ШЕВЧЕНКО АЛІНА ВАСИЛІВНА | РОЗРОБКА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСІВ GOOGLE

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель інформатики
навчально-виховного об’єднання “
Новомиргородська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №2 -дошкільний навчальний заклад”
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

 

РОЗРОБКА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСІВ GOOGLE

У статті розглянуто деякі аспекти дистанційного навчання. Наведена коротка класифікація основних сервісів та інструментів Google, відмічена актуальність їх використання під час створення вчителем дистанційного (модульного) курсу для вивчення тем із шкільного курсу інформатики.
Ключові слова: інформатика, дистанційне навчання, компетентність, сервіс, інтернет, тьютор.

На формування і розвиток особистості найбільше впливає середовище, в якому вона живе, навчається, працює. Тому сьогодні для кожного важливою і актуальною проблемою є проблема створення та використання такого високотехнологічного інформаційно-комунікаційного  освітнього середовища, яке повинне відповідати потребам інформаційного суспільства, стандартам сучасної освіти і сприяти формуванню інформаційно-комунікаційних компетентностей всіх учасників освітнього процесу.

Тому серед інноваційних технологій, на основі яких і повинно створюватися нове навчальне середовище, де учасники освітнього процесу можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому місці, є технології електронного (дистанційного, мобільного) навчання, використання яких зробить навчальний процес більш привабливим, демократичним, комфортним і стимулюватиме студентів до самоосвіти та навчання протягом усього життя.
Під дистанційним навчанням розуміється сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, вчителів), до тих, хто навчається (учнів, студентів чи слухачів). [1]

В процесі розвитку, впровадження інноваційних технологій в освіті створюються спеціальні заклади  дистанційної освіти, а також функціонують українські громадські проекти масових відкритих онлайн-курсів, головною метою яких є безкоштовне надання онлайн-доступу до курсів (Prometheus, Moodle та інші).
Дистанційне навчання – це сукупність наступних заходів: засоби надання учбового матеріалу, засоби контролю успішності, засоби консультації, засоби інтерактивної співпраці вчителя та учнів та можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.

Важливим елементом дистанційного навчання є дистанційний курс. Ще до початку навчання тьютори їх розробляють за своїми предметами. В процесі навчання курси можуть змінюватися і доповнюватися. Кожний викладач має змогу сам вирішувати, як буде виглядати курс і які мультимедійні елементи в ньому будуть застосовуватися. Міра і спосіб використання комп’ютерних технологій при підготовці значно впливає на ефективність засвоєння знань.Тому актуальності набуває розробка вчителем власних авторських модульних курсів, оскільки, не всі теми можна вивчити самостійно або за допомогою відповідних інтернет – ресурсів. Для прикладу можна використати Сервіси та інструменти Google, які учні вивчають за шкільною програмою з інформатики. На сьогодні існує дуже багато сервісів та інструментів Google, головне навчити школярів їх правильно і результативно  використовувати не лише в повсякденному житті, а й у навчанні. Отже, розглянемо приклад розробки дистанційного курсу за допомогою сервісів та інструментів Google для учнів загальноосвітньої школи. В даному процесі вчитель є тьютором для своїх слухачів (тобто учнів).

Структура навчального матеріалу буде містити: навчальні матеріали, тобто відео, презентації, посилання та відео-ролики;  інтерактивні завдання, вправи та тренажери; практичні роботи; онлайн тестування. Тобто все, що потрібно для проведення цікавого, сучасного та ефективного уроку інформатики у школі чи поза її межами.

 1. Gmail:  кожен учасник курсу повинен зареєструватися (тобто створити обліковий запис), використовуючи даний сервіс. Таким чином, кожен учень отримає особисту адресу електронної пошти і одночасно доступ до усіх сервісів Google.
 2. Google+: учні всього класу разом з учителем можуть створити коло учасників курсу у мережі.
 3. Гугл Календар: тьютор (вчитель) створює та відмічає розклад курсу з відповідними коментарями (оскільки курс буде мати певну тривалість, а відповідно вимагатиме складання розкладу. Наприклад, тривалість 4 тижні, на кожному тижні є лекції, консультації, практичні роботи, тестування і фінальний проект).
 4. Hangouts: для лекцій (пояснення нового матеріалу) використовує відео – трансляції, які попередньо записує (тобто створює щоденник відеозустрічей) та презентацій, які розміщує на Google Drive (хмарне середовище)
 5. Google Docs: розміщення інструкцій для виконання практичних робіт у вигляді документів  або презентацій.
 6. Якщо необхідна консультація тьютора, то учні можуть написати листа на його електронну пошту або ж скористатися чатом (груповим чатом).
 7. Google Sites: розміщуються всі навчальні матеріали на відповідному сайті.
 8. Для перевірки (контролю) знань можна використати форми Google, а для висвітлення результатів цього опитування чи тестування відповідно створюється таблиця:
 9. Для відмітки виконання усіх завдань та прослуховування лекцій створюється таблиця діяльності Google Docs, в якій учень ставить відмітки про виконання, а вчитель перевіряє і пише відповідні коментарі.
 10. В процесі дистанційного курсу доречніше використовувати браузер Google Chrome.
 11. Після кожного виконаного завдання необхідно надіслати його скріншот електронною поштою Gmail.
 12. Google Keep: створення нотаток під час вивчення теми.
 13. Фінальним етапом курсу може бути створення блогу Blogger. Кожен учень створює блог, який відображає тематику вивченого курсу (також блог повинен містити дані про учня, який його створював). Для пошуку потрібних матеріалів використовується пошук Google.

Отже, дистанційне навчання базується на таких основних принципах:

 • навчання можливе у будь – який зручний час (відеолекції, тести та форум доступні цілодобово);
 • проходження курсу, не виходячи з дому чи в дорозі (адже все, що знадобиться, – це доступ до інтернету);
 • навчатися можна з використанням будь-якого пристрою (комп’ютер, планшет чи смартфон);
 • навчатися може кожен бажаючий.

Таким чином, учні не лише отримують знання, а й знаходяться у постійному діалозі з учителем за допомогою інформаційно – комунікативних технологій.

Перелік використаних джерел:

 1. Вільна енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс]: https://uk.wikipedia.org   

Залишити відповідь