ПРАВИЙ ВІКТОР ПАВЛОВИЧ | СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Директор
Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Олександрійської районної ради Кіровоградської області

 

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Анотація. У статті розглянуто сучасні форми здобуття освіти – дистанційну форму здобуття освіти. Зокрема, привернуто увагу на використання Google-сервісів при проведенні дистанційного навчання з фізики.

Відповідно до п.4. ст.9 Закону України «Про освіту» передбачено дистанційну форму здобуття освіти.

Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. [1]

Здобувачі освіти мають можливість отримати певний рівень знань, умінь і навичок, використовуючи сучасні засоби інтернет-комунікаційного зв’язку. Дистанційна форма навчання інколи має свої переваги над іншими формами здобуття освіти. Завдяки значній інформативності, доступності; вона потребує менше часу та енергії для засвоєння знань, є значно комфортнішою ніж інші форми навчання (інституційна, індивідуальна, дуальна). [2]

В основі дистанційної форми навчання лежить індивідуалізований процес набуття знань, способів пізнавальної діяльності учня, який відбувається при віддалених один від одного учасників освітнього процесу, який існує на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Головною метою дистанційного навчання є забезпечення здобувачів освіти знаннями, за певними освітніми рівнями, відповідно до Державних Стандартів освіти.

Дистанційне навчання – це технологія, що базується на сучасних телекомунікаціях з широким використанням комп’ютерних  навчальних програм за для доставки навчального матеріалу безпосередньо за місцем перебування здобувача освіти.

Дистанційне навчання базується на принципах відкритого навчання – здобувач освіти вибирає самостійно графік навчання, темп навчання, швидкість засвоєння матеріалу, комфортність умов, можливості «доставки» навчального матеріалу для якого не існує кордонів і меж. Де б не перебував здобувач освіти він може легко отримати доступ до потрібних йому знань і якості освіти.

Дистанційне навчання для закладу освіти організовується для здобувачів освіти, які з будь-яких причин (за станом здоров’я, надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, епідемій грипу тощо) не можуть відвідувати уроки в ЗНЗ.

Також використання дистанційних форм навчання може бути зорієнтоване  на такі категорії здобувачів освіти:
– учні з особливими потребами;
– учні, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;
– учні, які готуються до ЗНО;
– учні, які спроможні самостійно або прискорено опановувати навчальні програми.

В закладі рекомендовано використовувати технології дистанційного навчання, особливо під час карантину, навчання учнів під час хвороб,отримання консультацій. На мою думку, найбільш вдалим комунікаційно-інформаційним забезпеченням для організації і проведення дистанційного навчання є сервіси Google. Цей сервіс є популярним інструментом дистанційного навчання для спілкування, обміну інформацією та отримання інформації. Базові сервіси Google, зокрема Google Диск, YouTube, Веб-пошук, Google+ можуть бути основою особистісного дистанційного навчання, є переваги використання сервісів Google перед іншими видами мережних технологій. [3]  Висока функціональність, надійність, зручний україномовний інтерфейс, зручність та зрозумілість системи дають можливість широко їх використовувати в дистанційному навчанні. Головною ж перевагою при дистанційному навчанні, на мою думку, є індивідуальний доступ до ресурсів – інформації, уроків, лабораторних робіт, прикладів розв’язування задач, пояснення матеріалу, доступність до яких можуть надаватися індивідуально здобувачу освіти. Кожен вчитель може індивідуально використовувати свої власні матеріали, будувати освітню траєкторію учня. Одним із важливих елементів підготовки до занять із фізики при дистанційній формі навчання є робота з навчальним матеріалом. Сучасні мережні сервіси надають чимало можливостей для пошуку (Веб-пошук Google, Книги Google, YouTube) та зберігання файлів (хмарне середовище – Google Диск). У цьому випадку інформаційний контент (підручники, посібники, відео, лабораторні роботи, експериментальні роботи) зберігаються на сервері, а учні при підготовці отримують доступ до їх і мають можливість працювати з ними через мережу Інтернет.
При дистанційній формі навчання мережа  Google+ дає можливість вчителю розміщувати посилання на комп’ютерні моделі фізичних процесів, або на виконання віртуальних лабораторних робіт.
Вміло організована освітня діяльність  при дистанційній формі навчання характеризується конструюванням персонального освітнього середовища під керівництвом вчителя. [4]

Застосування в освітньому процесі при дистанційному навчанні з фізики сервісів Google сприяє підвищенню якості навчання учнів, користування «хмарними» технологіями використовуючи інформаційний контент, який підготував вчитель, даючи доступ до нього.
Дистанційна форма навчання з фізики – це сучасна освітня технологія, яка все більше поширюється в закладах освіти, в освітньому процесі.

Перелік використаних джерел:

1. п.4 ст. 9 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, №38-39, ст.380).

2. п.1 ст. 9 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, №38-39, ст.380).

3. Олексюк В.П. Досвід інтегральних хмар сервісів Google АРРS у інформаційно-освітньому просторі навчальному закладу, 2013, стор. 64.

4. Єчкало Ю.В. Модель персонального навчального середовища, 2013, стор. 51.

 

Залишити відповідь