РОДІКОВА ІРИНА ЮХИМІВНА | ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ: З ДОСВІДУ РОБОТИ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання

 

Учитель біології
комунального закладу «Гайворонський ліцей №1»

 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ:
З ДОСВІДУ РОБОТИ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У статті йдеться про дистанційне навчання,  як засіб роботи з обдарованими учнями та учнями, які не встигають у навчанні та окреслено перспективні напрямки дистанційного навчання.

Дистанційне навчання– це навчання на відстані. Навчальний процесс організований в спеціально створеному навчальному середовищі за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Система дистанційного навчання дозволяє отримати освіту за допомогою власного персонального комп’ютера і виходу в мережу Інтернет.

Дистанційне навчання дозволяє реалізувати такі принципи:

 • доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, розширення аудиторії учнів;
 • індивідуальна спрямованістьнавчання, створення комфортних умов для школярів і вчителів, урахування індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний темп навчання;
 • розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами інформатизації і телекомунікації;
 • соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей учнів. 

     Провідні напрямки роботи з використання дистанційної технології навчання, які я впроваджуюпід час роботи:

– робота з обдарованими дітьми;
– робота з невстигаючими учнями;
– робота під час канікул або карантину;
– перспективні напрямки подальшої роботи.

Підготовча робота з написання творчих робіт, проектів забирає велику кількість часу. Для себе і своїх  учнів я обрала дистанційну підготовку. Дітям пропонується перелік літератури, головним чином, електронні джерела і бібліотеки, а також складаю питання, які вони мають опрацювати за цими джерелами.  Це дозволяє оперативно скоригувати помилки, зорієнтувати учнів у написанні роботи, в пошуку інформації.

     Також дистанційне навчання ефективно працює  під час підготовки учнів до участі у конкурсах, турнірах, олімпіадах. Так, працюючи на сайті «На урок», мої учні стали активними учасниками інтернет – олімпіади з біології. В минулому навчальному році учні отримали  два диплома І ступеня, в цьому навчальному році в олімпіаді взяло участь 8 учнів, результати очікуємо.

Хочу зупинитися на використанні можливостей всесвітньої мережі при підготовці дистанційних диференційованих домашніх завдань, творчих пошукових завдань, інформаційних повідомлень. Нещодавно я зареєструвалася на порталі «Мій клас», зареєструвала також і класи, в яких працюю. Кожен учень має електронну адресу. На сайті розміщені перевірочні роботи з різних тем. Вчитель може використати запропоновану роботу, або дати свої завдання. Завдання висилаються учням на електронну адресу  з вказівкою на термін виконання та кількість спроб на виконання завдань. Також учень знає, скільки балів він може набрати, відповідаючи на кожне запитання. Існує рублика «Топ класів», де учні можуть побачити місце в топі класів школи,бали за усі вирішені завдання і тести,бали у топі однокласників. На мою думку, таке дистанційне навчання розвиває інтерес до предмету, формує навички самостійної роботи, викликає здорову конкуренцію. А вчитель має можливість здійснити повторення вивченого матеріалу, здійснити закріплення знань та умінь учнів, розширити знання з предмету.

Перспективи подальшого впровадження технологій дистанційного навчання біології бачу у таких напрямках:

 • розробити програми дистанційних профільних курсів;
 • удосконалити систему контролю знань учнів, отриманих за допомогою дистанційних технологій;
 • організувати дистанційне проведення турнірів і конкурсів.

Подальше впровадження технологій дистанційного навчання у моїй роботі надасть можливість розвивати комунікативну складову в діяльності вчителя  і учнів, вдосконалити навички інформаційної  культури в учнів.

Перелік використаних джерел:

 1. Дистанційне навчання – дієвий спосіб отримання знань [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrbiznes.com/analitic/electronic/6607.html
 2. Про Впровадження науково-педагогічного проекту “Дистанційне навчання учнів” – Наказ МОН N 1231 від 29.12.2009 [Електроний ресурс] –Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/proministerstvo/normativno-pravova-baza/normativno-pravova-baza-diyalnosti-ministerstva/nakazi/4989- nakaz-mon-n-1231-v%D1%96d-2912009.
 3. Хуторской А. Дистанційне навчання та його технології / А. Хуторской // К.: Комп’ютер. – 2017. – №36. – С. 26 – 30.

Comments

 1. Дякую за цікаву статтю! Змістовно розкрито питання ефективної підготовки обдарованих учнів до предметних олімпіад. Бажаю творчих успіхів Вам та Вашим учням!

 2. Ірино Юхимівно, дякую за корисну статтю. Ваш досвід впровадження дистанційного навчання переконує мене в тому, що таке навчання є дієвим способом отримання знань з предмету. Творчих Вам успіхів!!!

 3. Дякую, Ірино Юхимівно! Ви творча людина. Тож нехай ваша робота принесе плоди знань вашим учням, а вам всього найкращого в роботі!

 4. Сповіщення: what does entj mean on tinder
 5. Сповіщення: asian singles dating free

Залишити відповідь