СТАСЬ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА | ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН: BLOG, WIKIWIKI, YOU TUBE (ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД)

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняУчитель української мови і літератури 
КЗ “Первозванівське навчально-виховне об’єднання
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад”
Первозванівської сільської ради
Кіровоградського району
Кіровоградської області

ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН: BLOG, WIKIWIKI, YOU TUBE (ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД)

У статті здійснено загальний огляд  електронних сервісів blog, WikiWiki, You Tube для організації дистанційного навчання здобувачів освіти та педагогів.

На сучасному етапі розвитку суспільства “освіта через усе життя” – вимога часу та нова формула освіти, у якій дистанційне навчання стає дедалі популярнішим. Дистанцiйне навчання – це вид органiзацiї освітнього процесу, який базується на принципах самостiйного здобуття знань. Освітнє середовище характеризується тим, що здобувачі освіти вiддаленi в просторi та часi, але водночас мають можливість за потреби пiдтримувати дiалог через мережу Інтернет. Для організації дистанційного навчання як учителя, так і учня можна використовувати електронні сервіси blog, WikiWiki, You Tube.

Блог (англ. blog, від web log, «мережевий журнал чи щоденник подій») — це веб-сайт, головний зміст якого — записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються.

Сервіс blog дозволяє будь-якому користувачеві оперативно і вільно обмінюватись інформацією через мережу. За аналогією з особистими щоденниками блоги називають мережевими щоденниками. Для блогів характерна можливість публікації коментарів відвідувачами.

Той, хто створив блог, або блогер, може керувати доступом до своїх записів: робити їх приватними або відкритими для всіх бажаючих, чи певного кола користувачів. Блогери можуть об’єднуватися в співтовариства й організовувати спільні записи та обговорення.

Блог це інструмент педагога, який хоче:  
– допомогти здобувачам освіти у вивченні предмету (блог учителя-предметника, приклад: https://blogfilologapervozvanivka.blogspot.com/p/blog-page_58.html);
– допомогти учням в організації освітнього процесу, а також мати постійний контакт з батьками щодо життя класу/школи (блог класного керівника, приклад: https://klasnaroduna5.blogspot.com/);
– доносити інформацію до колег, коментувати нормативні документи (блог методичного формування, приклад: https://kafedraklasnyhkerivnykiv.blogspot.com/).

ВікіВікі  (WikiWiki) – соціальний сервіс, що дозволяє будь-якому користувачеві редагувати текст сайту (писати, вносити зміни, видаляти, створювати посилання на нові статті). Різні варіанти програмного забезпечення Вікі дозволяють завантажувати на сайти зображення, файли, що містять текстову інформацію, відеофрагменти, звукові файли тощо.

ВікіВікі – система, що підтримує простий і доступний спосіб створення гіпертексту, спонукаючи індивідуальне та колективне написання гіпертексту. 

Гіпертекстові технології допомагають думати, презентаційні – допомагають представляти думки. Мета презентації – зробити повідомлення, донести інформацію, вплинути на слухачів.

З метою організації педагогічної діяльності використання ВікіВікі можливе з такими цілями:

−    спільне створення документів, презентацій тощо;

−    спільне створення мережевих відгуків або рецензій на учнівські роботи;

−    створення анотацій, коментарів, зауважень до тексту;

−    створення бібліотеки прикладів, порад, посилань на навчальні матеріали;

−    розповсюдження інформації, обмін інформацією між учнями.

Сайт WikiWiki: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Yоu Тubе  – інтернет-cлужба, що надає послуги розміщення відеоматеріалів. На Yоu Тubе можна знайти багато цікавих матеріалів, які стануть у пригоді педагогу не лише при  підготовці до уроків, позакласних заходів, а й навчальних відео для самоосвіти. Крім цього, кожен учитель може поділитися власними напрацюваннями з досвіду роботи.

Приклади навчальних відео:

https://www.youtube.com/watch?v=sMP6yYJlxg8

https://www.youtube.com/watch?v=ffFpELm_iOg

https://www.youtube.com/watch?v=vDTvZhknCW8

Приклади матеріалів з досвіду роботи, розміщених на Yоu Тubе,  можна переглянути за покликаннями:

https://youtu.be/L0qJmy9Yjf4

https://www.youtube.com/watch?v=iNqjzFwrt2U

Навряд чи сьогодні дистанційне навчання змогло б поністю витіснити загальноосвітню школу, та й досить спірне питання, чи потрібно це взагалі, проте поєднання класичної форми навчання (очної) з використанням елементів дистанційного навчання на часі і має низку переваг. Зокрема, це:

 • економічно: не вимагає значних часових та матеріальних витрат;
 • комфортно: навчатись можна з будь-якого місця;
 • раціонально: достатньо мати комп`ютер і доступ до мережі Інтернет;
 • мобільно: ви самі встановлюєте графік занять, темп навчання;
 • індивідуально: викладачі приділяють увагу кожному.

Використана література та Інтернет-джерела

 1. Васюк О. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти / О. Васюк // Вісник Книжкової палати України. – 2011. – № 2. – С. 30–32.
 2. Веремчук А. Проблеми і перспективи дистанційного навчання у ВНЗ. – Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013.
 3. Дистанційне навчання в загальноосвітній школі: потреба чи неминучість? (Режим доступу: https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/22997/).  
 4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3.

 

Comments

 1. Згодна з Вами щодо можливості впровадження на сучасному етапі реформування освіти поєднання класичної форми навчання (очної) з використанням елементів дистанційного навчання. Найбільш доцільним для цього буде використання сервісу Youtube.

 2. Сповіщення: dating sites free for teenagers
 3. Сповіщення: lovoo profil suchen
 4. Сповіщення: free dating in lincolnshire
 5. Сповіщення: craigslist free dating service
 6. Сповіщення: real dating sites free
 7. Сповіщення: absolutely free dating personals
 8. Сповіщення: free online local dating site
 9. Сповіщення: free dating site in nigeria
 10. Сповіщення: african dating site that is 100 free
 11. Сповіщення: who is jonathan scott dating
 12. Сповіщення: dating game theme song free download
 13. Сповіщення: dating girl games free online
 14. Сповіщення: free dating sites like meetme
 15. Сповіщення: free u s dating
 16. Сповіщення: keto diet thyroid
 17. Сповіщення: is a keto diet good for diabetics
 18. Сповіщення: keto diet before and after men

Залишити відповідь