ЮРЧЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА | ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання

 

Учитель інформатики
Гайворонської філії №1 Комунального закладу “Гайворонський ліцей №2”
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Статтю присвячено проблемі організації дистанційної освіти з використанням інформаційно-комунікативних технологій. Актуальність теми зумовлена необхідністю впровадження дистанційного навчання та використанням можливостей, які дає сучасній молоді електронне навчання.

Стрімкий розвиток технологій, глобальний процес інформатизації суспільства поставив перед учителем завдання оновлення форм і методів навчально-виховного процесу, пошук альтернативних моделей навчання для формування соціально зрілої, творчої особистості, громадянина України і світу. Одним із шляхів реалізації освітніх завдань є застосування хмарних технологій на уроках інформатики, поєднання стандартних методів навчання та передових інноваційних методик, очного та дистанційного навчання.

Саме дистанційна форма навчання відкриває можливості для учнів, які пропускають школу з поважних причин (змагання, конкурси, або хвороба та інше ) та особливо для тих, хто за станом здоров’я навчається індивідуально, якісно задовольнити власні потреби в здобутті освіти.

Дистанційне навчання продовжує та розширює знання учнів з різних тем. Завдяки йому учитель може:

 1. Порекомендувати учневі, що пропустив декілька уроків або працював на недостатньому рівні вивчити навчальні матеріали, виконати практичні роботи, відповісти на запитання з теми.
 2. Навчальні матеріали можна давати для випереджаючого вивчення теми і організувати  форум для обговорення.
 3. Використовувати чат для індивідуальних консультацій.
 4. Спілкуватися з учнями за допомогою електронної пошти тощо.

Для реалізації дистанційного  навчання можуть бути застосовані різні програмні середовища. Наприклад, для організації телеконференції може бути застосована програма Skype, для обміну інформацією – Viber. Для створення електронних курсів, які включають в себе всі форми дистанційного навчання, існує платформа Moodle.

Найбільшу популярність у мене і моїх учнів отримали хмарні технології – це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера, тобто віддалена робота на віддаленому сервері, і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса, людина навіть з смартфона, який має підключення до Інтернету, зможе виконувати складні обчислення, опрацьовувати свої дані, використовуючи потужності віддаленого сервера.

Хмарна платформа GoogleApps (https://www.google.com.ua/) – можливість створення поштової скриньки з підтримкою текстового, голосового GoogleTalk та відеочату; робота з календарем Google; з диском Google –сховищем файлів; GoogleDocs – інструментом для створення документів, таблиць, презентацій, форм і малюнків будь-якої складності із можливістю використання шаблонів; сайтів Google – інструментом для створення сайтів за допомогою шаблонів та інші.

Перевага інструментів  Google – це наявність централізованого сховища даних і продуманий інтерфейс. Диск Google – це хмарне сховище даних, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах в хмарі і ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті.

Відповідно до програми з інформатики в сьомому класі, вже на перших уроках учні знайомляться з електронною поштою, як засобом комунікації, реєструють свій акаунт на сайті www.gmail.com  і відпрацьовують на практиці вміння написання, відправлення та отримання електронних листів. Після цього стає легше підтримувати «зворотний зв’язок» з учнем, так як питання виникають не тільки при підготовці до мого предмету, але і до інших, при пошуку інформації для повідомлень, при підготовці доповідей, рефератів, презентацій. Учні можуть задати питання по електронній пошті, через форму «зворотний зв’язок» на блозі вчителя, а «показати» свої роботи вони можуть завантаживши свої файли в «хмару» і надавши доступ (по редагуванню або з коментування) вчителю або своїм одноліткам.

При виконанні перших практичних робіт створюються для кожного класу Google-групи. У форумах групи зручно розміщувати завдання до уроку, робочі матеріали, що дозволяє виконувати завдання не тільки присутнім на уроках, а й тим, хто з якої-небудь причини відсутній.

Учитель відкриває доступ до заздалегідь підготовленим завданням учням, це можуть бути текстові завдання, таблиці, малюнки, креслення, схеми. Учень повинен попрацювати з документом, створеним вчителем (відповісти на питання, вирішити завдання, заповнити таблицю, відредагувати малюнок). Учитель може подивитися змінений документ, так як у нього є до нього доступ.

Google-форми – це особливий документ, який має 3 режими роботи: режим створення або зміни, режим анкети-опитувальника і режим перегляду у вигляді таблиці всіх результатів опитування. Це перший документ, який знайшов яскраве застосування на уроках у вигляді тестових опитувань.

Створюю анкету, в якій задаю питання: П.І. учня, клас, список питань (з вибором одного варіанта відповіді, з кількома варіантами відповіді, з введенням відповіді, побудова сітки відповідей або введенням невеликого текстового есе на позначену проблему). Відкриваю анкету на доступ в Інтернеті і скидаю учням посилання на анкету. Учні відповідають на питання анкети і після натискання кнопки «Готово» відповіді записуються в таблицю, яку бачить учитель.

Створення Google- таблиць дозволяє так само використовувати спільну діяльність учнів над вирішенням поставленої проблеми, причому включити в роботу всіх учнів, адже ні для кого не секрет, що при груповій роботі буває ситуація, коли одні працюють, інші відпочивають, а оцінюється робота всієї групи однаково. Тут робота над одним документом дозволяє побачити внесок кожного учасника. При заповненні таблиці  техніці кожному учню групи відводиться своя рядок, в якій він вписує свій приклад. При цьому він бачить, які приклади наводять інші, і може порівняти їх зі своїми. Якщо запропонувати записати різні приклади, без повторень, завдання ускладнюється і з’являється дух змагання, хто швидше запише поширений приклад використання, а кому доведеться придумувати новий. Після закінчення роботи необхідно обговорити приклади і виділити кольором як в анкетах найбільш оригінальні та цікаві.

Спільна робота з Google – презентацією формує усвідомлене, шанобливе і доброзичливе ставлення до іншої людини, вміння самостійно планувати шляхи досягнення цілей, формує комунікативну компетентність в спілкуванні та співпраці з однолітками.

Така робота на уроках інформатики формує в учнів:

 • предметні результати – набуття досвіду використання інформаційних ресурсів і засобів комунікації в навчальній і практичній діяльності;
 • особистісні результати – придбання вміння створювати і підтримувати індивідуальне інформаційне середовище, забезпечувати захист інформації та особисту інформаційну безпеку.

Практичне значення досвіду роботи з дистанційними технологіями можна побачити насамперед через підвищення мотивації учнів до уроків інформатики та досягнення моїх учнів. Учні активно включаються в освітню діяльність. Батьки бачать, що домашній комп’ютер використовується не тільки і не стільки для спілкування в соціальних мережах, ігор, а скільки для навчання і розвитку дитини.

Результат :

 • учні планують і організовують навчальне співробітництво і спільну мережеву діяльність з вчителями і однолітками;
 • здійснюють самоконтроль і взаємоконтроль знань і умінь;
 • опановують способами ІКТ ;
 • навчаються прийомам самоорганізації.

Перелік використаних джерел:

 1. Зозуля С.В. Дистанційне навчання / С.В. Зозуля // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2010. – № 3. – С. 2528.
 2. Морзе Н.В. Методика викладання інформатики / Н.В Морзе – К.: Навчальна книга, 2004. – 230 с.

 

 

 

 

Comments

 1. Дякую Тетяно Михайлівно за цікаву статтю. Ми, вчителі, повинні приділяти увагу кожному учневі і саме через таку форму навчання як дистанційна вчитель може це зробити. Добре і те, що батьки також можуть бачити як їхні діти навчаються і які отримують бали. Бажаю Вам творчого натхнення!

Залишити відповідь