глибокому навчанні;
 • ефективне використання часу;
 • гнучкість;
 • легше контролювати прогрес учнів;
 • розширені засоби діагностики;
 • інтерактивність;
 • викладання в командах (змішане навчання – це командний вид діяльності, котрий робить процес навчання соціальним і прозорим);
 • робота вдома (у деяких випадках вчителі зможуть працювати віддалено); розширює навчання за межі однієї «події»;
 • дозволяє учням отримувати в класі навички діяльності;
 • економить гроші за рахунок скорочення поїздок;
 • краще для досягнення суттєвих результатів;
 • чималенькі можливості вчитися;
 • різні вимоги навчання.

Недоліки змішаного навчання:

Технічні:

 • забезпечення учасників технологіями – покрокове впровадження технологій у навчальний процес (від простих до більш складних);
 • опір бажанням використовувати технології просто тому, що це доступно (важлива поступовість).

Організаційні:

 • подолання переконання в тому, що змішане навчання не таке ефективне, як традиційне навчання в класі;
 • управління та моніторинг прогресу (усі елементи змішаного навчання повинні контролюватися і супроводжуватися, інакше вони можуть бути втрачені) [2; с.56].

Classroom дозволяє створювати учителю наступні об’єкти із залучення учнів до навчання в онлайн-режимі: створення оголошення; створити завдання або запитання; використати вже готовий допис (завдання, запитання або оголошення), створений раніше для іншого класу.

Сторінка вчителя в Classroom Опція «Створити оголошення» передбачає створення повідомлення для учнів, яке може носити виключно інформативний характер – перенесення заняття, зміни в розкладі, оголошення рейтингу тощо. Опція «Створити завдання» дозволяє створювати завдання різного характеру. При створенні завдання в учителя є можливість прикріпити різний контент – електронні підручники, книжки або їх фрагменти, статті із наукових часописів, власні розробки (статті, дидактичний матеріал), відеоматеріали, посилання, тест тощо.

Підсумовуючи, слід відзначити наступне: 1. Змішане навчання в достатній мірі дозволяє здійснювати формування у старшокласників навчальних компетентностей та навичок критичного мислення. 2. Перспективними напрямами в дослідженні та впровадженні змішаного навчання є інтеграція останньої із іншими технологіями навчання – технологіями розвитку критичного мислення, інтерактивними технологіями кооперативного навчання, адаптивним навчанням, мобільним навчанням. 3. Змішане навчання вимагає дослідження хмарних платформ, зокрема Classroom, як засобу навчання та розвитку критичного мислення у старшокласників. 4. Найбільш ефективним застосуванням описаних моделей з реалізації змішаного навчання, буде об’єднання на основі платформи Classroom трьох моделей в одну: модель що доповнює аудиторне навчання (face-to-face driver); ротаційні групи (rotation); онлайн лабораторія (online lab).

Отже, лише практична реалізація змішаного навчання і набутий досвід дають змогу конкретизувати можливі труднощі такого виду навчання, сформулювати, а в перспективі, створити відповідні умови ефективності змішаного навчання в конкретному освітньому середовищі відповідно до індивідуальних особливостей учнів і професійної компетентності вчителів.

Використані джерела та інтернет-ресурси

 1. Данькевич Л.Р. Ефективність застосування системи змішаного навчання у викладанні ділової англійської мови / Л.Р. Данькевич // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К. : НУБПУ, 2009. – Випуск 137. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2009_137/09dlr.pdf.
 2. Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Олійник Н.Ю., Олійник Т.О., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. Теорія та практика змішаного навчання. – Харків НТУ «ХПІ» 2016, с. 284 [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Documents%20and%20Settings/2/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Q9-gBKFeHSxXDrRb2kt05Njf59aIOPTE.pdf
 3. В. М. Кухаренко, “Змішане навчання”. Вебінар. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended. Дата звернення: Трав. 21, 2017.
  4. РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf

 

Comments

 1. Стаття Наталії Василівни глибоко та об’єктивно розкриває як переваги змішаного навчання, так і його недоліки. Авторка подає своє бачення змішаного навчання в умовах реалій сучасної української школи та пропонує практичні шляхи вдосконалення на практиці

 2. Поняття “змішане навчання” дійсно є актуальним в сучасних реаліях життя. Стаття пані Наталії грунтовно розкриває усі аспекти такого типу навчання: основна термінологія, переваги та недоліки, практична реалізація.

  1. У статті авторка розкриває аспекти змішаного навчання, яке на даний момент є актуальним під час карантину. Розкрито як позитивні сторони, так і вказано недоліки. Користь від поєднання різноманітних інструментів змішаного навчання – це результат роботи як учителя, так і учня. Тому бажаю плідної співпраці та добрих результатів!

 3. Актуальна та корисна стаття для вчителів . Погоджуюся з авторкою статті в тому, що змішане навчання в достатній мірі дозволяє здійснювати формування у старшокласників навчальних компетентностей та навичок критичного мислення. Зараз дуже багато залежить від учителя, його вміння організувати такий процес навчання в класі, щоб учням було цікаво вчитися, щоб знання були доступними, і діти вчилися працювати не тільки разом із учителем, а й самостійно, а також взаємодіючи з іншими учнями. Тому вважаю, що досвід , описаний у статті, буде цікавим та допоможе колегам працювати, використовуючи змішане навчання. Дякую!

 4. Порушене автором питання змішаного навчання є актуальним в сучасних умовах роботи закладів освіти. У статті аргументовано наведені переваги такого навчання та аргументи щодо його використання. Погоджуюсь з автором статі, що дистанційне навчання – Classroom – інтеграція з іншими технологіями – запорука успішності.

 5. У статті розглянуто методичні аспекти змішаного навчання, що набуває актуальності у зв’язку з швидким розвитком новітніх інформаційних та хмарних технологій. Запропоновано нову модель на основі хмарної технології Classroom.Дякую автору за цікаву та повчальну статтю. Бажаю успіхів та подальших звершень у педагогічній діяльності.

 6. Чудова робота, пані Наталія. Є багато плюсів та тим не менше недоліків змішаного навчання. Головне бажання вчителя впроваджувати щось нове та бажання учнів працювати в тандемі з учителем.

  1. Щиро вдячна Наталії Василівні за змістовну, актуальну, цікаву і важливу в наш час інформацію, яка так професійно і мудро висвітлена в цій статті. Я вважаю, що саме змішане навчання дає можливість учням більш творчо, креативно і різнобічно вивчати навчальні предмети.

 7. Головною перевагою здійснення змішаного навчання є можливість практичного виконання або відпрацювання практичних ситуацій, здійснення повторення та узагальнення навчального матеріалу, спілкування з колегами після завершення навчання. У випадку, коли після завершення навчання виникають певні труднощі, кожний має змогу одержати додаткову консультацію у колег або вчителя. Стаття Наталії Василівни це чудово розкриває. Дякую!

 8. Дякую Наталії Василівні за цікаву статтю. Можливість поєднання моделей змішаного навчання в сучасних умовах – гарний показник ефективної роботи вчителя і учнів

 9. Що таке успіх? Наскільки важливо бути успішною людиною? Успіх – досягнення поставленої мети. Рівень успіху визначається не рівнем досягнення, а рівнем свого задоволення. Зараз доцільно застосовувати у роботі технологію змішаного навчання. Використання на уроках змішаного навчання також допоможе розв’язати нагальне питання: як наповнити урок і фізичний простір так, щоб урахувати потреби кожного учня (темп навчання, складність і обсяг матеріалів, формат взаємодії). І саме авторка статті яскраво розриває на практичних матеріалах нагальне питання змішаного навчання. Бажаю Наталі Василівні подальшої творчої та продуктивної співпраці зі своїми учнями!

 10. Дякую за цікавий матеріал. Умови змішаного навчання вимагають від кожного вчителя нових знань і методик викладання, вміння дуже швидко реагувати на виклики часу, тому стаття цікава кожному педагогу, який відповідає за результати своєї роботи.

 11. Дана стаття Дуняшенко Н.В. є актуальною, як ніколи, адже реалії сьогодення “диктують” нам нові умови навчання учнів, і саме “змішане” навчання, на мою думку, є найоптимальнішою формою у здобутті та передачі нових знань. Авторка глибоко дослідила дану тему, вказала на етапи “змішаного” навчання та доцільність його використання, застосувала наочність, що допомагає у сприйнятті та розумінні поданого матеріалу. Дякую Наталії Василівні за цікаву й змістовну статтю.

 12. У період пандемії змішане навчання стає особливо актуальним.Воно вимагає нових знань, методик викладання.Від вчителя залежить, як він зможе організувати навчання, від його бажання щось змінювати, прилаштовуватися до реалій сьогодення. Наталія Василівна запропоновала нову модель на основі хмарної технології Classroom. Це те, що вже працює і дає відповідні результати. Дякую за змістовний матеріал. Бажаю плідної творчої праці!

Залишити відповідь