ПОШТАРУК ІРИНА ФЕДОРІВНА | ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель початкових класів
Чемерпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Гайворонського району Кіровоградської області

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

У даній статті розкриваються практичні аспекти організації дистанційного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти.

Прийшов час швидких змін у галузі сучасних технологій. Змінюються підходи до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Післядипломна педагогічна освіта – важлива ланка в освіті, передбачає системне навчання саме дипломованих фахівців. У зв’язку зі стрімким розвитком науки та суспільства, новими вимогами, сьогодення вимагає вдосконалення системи післядипломної освіти. Педагогові важливо навчатися протягом усього життя, підвищувати свою кваліфікацію.  Саме від учителя залежить, чи матиме дитина бажання навчатися, поповнювати свою скарбничку знаннями, вдосконалювати себе.

Дистанційне навчання – засноване на сучасних інформаційних і комунікаційних технологіях навчання й підвищення кваліфікації. Така форма навчання набуває сьогодні досить широкого поширення в Україні. Воно відкриває слухачам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, надає нові можливості для творчості, оволодіння і закріплення різноманітних професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізувати принципово нові форми й методи навчання [1, с.168].

Реалізуються  всі традиційні дидактичні принципи навчання, але з’являються і нові:
– принцип педагогічної доцільності використання нових інформаційних технологій;
– принцип забезпечення безпеки інформації;
-принцип відповідності технологій навчання.

Місія післядипломної педагогічної освіти полягає в забезпеченні нової якості педагогічних і керівних кадрів освіти, створенні умов неперервного особистісного й професійного розвитку фахівців, удосконалення (інноваційні перетворення) всіх елементів системи післядипломної педагогічної освіти [2, с. 55]. Л. Покроєва додає, що потрібно також зосередити особливу увагу на формуванні у педагогічних працівників позитивної мотивації до безперервної педагогічної освіти; створенні можливостей для забезпечення їх фахових потреб та інтересів [3,с. 78].

Основними завданнями післядипломної освіти є:
– удосконалення професійної майстерності;
– поглиблення знань, умінь і навичок;
– стимулювання потреби самоосвіти.

Хочу звернути увагу на форму післядипломної освіти – підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вона спрямована на розширення професійної компетентності, підвищення рівня виконання професійних завдань, здатності виконувати нові завдання, долати труднощі.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що дистанційне навчання дає можливість урізноманітнити методи  і форми навчання, розширити спектр знань учнів та допомогти їм краще зорієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.

Післядипломна освіта – необхідна ланка для педагогічних працівників, яка  здатна оперативно реагувати на зміни в галузі освіти, налаштовувати вчителів на новий напрямок у роботі, реалізуючи отримані знання та навички. Таким чином, педагог постійно знаходитиметься у творчому пошуці та матиме змогу реалізувати свої ідеї та якісно нові підходи до навчального процесу, удосконалюючи себе та надихаючи своїх учнів.

Перелік використаних джерел:

  1. Андрєєв А. А. Прикладная философия открытого образования: педагогический аспект / А. А. Андрєєв, В. И. Солдаткин. – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М. А. Шолохова, 2002. – 168 с.
    2. Олійник В. В. Безперервний професійний розвиток педагогів в умовах реалізації Національної стратегії післядипломної освіти в Україні на 2012- 2021 роки [Електронний ресурс] / В. В. Олійник. – Режим доступу: www.slideshare.net/Kalachova/ss-10699650 – Назва з титул. Екрану.
    3 .ПокроєваЛ.Модель організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Покроєва // Нова педагогічна думка: Наук.-метод. журнал. / засн. Рівнен. обл. ін-т післядипл. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2014. – № 2 (с.78).

Comments

  1. Ірина Федорівна, колего, дуже гарна стаття! Все зрозуміло та змістовно! Бажаю творчого натхнення та приємної, плідної праці! Успіхів!

  2. Актуальна стаття! Дистанційне навчання дає можливість розкрити спектр творчих здібностей педагога, реалізувати нові ідеї та підходи до навчального процесу. Дякую за нові ідеї та копітку працю!

  3. Сповіщення: tinder hook up site
  4. Сповіщення: free dating milf

Залишити відповідь