ЗАБІЯКА ІРИНА АНТОНІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель математики
Гайворонської філії №1 комунального закладу “Гайворонський ліцей №2”
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 


ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

У статті висвітлюється питання застосування дистанційного навчання, яке в поєднанні з традиційним уроком та в позаурочний час сприяє виробленню в учнів самостійності, відповідальності, умінню самостійно здобувати потрібну інформацію, вчитись культурі спілкування у мережі Інтернет, користуватися соціальними та освітніми сервісами.

Традиційний урок як основна форма навчання постійно змінюється відповідно до запитів сьогодення. Життя ставить нові вимоги до рівня підготовки випускників школи. Такими вимогами нині є:

  • уміння знаходити, аналізувати і систематизувати важливу інформацію;
  • розвиток критичного мислення;
  • самостійна творча діяльність.

Учням необхідно навчитися працювати з великим обсягом інформації: розуміти основний зміст того, що вони читають, спиратися на факти, узагальнювати відомий матеріал та робити обґрунтовані висновки. Зрозуміло, що виникає потреба по-новому подивитися на систему уроків, на їх структуру, форми, технології, методи проведення, які використовує вчитель, щоб забезпечити розвиток і формування компетентностей, необхідних особистості для власної реалізації в житті.

В час бурхливого розвитку освіти на уроках математики запроваджується компетентнісний підхід до формування предметних та ключових компетентностей учнів, посилюється інформатизація навчання.

Однією із форм організації навчального процесу є дистанційне навчання, під час якого всі уроки або  частину уроку проводять з використанням сучасних інформаційних технологій.

На уроках математики:

  • можна поєднати досягнення сучасної техніки та сучасних педагогічних ідей, що викликає великий інтерес в учнів до процесу навчання та підвищує ефективність уроку;
  • включити до елементів уроку математики дистанційне навчання із залучення Інтернет-ресурсів.

Дистанційне навчання в школі відкриває можливість вивести на новий рівень роботу з обдарованими дітьми, роботу з невстигаючими учнями, роботу з допрофільної і профільної підготовки учнів, роботу під час канікул або карантину, дозволить забезпечити гнучкість та багатоваріантність у навчанні, сприятиме більш повному розкриттю потенціалу учнів, через фактично необмежену кількість дистанційних навчальних курсів.

Саме дистанційна форма навчання відкриває можливості для учнів, які пропускають школу з поважних причин (змагання, конкурси, або хвороба та інше) та особливо для тих, хто за станом здоров’я навчається індивідуально, якісно задовольнити власні потреби в здобутті освіти.

Використання елементів дистанційного навчання на уроках математики легко забезпечити застосовуючи прекрасний безкоштовний хмарний сервіс МійКлас.

Це освітній портал для вчителів, учнів та їх батьків  для організації дистанційного навчання, тестової та іншої перевірки знань. За його допомогою можна відпрацювувати навички розв’язання завдань на тренажерах і кількість розв’язаних за урок прикладів зростає в рази, проводити тестування знань учнів з математики, задавати домашні завдання в електронному вигляді, перевірка результатів і розрахунок результатів яких автоматичний.

Учні можуть перед виконанням завдань опрацювати теоретичний матеріал з теми, що вивчається. Запропоновані завдання різної складності. Учні розвивають навички самостійної роботи. Отримавши розширений доступ Я+ учні зможуть бачити правильні відповіді та детальні розв’язання до кожного завдання, цим самим перевіряючи себе. Вчитель може створювати свої завдання, як самостійні так і контрольні роботи. А для вчителя МійКлас – це ідеальний помічник, який вирішує проблему списування.

Елементи дистанційного навчання на уроках та в позаурочний час можна реалізувати при проведенні веб-квестів. Веб-квест – це пошук інформації в Інтернеті, метою якого є отримання нових знань, закріплення наявних знань, закріплення навичок користування мережею Інтернет та інших навичок з математики. Результатом роботи з веб-квестом є публікація результатів робіт учнів у вигляді блогу або презентацій, які виконуються в Microsoft Office PowerPoint. Технологія веб-квесту себе виправдовує, оскільки сучасному світі, насиченому великим об’ємом інформації, дуже важко виділити учням раціональне зерно, адже пасивне сприйняття будь-якої інформації може привести до споживчого відношення до медіа, а дана технологія дає унікальну можливість використання всесвітньої мережі для навчання. Завдання вчителя допомогти учням у пошуку інформації. У своєму досвіді маю ряд проведених веб-квестів – це: навчально-виховний WebQuest для учнів 5 класу «Кома»; математичний WebQuest «Квадратні рівняння у нашому житті».

Отже, дистанційне навчання в поєднанні з традиційним уроком та в позаурочний час сприяє виробленню в учнів самостійності, відповідальності, умінню самостійно здобувати потрібну інформацію, вчитись культурі спілкування у мережі Інтернет, користуватися соціальними та освітніми сервісами. Навчання учнів на відстані виявило і ряд проблем: не всі учні приступили до виконання завдань; школярі виконують переважно тести, а творчі вправи залишаються поза увагою.

Перелік використаних джерел:

  1. Дистанційне навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
  2. МійКлас  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://miyklas.com.ua/
  3. Навчальний квест: навчати, вивчати, грати. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvitanova.com.ua/posts/1443-navchalnyi-kvest-navchaty-shukaty-hraty

Comments

  1. Дякую Ірино Антонівно за змістовну статтю. Я погоджуюся з Вами, що дистанційне навчання – це тісний зв’язок вчителя із учнем. Це легко і цікаво. Творчих Вам успіхів!

  2. Вітаю,Ірино Антонівно.Дякую за змістовну інформацію та корисні посилання.Погоджуюсь з Вами,що традиційний урок як основна форма навчання постійно вдосконалюється відповідно до запитів сьогодення.Сучасним дітям потрібні нові форми роботи в класі, їм нецікаво цілий урок працювати біля дошки та у зошиті.Світ змінюється дуже швидко, і ми повинні встигати за цими змінами. Старі підходи до навчання вже не виправдовують себе.Усі ці зміни орієнтовані на дітей, бо саме за ними наше майбутнє. А ми, вчителі, повинні йти в ногу з часом і не боятися втілювати інновації в освіту.

Залишити відповідь