САМБОР ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Організація дистанційного навчання у початковій школіУчитель початкових класів
Долинівської філії комунального закладу
Гайворонський ліцей №1″
Гайворонської районної ради
Кіровоградської області

 

ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Анотація: У статті розглянуто важливість впровадження дистанційного навчання в початковій школі.

Уроки в початкових класах – це напружена, науково-організована й результативна праця всіх учнів у співпраці з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

Досягненню мети і завдань навчально-виховного процесу у початковій школі сприяє дистанційне навчання.

Дистанційне навчання – це сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто  навчає , до тих, хто навчається .

          Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті. А оскільки Інтернет – це світова інформаційна мережа, то вона може бути одним із засобів дистанційного навчання, тому що її дані допоможуть учням  і вчителям створити повну інформаційну картину з питань, що їх цікавлять.

Сьогодні комп’ютер став незамінним помічником і у роботі вчителя: створення великої кількості друкованого, електронного, дидактичного, методичного матеріалу, архіви наочних матеріалів для проведення уроків, виховних та позаурочних заходів. Для зберігання всього цього учительського надбання потрібна маса паперу, папок, дисків, шаф, а також маса особистого часу та зусиль для ефективного використання на уроці. Це все «полегшення» роботи учителя породжує цілу низку запитання:

 • Яку кількість карток виготовити на урок?
 • Як ефективно подати матеріал з використання електронних наочностей ?
 • Як в максимально стислий час провести опитування чи оцінювання учнів?
 • Як використати додатковий матеріал для сильніших учнів, щоб не перевантажувати ним слабших?
 • Як «донести» складний матеріал для учнів з різним темпераментом та швидкістю сприйняття?
 • Як працювати з невстигаючими учнями?

Такі проблеми наявні в кожній школі.

Наявність проблеми – це точка старту до її вирішення. І саме “хмарні” технології можуть допомогти вирішити дані проблеми.

Широкі можливості в процесі формування ключових компетентностей отримують учасники освітнього процесу під час роботи з Internet-ресурсами, зокрема безкоштовний онлайн-сервіс Google™ Docs.

   Уже починаючи з початкових класів кожен третій учень має телефон, планшет, комп’ютер , більшість з них вміло користуються інтернетом.

Такі сервіси можна використовувати  :

 • для підготовки повідомлень, творчих робіт, мультимедійних презентацій ;
 • під час обміну інформацією .

Інтернет-ресурси допомагають створювати презентації, які можна використовувати на різних етапах уроку та на уроках різних типів:

 • тексти, таблиці, схеми;
 • малюнки, фотографії, елементи анімації;
 • відеофрагменти.

Електронні презентації є допоміжним засобом навчання, що використовується вчителем на уроці і потребує його коментарів та доповнень.

     Таким чином, дистанційне навчання дає змогу використання безкоштовних он-лайн сервісів у навчанні, дозволяє розвивати пізнавальні навички учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, вміти виділити, сформулювати та вирішити проблему, під час групової роботи над проектами створювати умови для формування толерантності та уміння спілкуватися. Як результат – учні володіють прийомами навчальної діяльності, навичками аналізу та відбору інформації. Саме це й підвищує зацікавленість у вивченні різних предметів.

Бібліографія:

 1. Створення дидактичних матеріалів з дистанційної форми навчання: Інформ. – метод. зб. / П. М. Таланчук, А. Г. Шевцов, В. Т. Бажан, В. М. Ген-ба. – К.: Ун-т “Україна”, 2001. – 48 с.
 2. Букач А.В. «Теоретичні основи щодо організації дистанційного навчання в школі».
 3. Головко, В. С. Коваль // Комп’ютер у школі та сімї. – 2004. -№8. – С. 13-14.
 4. Пометун О. І. [та інші]. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук. -метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / за ред. О. І. Пометун. – К. : Видавництво А. С. К., 2003. – 192с.
 5. Селевко Г. К. Проектуємо комп’ютерний урок / Г. К. Селевко // Відкритий урок. – 2006. – № 3-4. – С. 19-25.

Comments

 1. Так,Олено Миколаївно,саме сучасний вчитель покликаний розвивати в своїх учнів пізнавальну потребу,прагнення навчатися самостійно.І,дійсно, дистанційне навчання є тією технологією, яка дає нові можливості для творчого самовираження, надає доступ до нетрадиційних джерел інформації як педагам, так і учням. Дякую за змістовну,цікаву,актуальну статтю. Творчих успіхів Вам,натхнення,здійснення мрій!

 2. Дякую, за цікаву статтю.Дійсно дистанційне навчання дає змогу використання безкоштовних он-лайн сервісів у навчанні, дозволяє розвивати пізнавальні навички учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, вміти виділити, сформулювати та вирішити проблему, під час групової роботи над проектами створювати умови для формування толерантності та уміння спілкуватися.

 3. Хочу подякувати за цікаву та актуальну статтю.Дистанційне навчання – дійсно важлива сукупність різних технологій, які дають можливість учням розвивати свої пізнавальні навички більш різносторонньо. І, що дуже важливо,дистанційне навчання викликає більшу зацікавленість учнів у здобутті знань. Тож, бажаю творчих успіхів, реалізації всіх планів!!!

Залишити відповідь