ЖУШМАН ЯНА АНАТОЛІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель математики
Бандурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Гайворонського району Кіровоградської області

 

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ

Анотація. У статті висвітлено актуальність дистанційного навчання в сучасному освітньому процесі.  Дистанційне навчання  на вістрі часу.

Одним з пріоритетних напрямів програми модернізації загальноосвітньої і вищої школи визнане дистанційне навчання. В 2000 році прийнята Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г.Кременем 20 грудня 2000 р.), створені Українська Система Дистанційного Навчання – UDL System та Український центр дистанційної освіти (УЦДО), центри та лабораторії на базі вищих навчальних закладів. На рівні загальноосвітніх навчальних закладів дистанційна форма навчання – справа нова. Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти.

Дистанційне навчання (ДН) – це одна із форм організації навчального процесу, при якому усі або частина занять здійснюється з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій при територіальній віддаленості викладача й учнів. Дистанційне навчання в школі відкриває можливість вивести на новий рівень до профільну і профільну підготовку учнів, дозволить забезпечити гнучкість та багатоваріантність у навчанні, сприятиме більш повному розкриттю потенціалу учнів, через фактично необмежену кількість дистанційних навчальних курсів. Саме дистанційна форма навчання відкриває можливості для учнів, які пропускають школу з поважних причин (змагання, конкурси, або хвороба та інше ) та особливо для тих, хто за станом здоров’я навчається індивідуально, якісно задовольнити власні потреби в здобутті освіти. [1]

Основною перевагою дистанційної форми навчання є, передусім, її зручність: студент самостійно обирає час і місце для навчання. Окрім того, заміна конспектів електронними ресурсами  та новітніми методами навчання, а також постійні консультації з викладачем надають цій формі самоосвіти додаткові переваги:

 • більш висока ефективність професійної підготовки при більш низькій вартості освітніх послуг;
 • скорочення термінів  навчання;
 • можливість паралельного навчання в декількох вузах;
 • незалежність студента від географічного розташування вузу.

     Експерименти підтвердили, що якість і структура навчальних курсів , так само , як і викладання при дистанційному  навчанні часто набагато краще, ніж при традиційних формах навчання. Нові електронні технології можуть не тільки забезпечити активне залучення учнів у навчальний  процес, але і дозволяють керувати цим процесом. Сучасні комп’ютерні комунікації здатні забезпечити передачу знань та доступу до різноманітної навчальної інформації нарівні, а іноді і набагато ефективніше. [2]

      Одним із напрямків дистанційного навчання в школі є підготовка старшокласників до ЗНО. Т.В. Колчук вважає, що дистанційне навчання є однією з прогресивних  педагогічних технологій XXI століття, зручний спосіб навчання, що дозволяє здійснювати пряме спілкування і постійний зворотний зв’язок між учнем і вчителем. Воно може стати незамінним  для учнів випускних класів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання [4, с. 15-16].

   Підготовку учнів до ЗНО необхідно здійснювати у різних етапах навчання:
– під час вивчення нового матеріалу;
– для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові вправи);
– під час перевірки знань (тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання), таку перевірку можна здійснювати і дистанційно;
– як домашнє завдання (тестові завдання для самоконтролю, зокрема і в дистанційному курсі).

       Важливо попередньо підготувати учнів до роботи з завданнями ЗНО, щоб вони могли оперативно виконувати завдання тестового характеру; ясно, чітко, послідовно, логічно обґрунтовувати кроки виконання завдань третьої частини.

Це можна забезпечити шляхом проведення пробних тестувань у школі (зі збереженням усіх етапів його проведення), у дистанційному курсі та у мережі Інтернет.

    Традиційні тематичні контрольні роботи можна доповнювати проходженням тестування, наприклад на дистанційних курсах «Геометрія, 7-9 клас» [3].

   Поступову підготовку школярів до виконання завдань ЗНО можна здійснювати через органічне включення тестових форм поточного контролю.
Учні можуть виконувати тестові завдання на комп’ютері (розроблені вчителем,  або тести з ЗНО попередніх років з автоматичною перевіркою та теоретичним коментарем). Також необхідно систематично здійснювати повторення навчального матеріалу під час дистанційних консультацій та вебінарів, які може проводити як сам вчитель так і обрати їх серед пропонованих в мережі Інтернет.

      Під час дистанційного навчання створюються такі умови, в яких учень відчуває впевненість у собі і внутрішнє задоволення, а це сприятиме підвищенню його робочого тонусу, збільшенню продуктивності навчальної праці.

    Підготовка учнів до успішної здачі ЗНО не повинна бути єдиною метою систематичного навчання математики, а має бути стимулом до підвищення рівня  математичних компетентностей школярів.
Методично виважене використання дистанційних технологій при підготовці учнів до ЗНО з математики дає можливість оптимізувати навчальний процес, перевірити сформованість ключових та предметних компетентностей.

Перелік використаних джерел:

 1. Дистанційне навчання. Режим доступу:  https://works.doklad.ru/view/aB103dgV6x8.html.
 2. Дистанційне навчання : плюси і мінуси   Режим доступу: https://kpi.ua/805-9.
 3. Дистанційний курс «Геометрія, 7-9 клас» / Т. Г. Крамаренко, Т. В. Колчук. [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://www.moodle.kdpu.edu.ua/. – 2010.
 4. Колчук Т.В. Методика дистанційного навчання геометрії учнів основної школи: дис. кандидата пед. наук : 13.00.02 / Колчук Тетяна Василівна. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 248 с.

Comments

 1. Дякую за змістовну статтю. Погоджуюсь з вами, щовВикористання дистанційних технологій при підготовці учнів до ЗНО з математики дає можливість оптимізувати процес їх підготовки до ЗНО за рахунок створення комфортних для кожного учня умов праці.

 2. Дякую за змістовну статтю. Погоджуюсь з вами, що використання дистанційних технологій при підготовці учнів до ЗНО з математики дає можливість оптимізувати процес їх підготовки до ЗНО за рахунок створення комфортних для кожного учня умов праці.

 3. Стаття актуальна,змістовна.Погоджуюсь з вами, що дистанційне навчання може стати незамінним для учнів випускних класів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.Успіхів вам у роботі.

Залишити відповідь