ЖУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Організація дистанційного навчання у початковій школіУчитель початкових класів
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання№33
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація. Загальновідомо, що метою вивчення української мови в початковій школі як рідної є формування в учнів комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань із мови навчання, опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та набуття певного соціального досвіду. Завданням навчального предмета “Літературне читання” є формування читацької компетентності молодших школярів, базової складової комунікативної і пізнавальної компетентності, ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення літератури в основній школі.

Успішність і ефективність формування компетентностей молодших

школярів залежать від форм і методів організації навчально-виховного

процесу. Пріоритетними в цьому сенсі стають сучасні педагогічні технології, які забезпечують активні форми діяльності учнів, залучають їх до творчого процесу пізнання, дослідження проблем, формування власної думки .

 

Технологія формування та розвитку критичного мислення – система діяльності, що базується на дослідженні проблем та ситуацій на основі самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисності інформації для особистих потреб і цілей.

Критичне мислення є досить складним процесом творчої переробки інформації, пов’язаної з її усвідомленням, переосмисленням такої діяльності.[1]

Ця технологія допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. При запровадженні цієї технології знання засвоюються набагато краще, адже інтерактивні методики розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошук її вирішення.

Критичне мислення — мислення самостійне. Учні повинні мати достатньо свободи, щоб мислити і самостійно вирішувати найскладніші питання. Мислити критично можна в будь-якому віці. Навіть у першокласників накопичено для цього достатньо життєвого досвіду та знань. Навіть малюки здатні думати критично і самостійно. Саме завдяки критичному мисленню традиційний процес пізнання знаходить індивідуальність і стає свідомим, безперервним та продуктивним.

         Працюючи з технологією розвитку критичного мислення, вчитель усвідомлює,  що навчити учнів мислити критично з першого уроку фактично неможливо. Критичне мислення формується поступово, воно є результатом щоденної кропіткої роботи вчителя й учня, з уроку в урок, з року в рік. Не можна виділити чіткий алгоритм дій учителя з формування критичного мислення в учнів. Але можна виділити певні умови, створення яких здатне спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення.

«Роби як ми, роби краще нас» — ось девіз уроків з використанням технології критичного мислення. Створення ситуації успіху, віра в дитину та вираховування її індивідуального стилю діяльності найбільш продуктивно впливає на мотивацію навчальної діяльності учнів, які згодом діють за сценарієм «переможця». А саме: «Я сьогодні кращий, ніж учора!» Тільки таким чином можна забезпечити умови для повноцінного розвитку особистості, формування в неї творчого критичного мислення.

 • забезпечував реалізацію діяльнісного підходу до мовленнєвого розвитку особистості;
 • органічно поєднував навчання мови й мовлення.

Суть технології: ненав’язливість, відсутність категоричності та авторитарності з боку вчителя, надання учневі можливості пізнати себе у процесі отримання знань.

Технологія розвитку критичного мислення дає учню:

 • вміння критично мислити;
 • вміння відповідально ставитись до власної освіти;
 • вміння працювати у співробітництві з іншими;
 • бажання стати людиною, яка вчиться протягом усього життя.

Технологія дає вчителю:

 • вміння створювати в класі атмосферу відкритості та відповідального співробітництва;
 • можливість використати модель навчання і систему інших методик, що сприяють розвитку навичок критичного мислення і самостійності у процесі навчання;
 • стати практиком, який вміє грамотно аналізувати свою діяльність;
 • стати джерелом цінної та професійної інформації для інших вчителів.

Досить  ефективним для формування критичного мислення молодших школярів є методичні прийоми, які роблять навчальний процес більш творчим, вчать учнів мислити, виділяти головне, висловлювати й аргументувати власні думки.

     Пропоную комплекс вправ для формування мовної особистості четвертокласників засобами технології розвитку критичного мислення. Укладена система вправ для формування мовної особистості четвертокласників засобами технології розвитку критичного мислення включає в себе цілі, які виходить із загальних завдань технології формування критичного мислення.

Наприклад:

 1. Гронування Це сплітання словникових павутинок до того чи іншого слова. Письмовий вид діяльності, що допомагає учневі зрозуміти поняття і зв’язки, які складніше усвідомити під час застосування традиційних методів навчання.
 2. Монофони Монофон (моно – один, фон – звук). Невеликі зв’язні тексти, кожне слово яких починається на одну й ту ж літеру. *** Добраніч! – Дзень, дзень! День! День! – дзеленчав дзвоник – Де день? Де д-е-н-ь? Д-е-е? – дивувались дерева. – Дзень! – дратівливо дзенькнув дзвоник. – Догорів день! Догорів день! Добраніч! Добраніч!
 3. Твір – метаморфоза/ твір – ідентифікація Твір, в якому автор має себе уявити в ролі якоїсь речі, явища, предмета або героя.

                Критичне мислення починалось як перехід від навчання, орієнтованого переважно на запам’ятовування, до навчання,спрямованого на розвиток самостійного свідомого мислення учнів. Технологія формування критичного мислення школярів у процесі вивчення української мови та літератури передбачає формування пізнавального інтересу шляхом розвитку внутрішньої мотивації до цілеспрямованого навчання, підтримку пізнавальної активності учнів, спонукання їх до порівняння отриманої інформації з особистим досвідом і на її ґрунті формування аналітичних суджень.[2]

Бібліографія

1Розвиток критичного мислення учнів початкових класів:V-ESHKI

.https://veshki.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/

 1. Впровадження технології критичного мислення на уроках в початковій школі: АБЕТКАланд

https://abetkaland.in.ua/vprovadzhennya-tehnologiyi-krytychnogo-myslennya/

Comments

 1. Погоджуюсь, що технологія критичного мислення дає учню можливість пізнати себе у процесі отримання знань.Дякую, Оксана Анатоліївна.

 2. Дякую. колего за статтю. Головне. технологія розвитку критичного мислення дає учню: вміння критично мислити; вміння відповідально ставитись до власної освіти; вміння працювати у співробітництві з іншими; бажання стати людиною, яка вчиться протягом усього життя.

 3. Цілком погоджуюсь з Вами, Оксано Анатоліївно, що віра в дитину продуктивно впливає на мотивацію навчальної діяльності учнів.А методичні прийоми, які Ви використовуєте, спонукають учнів критично мислити.

 4. Оксано Анатоліївно, я погоджуюся з Вами, що саме сучасний вчитель покликаний розвивати в своїх учнів вміння критично мислити, працювати у співробітництві з іншими. Творчих успіхів Вам, натхнення,здійснення мрій!

 5. Оксано Анатоліївно. ви обрали актуальне питання, адже саме критичне мислення допоможе учням наблизитися до ключових компетентностей НУШ.

 6. Досить змістовна стаття, Оксано Анатоліївно. Дуже вдячна за комплекс вправ для формування мовної особистості засобами технології розвитку критичного мислення.

 7. Сповіщення: tinder Contact phone Number
 8. Сповіщення: read what he said
 9. Сповіщення: new america free dating sites
 10. Сповіщення: teen dating sites for free
 11. Сповіщення: tranny free dating
 12. Сповіщення: free australian dating site
 13. Сповіщення: cyprus dating free
 14. Сповіщення: free dating site uk
 15. Сповіщення: free online dating website

Залишити відповідь