ТАЦІЄНКО СВІТЛАНА ІГОРІВНА & ЗУБКОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ РЕГІОНУ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняТацієнко Світлана Ігорівна
Завідувач методичного кабінету відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту
Компаніївської райдержадміністрації

Зубкова Ольга Василівна
Методист методичного кабінету відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту
Компаніївської райдержадміністрації

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ РЕГІОНУ

Анотація. У статті подається регіональний аспект науково-методичного супроводу професійного розвитку керівних та педагогічних кадрів, спрямованого на їх підготовку до ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення результативності методичної роботи в умовах створення та розвитку сучасного освітнього середовища.

У сучасних умовах методична служба повинна здійснювати науково-методичний супровід інноваційних процесів, створювати мережевий диференційований освітній простір, в якому відбувається професійна взаємодія рівноправних партнерів на принципах людиноцентризму, гуманізму, фасилітативності, індивідуалізації, неперервний професійний розвиток педагогічного працівника за індивідуальною освітньою траєкторією.

В рамках реалізації проблеми «Науково-методичний супровід професійного розвитку керівних та педагогічних кадрів у сучасному освітньому середовищі регіону» районним методичним кабінетом визначено основні завдання:

1) побудувати нову гнучку модель регіонального методичного сервісу, яка оперативно і своєчасно реагувала б на потреби суб’єктів педагогічної діяльності;

2) подолати відірваність курсового та післякурсового періодів;

3) створити диференційовані умови для опанування педагогом позиції суб’єкта професійного самовдосконалення і самореалізації;

4) удосконалити інформаційно-комунікаційне обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів освіти регіону;

5) вивчення, узагальнення та впровадження у практику ефективного педагогічного досвіду, а також досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу.

Традиційні форми методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами сьогодні не на достатньому рівні задовольняють потреби вчителів та методичної служби регіону. Відповідно були організовані мережеві, дистанційні форми роботи у методичному сервісі, які є інтерактивними формами освіти на відстані; створення умов професійного розвитку керівників та педагогічних працівників, допомога їм у розумінні необхідності перетворення свого мислення, пошук нових можливостей самореалізації у професійній діяльності.

Основними формами підвищення фахового рівня педагогічних працівників у регіоні є:

 • з метою пропагування та розповсюдження педагогічного досвіду управлінської, науково-методичної діяльності Інтернет-конференції:

Напрями роботи

 1. Формування освітніх компетенцій учнів на уроках інформатики в процесі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.
 2. Створення умов для розвитку компетентностей учнів на уроках інформатики в умовах реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
 1. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів. Проблеми та шляхи реалізації.
 • «Науково-методичний супровід формування в учнів та дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу» (https://1622052016.blogspot.com).

Напрями роботи

 1. Управлінський аспект реалізації науково-методичної проблеми.
 2. Творчі лабораторії

– освітньої галузі «Мови і літератури»;

– освітньої галузі «Суспільствознавство»;

– освітньої галузі «Математики»;

– освітньої галузі «Природознавство»;

– освітньої галузі «Мистецтво»;

– освітньої галузі «Технології»;

– освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»;

– дошкільної та початкової освіти;

– позашкільна освіта.

 1. Творчий учитель-творчий учень (робота з обдарованими дітьми).

3) «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу»: (https://mfaiosik.blogspot.com).

Секції:

 1. Професійна компетентність педагога як показник його особистісного розвитку та запорука успішного навчання;
 2. Формування компетентностей учнів на уроках математики, фізики, астрономії, інформатики;
 3. Інтерактивні методи в роботі з педкадрами як ефективний засіб підвищення рівня компетентності вчителя;
 • Онлайнові семінари:

«Створення інноваційної моделі діяльності методичної служби освітнього закладу» (https://2930112017.blogspot.com) за напрямами:

 1. Навчально-інформаційний онлайн-простір для забезпечення неперервного навчання педагогічних працівників.
 2. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору закладу освіти.
 3. ІКТ-компетентність як складова професійного розвитку педагога.
 • Віртуальні засідання районних методичних об’єднань:

учителів математики з проблеми «Використання системи контролю та оцінювання знань на уроках математики» (https://goo.gl/GZ1Zni);

– учителів фізики та астрономії з проблеми «Розвиток творчого потенціалу вчителя та учня засобами інноваційних технологій» (https://goo.gl/ZU4KwE);

– учителів інформатики з проблеми «Інноваційні освітні технології у викладанні інформатики» (https://goo.gl/A5HVp7);

– учителів основ здоров’я з проблеми «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей учнів під час викладання предмета та впровадження превентивних проектів. Впровадження проекту “Вчимося жити разом» (https://goo.gl/9m9pJ4);

учителів української мови і літератури з проблеми «Традиційні та інноваційні підходи в створенні креативної інтелектуальної особистості» (https://virtyalsvit.blogspot.com/).

 • Методичний веб-квест – інноваційна форма роботи, що дає змогу створити інформаційний простір, де кожен може самостійно набувати знань і навичок, сприяє підвищенню своєї фахової майстерності.

«Бібліотечне GOOGLE-асорті» – для шкільних бібліотекарів;

«Методичні акварелі»з учителями української мови та літератури;

«Мереживо інновацій»з учителями-філологами (української мови і літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов);

–  «Здоров’я – найцінніший скарб»для учителів основ здоров’я.

 • Віртуальний методичний дайджест учителів фізики «Я іду на урок у 9 клас» (https://goo.gl/hQfZ7K);
 • Творчі групи:

«Використання ментальних карт на уроках основ здоров’я» (https://osnsdorov.blogspot.com);

«Сучасні методи викладання української літератури у школі» (http://usvitislova-mv.blogspot.com/).

«Педагогічний пошук-2016»;

«Методичний кейс для сучасного керівника, педагога: 2017-2018 навчальний рік»;

«Серпневі зустрічі-2018».

Отже, дистанційне навчання у системі неперервної освіти керівних   та педагогічних кадрів – це дотримання андрагогічних принципів навчання, особистісно зорієнтованого навчання через використання інформаційно-комп’ютерних технологій та мережі Інтернет. Відповідно методичні служби регіонів повинні використовувати нові форми і методи професійного розвитку педагога в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Comments

 1. Дякую методичній службі Компаніївщини за нові форми і методи професійного розвитку. Такі форми роботи з педагогічними кадрами спрямовані на вдосконалення фахової майстерності освітян, допомагають педагогам у розумінні необхідності перетворення свого мислення, пошук нових можливостей самореалізації у професійній діяльності.

Залишити відповідь