ШИНКОВЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання

Учитель фізики
Новоархангельського навчально-виховного комплексу
“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія”
Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №1
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області

 

ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ

У статті розглянуто та проаналізовано характерні принципи та науково-методичне забезпечення дистанційного навчання; показано перспективи та шляхи реалізації дистанційної освіти шляхом впровадження інтернет-ресурсів у навчально-виховний процес.

Інформатизація освіти в Україні – один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.

Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп’ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії.

Дистанційне навчання — це цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії вчителя та учня, що ґрунтується на використанні сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, які дозволяють здійснювати навчання на відстані.

Принципи, які реалізовує дистанційне навчання:

 • доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, розширення аудиторії учнів;
 • індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов для школярів і вчителів, урахування індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття, пам’ять, мислення);
 • індивідуальний темп навчання;
 • розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами інформації і телекомунікації.

Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
 • критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчального плану/навчальної програми підготовки. [4, с. 24]

Оскільки одним із стратегічних напрямів реформування освітньої системи України є активне використання інформаційних та комунікаційних технологій для розвитку дистанційного навчання необхідно зупинитися на дослідженні застосовування платформ дистанційного навчання, без яких організувати дистанційне навчання неможливо. Вибір платформ дистанційного навчання є дуже важливим кроком. Тобто платформа дистанційного навчання – це центральний елемент, навколо якого збираються учасники дистанційної освіти. [4, с. 27]

Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), яке може використовуватися як платформа для електронного, втому числі дистанційного навчання. Moodle — це безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління навчанням. Вона реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.

Робота з платформою Moodle розпочинається з її встановлення на комп’ютер з необхідними параметрами, через який будуть працювати всі користувачі. Всі необхідні для завантаження різні версії Moodle можна знайти на сайті https://moodle.org/. Там же знаходиться вся необхідна інформація щодо встановлення платформи, її налаштування та використання.

Tехнологiя Google Sites також дає можливість організації дистанційного навчання. Високий рівень мультимедійної компетентності передбачає: знання роботи з інтернет-сервісами; розроблення змісту та методик використання інтернет-ресурсів у навчально-виховному процесі; розроблення веб-сайтів та їх використання під час викладання свого предмету; уміння організувати самостійну навчальну діяльність учнів з використанням інтернет-ресурсів.

Сервіс Blendspace – зручний інструмент для створення електронного супроводу уроку, заняття або дистанційного курсу.

Він дає можливість зібрати «в одному місці» необхідні ресурси для уроку/заняття/дистанційного курсу: тексти, відео, зображення, веб-сайти, google-документи, вбудувати потрібні файли та онлайнові вправи, створити вбудований в середовище опитувальник у вигляді вибору правильної відповіді.

Створений урок можна розмістити у себе в блозі, отримавши відповідний код, створити до уроку QR-код, який можна надіслати, розмістити в соціальних мережах.

Важливо, що організовано зворотній зв’язок з учнями. Виконуючи завдання, вони можуть писати коментарі та розміщувати посилання на виконані роботи.

Вчитель може створити класну кімнату, занести туди учнів і стежити за статистикою виконання завдань.

Безкоштовний сервіс EDpuzzle для створення відеофрагментів з аудіо і текстовими елементами, питаннями і завданнями до них.

Є можливість створювати класи і відслідковувати, хто з учнів переглянув відео і як впорався із запропонованими завданнями.

Учитель може створити клас, призначити для нього підготовлене інтерактивне відео і відстежувати результати роботи кожного учня.

За допомогою сервісу можна організувати опитування і тестування учнів на основі навчальних відеороликів різної тематики.

Посиланням на відео можна ділитися електронною поштою і в соціальних мережах (Facebook, Twitter). Відеоурок можна вбудувати на сторінку сайту або блогу.

Сервіс Wizer.me увійшов в десятку кращих сервісів для освіти в 2016 році. Сервіс дозволяє створювати інтерактивні робочі аркуші, які можна використовувати при дистанційному навчанні, для домашніх робіт, для роботи в класі на інтерактивній дошці.

Учитель може створювати робочі аркуші на основі відеоуроків, прикріплювати до них різні завдання і запрошувати учнів до роботи. Учні реєструються в сервісі і виконують запропоновані завдання. Учитель може переглядати відповіді учнів в особистому кабінеті.

Kahoot – онлайновий сервіс для створення вікторин, дидактичних ігор і тестів. Його можна використовувати для проведення різних тестів і опитувань учнів в класі і при дистанційному навчанні.

Сервіс LearningApps.org є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів у навчальних закладах різних типів. Конструктор LearningApps призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу.

Сервіси Prezi, Sway є додатком Web 2.0. Сервіси призначені для створення та демонстрації динамічних презентацій у навчально-виховному процесі.

Користувацькі сервіси Google, сервіси для створення ментальних карт дозволяють урізноманітнити подання навчального матеріалу.

Tagul – веб-сервіс, який дозволяє створити хмарe слів з тексту, введеного користувачем або з веб-сторінки з адресою.  Хмара може мати різну форму і кольорове рішення. Кожне слово хмари являє собою гіперпосилання для пошуку у Google. 

QuizWorksQuizzy, Triventy  сервіси для створення тестів.

 Playbuzz – це онлайн-платформа, яка дозволяє створювати інтерактивний контент: тести, опитування, слайдшоу, флеш-карти, статті-списки з анімованими картинками.

Упровадження дистанційного навчання неможливе без застосування інформаційно-комп’ютерних технологій як інструменту, що допомагає розширити можливості як учнів, так і вчителів, а також зробити вирішальний вплив на зміну та покращення освіти. Застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій змінює роль учителя, стимулює до впровадження нових педагогічних прийомів і підходів у підготовці до уроку. Система дистанційної освіти може і повинна зайняти своє місце в системі освіти, оскільки при грамотній її організації вона може забезпечити якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства сьогодні, дозволить вчителям, урізноманітнити навчальний процес, зробити його ефективнішим, більш сучасним, що позитивно вплине на мотивацію навчальної діяльності учнів.

Дистанційне навчання це – навчання майбутнього, яке дозволить подолати існуючі бар’єри: географічні, технологічні, соціальні та підняти навчання на новий якісний рівень.

Перелік використаних джерел:

 1. О. Г. Корбут Дистанційне навчання: моделі, технології, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції «Новітні освітні технології» КПІ. Режим доступу:http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1123
 2. Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Богачков Ю. М. Технологія створення дистанційного курсу: Навчальний посібник/ За ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.
 3. Н. І. ЄвтушенкоДистанційненавчаннявшколі – Педагогічнамайстерня№ 4 (16) квітень 2012 р.- м. Одеса – с. 1-7
 4. Перевагидистанційноїосвіти в Україні  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/articles/522.html.

Електронніресурси. Режим доступу:

 1. Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. – Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2014. – 140 с

Comments

Залишити відповідь