САЙКО АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА | ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняУчитель російської мови та інтегрованого курсу «Література»
навчально-виховного комплексу
“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №9 – спеціалізована школа”
Олександрійської міської ради
Кіровоградської області

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

Анотоція:

    Стаття присвячена проблемі можливостей впровадження елементів дистанційного навчання  в процесі викладання російської мови та зарубіжної літератури. Запропоновано інструментарій для вчителя та учнів щодо організації дистанційного навчання.

Ключові слова:  дистанційне навчання, інформаційно-комп’ютерні технології, інформаційні ресурси.

      Освіта України знаходиться на шляху інтенсивного розвитку і потребує нових освітніх технологій, які стануть запорукою успішного економічного розвитку та конкурентоспроможності нашої держави в найближчому майбутньому. Одним з пріоритетних напрямів програми модернізації  загальноосвітньої школи  визнане дистанційне навчання. Впровадження  елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти. Використання дистанційної форми навчання забезпечує, передусім, неперевершену (порівняно з іншими формами навчання) швидкість оновлення знань за підтримки інформаційних ресурсів, що обираються учнями зі світових електронних інформаційних мереж. Ця форма дозволяє практично без обмежень розширити навчальну аудиторію викладача, “знімаючи” всі географічні та адміністративні кордони. Вона сприяє забезпеченню рівного доступу до якісної освіти широких верств різних категорій учнів (зокрема інвалідів), максимально “наблизити” свої сервіси до спеціальних потреб тих, хто здобуває освіту.

     Дистанційне навчання включає в себе сучасні форми і методи конструювання та відображення змісту навчання, елементи модульного і комп’ютерного навчання, теорії та практики, самостійної роботи учнів, застосування у навчанні сучасних інформаційних технологій, комп’ютерів, телекомунікацій і являє собою цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії учнів і викладачів-модераторів. До переваг дистанційного навчання відносять асинхронність, доступність інформації, зменшення соціальної дистанції. У ньому виділені такі принципи забезпечення якості:

 • заохочення контактів між учнями і вчителем;
 • розвиток співробітництва учнів;
 • використання активних засобів навчання;
 • швидкий зворотний зв’язок;
 • ефективне використання часу;
 • висока мотивація;
 • врахування здібностей учнів та використання індивідуальних маршрутів навчання.

    “Освіта через усе життя” – нова формула освіти, необхідність якої вимагає сучасна цивілізація з її гуманізацією і демократизацією суспільних відносин, швидкою зміною техніки і технологій.

    На сьогодні це можливо лише за умови впровадження сучасних ідей і технологій освіти. Саме ця потужна науково-педагогічна база в сукупності з сучасними розробками в галузі інформаційних засобів сприяє розвитку дистанційного навчання.

 Яким же чином можна організувати дистанційне навчання з вивчення російської мови та зарубіжної літератури?

      1.Створення блогу, сайту вчителя або учнівської групи з предмету. Наприклад, автор (один учень чи їх група) виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщується на сайті свого мережевого щоденника (блогу, сайту), потім автор блогу дає можливість іншим учням прочитати і прокоментувати розміщений матеріал. В учнів з’являється можливість обговорення й оцінки якості публікації і коментарів , що сприяє розвитку мовленнєвих навичок. Вчитель для себе визначає певні помилки з мови та літератури. Вчитель може запропонувати випереджальні завдання для етапу  мотивації уроку, контроль знань учнів (тести, вікторини, загадки) https://aliona1978.blogspot.com/p/blog-page_11.html.

     Застосування інформаційних технологій дозволяє організувати навчальні заняття якісно на іншому рівні, що дозволяє збільшити долю творчих робіт і створювати ситуації успіху для учня, підвищити ефективність учнівської праці, розширити можливості активної участі в дистанційних заходах різного рівня, що істотно підвищує мотивацію, значно покращує чіткість в організації роботи класу або групи учнів.

     2.Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів між собою.

   3.Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Найбільш поширений текстовий чат. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться у рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проектної діяльності, обміну інформацією.

  4.Padlet – Найбільш зручним, легким інструментом для організації спільної роботи учасників освітнього процесу з різним контентом у визначеному віртуальному просторі (http://padlet.com/). Найчастіше використовується для створення одночасно спільного проекту. Наприклад, проект на тему «Чарівні предмети», 5 клас  ( https://padlet.com/alionasaiko5/7j9r0esccw0f) .  Кожен учасник доповнює сторінку (стіну) своєю інформацією.  

    5.YouTube – Перегляд уривку відеоролику, відео сюжету, відеофільму. Мотивація навчальної діяльності. Вчитель розсилає посилання учням у блозі, на електронну пошту тощо. А також запитання, з яких потім розпочинається наступний урок. Перегляд  відеоролику « Чайки і море». (https://www.youtube.com/watch?v=D5anNTxjwS0).

Випереджальні запитання до наступної теми.

– Які асоціації у Вас виникли під час перегляду відеоролику ?

– Що нагадала вам зграя чайок?

– Чи всі схожі чайки між собою?

– Де відбуваються події у відео?

– Що символізує море?

 1.        WordItOut logo – создание облака слов. Зашифрувати назви творів з минулої теми  для перевірки одне одного. Слова швидко шифруються учнями за допомогою програми та одразу викладаються у групі, стіні, блозі тощо.  Приклади учнів.

   

   7.Google Диск – хмарне сховище, яке дає можливість зберігати свої дані на хмарних серверах і ділитися ними з іншими користувачами мережі Інтернет. Диск Google включає Google Docs, Sheets, and Slides – офісний пакет, який дозволяє спільно редагувати документи, електронні таблиці, презентації, малюнки, форми, і багато іншого. https://drive.google.com/drive/my-drive

Впровадження дистанційного навчання не можливе без застосування інформаційно-комп’ютерних технологій як інструменту, що допомагає розширити  можливості як учнів так і вчителів, а також зробити вирішальний вплив на зміну та покращення освіти. Вчитель повинен оволодіти прийомами та технологіями дистанційного навчання на професійному рівні, стати тьютором,  який творчо працює, є соціально активним, здатним виховувати учнів в швидкоплинному сьогоденні.

Список використаних джерел

 1. Антонов Г. Дистанційне навчання: мода чи потреба? // Освіта України. – 2003. – 4 квітня (№ 25). – С. 10.
 2. Варзар Т. Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності //Українознавство. – 2005. – № 1. – С. 116–119. – Бібліогр.: 7 назв.
 3. Дистанційне навчання: Тренінг з організації дистанц. навчання на платформі WebСТ. – Режим доступу:users.kharkiv.com.  

Comments

 1. Поділяю Вашу думку, що реалізація нової формули освіти (“освіта через усе життя”) не можлива без впровадження сучасних ідей і технологій навчання в практику роботи вчителя. Погоджуюся, сьогодні важко уявити сучасний урок без використання ІКТ-технології. Ви ж, шановна колего, пропонуєте піти далі і залучити до організації навчального процесу елементи дистанційного навчання. Повністю Вас підтримую, тому що теж працюю в цьому напрямку. Із задоволенням познайомилася з Вашими методичними знахідками. Спробую й собі використати їх, коли продумуватиму завдання для дистанційного навчання своїх учнів.

Залишити відповідь