ВАСИЛИШИНА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Організація дистанційного навчання у початковій школіУчитель початкових класів
Долинівської філії комунального закладу
“Гайворонський ліцей №1”
Гайворонської районної ради
Кіровоградської області

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація: В статті розглянуто методи впровадження дистанційного навчання в початковій школі.

“Освіта через усе життя” – нова формула освіти, необхідність якої вимагає сучасна цивілізація з її гуманізацією і демократизацією суспільних відносин, швидкою зміною техніки і технологій. На сьогодні це можливо лише за умови впровадження сучасних технологій та ідей освіти. Саме ця потужна науково-педагогічна база  в сукупності з сучасними розробками в галузі інформаційних засобів сприяє розвитку дистанційного навчання.

У сучасних умовах особливо актуальною є проблема доступності освітніх послуг. Крім цього, існує й проблема постійного поповнення знань безпосередньо в процесі навчання і протягом всього життя. Наука розвивається настільки динамічно, що за час навчання сучасного учня кількість знань у світі практично подвоюється, а навчальні програми, хоча й оновлюються кожні два-три роки, однаково приречені на відставання. Тому, перед сучасним вчителем стоять нові завдання, основними з яких є:  

 • гнучко орієнтуватися в мінливих життєвих ситуаціях, самостійно здобуваючи необхідні знання та використовуючи їх на практиці;
 • самостійно критично мислити, уміти бачити в реальній діяльності проблеми й шукати шляхи їх раціонального рішення, використовуючи сучасні інформаційні технології;
 • грамотно працювати з інформацією;
 • бути комунікабельним, контактним у різноманітних соціальних групах, уміти працювати в колективі;
 • самостійно працювати над розвитком своєї моральності, інтелекту, культурного рівня.

Наразі забезпечити виконання цих вимог тільки за допомогою стаціонарної форми навчання не в змозі освітні системи найрозвиненіших країн. Ось чому таке велике значення приділяється розвитку технологій і методів, при допомозі яких навчальні заклади зможуть запропонувати доступ до якісної освіти якомога більшій кількості учнів. Виходом із ситуації, що склалася, є інформаційні й телекомунікаційні технології, результатом яких є дистанційна освіта.

У початковій школі дистанційне навчання проходить у контексті вчитель – учень – батьки – вчитель. У 1-му класі таке навчання доцільно використовувати, насамперед, для спілкування з батьками (всім відомо, що першокласники не ведуть щоденники). Також, доцільним є використання такої технології навчання при карантині, відсутності дитини на уроці, поясненні важких для засвоєння учнями тем. Та, особливо, для тих, хто за станом здоров’я навчається індивідуально, а дистанційне навчання для них дає змогу якісно задовольнити власні потреби у здобутті освіти.

Головним складником дистанційного курсу є дистанційний або електронний урок. Це колективна форма навчання, за структурою та змістом він повністю відповідає традиційному урокові. Щодо дистанційного вчителя, то він є автором уроку. Проводить більшу підготовку по створенню учбового ресурсу, який є основою всього заняття.

  Дистанційне навчання має надзвичайно великі переваги над аудиторним навчанням, сприяє поширенню ринку освітніх послуг, формує глобальний, принципово новий освітній простір, знижує поріг доступності до якісних знань, зменшує розрив у якості елітної та масової освіти, посилює творчу складову слухачів курсів, що супроводжується зміною світогляду особистості.

Бібліографія:

 1. Головко, В. С. Коваль // Комп’ютер у школі та сімї. – 2004. -№8. – С. 13-14.
 2. Гуржій А. М. Жук О. Ю., Волинський В. П. Засоби навчання: навчальний посібник / А. М. Гуржій, О. Ю. Жук, В. П. Волинський. – К. : ІЗМН, 1997.
 3. Пометун О. І. [та інші]. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук. -метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / за ред. О. І. Пометун. – К. : Видавництво А. С. К., 2003. – 192с.
 4. Селевко Г. К. Проектуємо комп’ютерний урок / Г. К. Селевко // Відкритий урок. – 2006. – № 3-4. – С. 19-25.
 5. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології та педагогіки: посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2003. – 504с.

Comments

 1. Цілком погоджуюсь з Вами,Світлано Сергіївно,що дистанційне навчання має надзвичайно великі переваги над аудиторним навчанням.Адже саме дистанційне навчання сприяє поширенню ринку освітніх послуг, формує принципово новий освітній простір і відіграє величезну роль у модернізації сучасної освіти,надає доступ до нетрадиційних джерел інформації як педагам, так і учням,батькам. Дякую за актуальну,змістовну статтю.Успіхів Вам,колего, на педагогічній ниві,творчих злетів,здійснення мрій та сподівань!!!

 2. Дякую за змістовну статтю. Дистанційне навчання дійсно дає можливість якомога більшій кількості учнів отримати якісну освіту. Успіхів Вам у вашій роботі, творчих злетів.

 3. Сповіщення: Tinder Herpes
 4. Сповіщення: 100% free chinese dating sites

Залишити відповідь