ЗАЄЦ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання


Учитель фізики та математики
опорного навчального закладу “Дмитрівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка Знам’янської районної ради
Кіровоградської області”

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Анотація: у статті розкриваються теоретико-методичні основи інноваційної технології організації навчального процесу – дистанційної системи навчання. Автор аналізує особливості дистанційного навчання, визначає його можливості та аналізує труднощі щодо його реалізації.

   “Освіта через усе життя” – нова формула освіти, необхідність якої вимагає сучасна цивілізація з її гуманізацією і демократизацією суспільних відносин, швидкою зміною техніки і технологій. На сьогодні це можливо лише за умови впровадження сучасних ідей і технологій освіти.  

         20 грудня 2000 року Постановою МОН України було прийнято Концепцію розвитку дистанційної освіти в Україні. У концепції визначено, що «дистанційна освіта — це форма навчання, рівноцінна очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання» [1].

         Дистанційне навчання дозволяє реалізувати такі принципи:

 • доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, розширення аудиторії учнів;
 • індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов для школярів і вчителів, урахування індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний темп навчання;
 • розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами інформатизації і телекомунікації;
 • соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей учнів.

         Головним завданням дистанційного навчання є рівний доступ до здобуття якісної освіти, розвиток творчих, інтелектуальних здібностей учня та його ІКТ-компетенцій за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті.

Щоб дистанційне навчання було максимально ефективним, його потрібно правильно організувати за допомогою системи організаційних, технічних, програмних та методичних заходів.  [2, с.6]

Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота, навчальні заняття,  контрольні роботи.

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

Лекція, консультація, семінар, урок проводяться з учнями, дистанційно відповідно до навчального плану у двох режимах:

 • синхронному (взаємодія під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо, відеоконференції, соціальні мережі тощо);
 • асинхронному (взаємодія під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо).

У закладах освіти використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категорії учнів (вихованців):

 • особи з особливими потребами;
 • обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми;
 • особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до закладів освіти населених пунктах;
 • особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;
 • особи, які готуються до вступу до ВНЗ;
 • громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.

Доцільно  використовувати технології дистанційного навчання при проведенні занять через мережу Інтернет:

 • під час карантину;
 • вивченні додаткових (факультативних) предметів;
 • навчанні учнів під час хвороби;
 • виконанні науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук України;
 • участі у дистанційних олімпіадах, конкурсах;
 • отриманні консультацій тощо.

Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
 • критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
 • змістовне,  дидактичне та  методичне наповнення  веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчального плану/навчальної програми підготовки. [2, с.24]

Технології дистанційного навчання:

 • педагогічні технології;
 • інформаційні технології.

        Технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення навчально-виховного процесу можуть використовуватись у закладах освіти за наявності у них:

 • відповідного кадрового забезпечення;
 • системотехнічного забезпечення.

Дуже важливим кроком впровадження дистанційного навчання є вибір платформ дистанційного навчання – програмного забезпечення для підтримки дистанційного навчання, метою якого є створення та управління педагогічним змістом, індивідуалізоване навчання та телетьюторат.  [2, с.27]

Для забезпечення дистанційного навчання, необхідні веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), які  можуть містити:

 • методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;
 • документи планування навчального процесу;
 • відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
 • мультимедійні лекційні матеріали;
 • термінологічні словники;
 • практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
 • ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • електронні бібліотеки чи посилання на них;
 • бібліографії;
 • дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;
 • інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм) визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни.

         Інструментами спілкування у дистанційному навчанні є: електронна пошта, форум, чат, відео конференція, блог, технології Wi-Fi.

        Труднощі у реалізації дистанційного навчання при викладанні предметів природничо-математичних дисциплін:

 • у проведенні лабораторних робіт із фізики, хімії, біології;
 • учителям математики, фізики, хімії важко завантажувати тести для перевірки знань ( використання спеціальних символів);
 • необ’єктивне оцінювання робіт учнів у разі їх асинхронного виконання;
 • низький рівень самостійності учнів при виконання завдань;
 • відсутність контролю з боку вчителів та батьків;
 • цілодобовий доступ учнів до мережі Інтернет та її якісні характеристики.

         Запропоновані вище інструменти спілкування у дистанційному навчанні забезпечують формування освітнього потенціалу учнівської молоді і за короткий час формують уміння отримувати, освоювати, перетворювати і використовувати в житті величезну кількість інформації.

Отже, впровадження дистанційного навчання є актуальним тому, що  сприяє формування освітнього потенціалу учнівської молоді з високою результативністю та рівним доступом до якісної освіти, яка відповідає вимогам ХХІ століття.

Перелік використаних джерел:

 1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г.Кременем від 20 грудня 2000 р.).
 2. Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. – Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2014. – 140 с.

 

 

Comments

 1. Доброго вечора,пані Тетяно!Дякую за змістовну статтю!Тема актуальна, бо на сучасному етапі розвитку освітнього простору кожна дитина має доступ до отримання якісної освіти через упровадження дистанційного навчання.Бажаю Вам творчого натхнення та реалізації задуманих планів!

 2. Дякую,Тетяно,за статтю. Як і будь-яка інновація, дистанційне навчання має як переваги, так і недоліки. Учитель повинен враховувати всі особливості для його впровадження. Бажаю вам успіхів!

Залишити відповідь