ПОДУФАЛА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель  математики
Таужненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Гайворонського району Кіровоградської області

 

ВИКОРИСТАННЯ  ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО  НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

АнотаціяУ статті розглядаються використання елементів дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на уроках математики для забезпечення безперервної, системної освіти школярів . Як  використання таких технологій у вивченні математики дозволяє значно підвищити ефективність уроків, зокрема за рахунок підвищення мотивації учнів.

Дистанційне навчання — новий засіб реалізації процесу навчання, в основу якого покладено використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, що дозволяють навчатись на відстані без безпосереднього, особистого контакту між вчителем  і учнем.

Розвиток сучасних цивілізаційних процесів, стрімкі зміни у всесвітніх технологіях, спонукають  до пошуків нових формул освіти – «освіти через усе життя». Для професійної самореалізації особистість у ХХІ столітті повинна не тільки озброїтися готовими знаннями, а й уміннями здобувати необхідну інформацію, осмислити її та використовувати. Проектування  змін у системі освіти загалом й у системі дистанційного навчання зокрема повинно відбуватися з урахуванням цих тенденцій.

Знання  безумовно  відіграють важливу  роль у нашому житті. Не даремно кажуть, що «навчатися ніколи не пізно» і що «хто володіє  інформацією, той володіє світом».

Впровадження  елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти. Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп’ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії.

Гнучкість й адаптивність  дистанційного навчання полягає в тому, що школярі мають швидку форму спілкування з учителями, іншими учнями, працюють у вільний для себе час, у зручному місці і режимі. Сучасне спілкування усе частіше стає віртуальним. Школярі активно користуються мобільними телефонами, електронною поштою, чатами і форумами задля комунікації. Для мене є важливим навчити учня за короткий час отримувати, освоювати, перетворювати і використовувати в житті величезну кількість інформації.

Сучасні інформаційні технології швидко змінюються. Звичайно, у дистанційному  навчанні слід використовувати найкращі зразки технологій. На сьогодні можна виділити кілька технологій дистанційного навчання:

 • мережна технологія
 • кейстехнологія
 • ТВ-технологія 

Є багато інструментів спілкування учасників навчального мережевого середовища.

Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, так і в інших формах.
Форум – найпоширеніша форма спілкування вчителя й учнів у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі.
Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет.
Відеоконференція– це конференція реального часу в “on-line” режимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час.
Блог- це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей.
Для  колективної роботи  можна використовувати  технології  Wi-Fi.

Можливо дехто уявляє інформаційні ресурси дистанційного навчання, як сукупність відсканованих підручників, розміщених в Інтернеті, які потрібно прочитати, а потім переказати. Та це зовсім не так. Хоча мультимедійні підручники є частиною ресурсу дистанційного навчання, проте головний його аспект – це постійне інтерактивне спілкування учня з учителем.

При викладанні математики, в навчальному  процесі доцільно використовувати такі ресурси, як «Сайт учителя математики» та блог учителя математики.

Використання блогу доцільне для підтримки контакту з батьками та учнями в позаурочний час. На блозі викладаються домашні завдання, розв’язки, консультації з розв’язання складних завдань. Використання блогу є доцільним елементом при викладанні предмету в зв’язку з доступом до нього будь-кого з учасників навчально-виховного процесу.

Використання сайту дає можливості розширити межі класно-урочних рамок. На сайті розміщуються новини, розробки уроків, результати участі у олімпіадах, конкурсні завдання, фото звіти та інше.

На базі платформи Сайтів Google досить зручно та просто організувати дистанційне навчання як учителів так і учнів. . Сайти надають можливість вбудовувати до сторінок об’єкти Диску Google у режимі перегляду. Тобто, крім того, що вони зберігаються у хмарі, документи можна погортати, відкрити таблиці, проглянути вбудовані презентації, пройти опитування безпосередньо на сайті за допомогою Форм Google, переглянути навчальне відео, вбудоване до сайту, яке до цього було опубліковано на YouTube. Також до Сайтів Google можна вбудовувати коди сторонніх сервісів. Наприклад, сервіс LearningApps, який дає можливість створювати різноманітні ігри, вікторини інтерактивні завдання для пояснення нового матеріалу, на актуалізацію опорних знань, закріплення вивченого матеріалу та перевірки рівня знань учнів тощо. Адже, коли на сайті розміщено інтерактивне завдання це значно підвищує інтерес й до навчального предмета, й до розробленої теми, дозволяє учню виконати його безпосередньо у середовищі сайту, перевірити отримані знання та навички на практиці. Навіть для наймолодших школярів додавання на сайт навчальних відео з розповіддю, демонстрацією вчителя можна зробити матеріал доступним для вивчення. Зважаючи, що вчителі переважно дуже творчі, їхній фантазії є де розгулятися.

Процес  введення  дистанційних  елементів в освіту  дозволяє:

 • економити  час учня і вчителя;
 • вносить  елементи новизни  у процес навчання  для учнів і вчителя, дозволяє  учневі відчути самостійність і разом  з тим відповідальність, що підвищує його  мотивацію до навчання;
 • бути  в деякій  мірі готовим  прийняти дистанційне  навчання в цілому, так як учень  має право обрати цю форму навчання;
 • розвивати  в учнів навички  до безперервної освіти  і підвищення кваліфікації  у майбутній професійній кар’єрі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Михальченко М.І., Лещенко Л.О. Дистанційне навчання в соціологічній освіті: pro i contra // Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи. – 22 листопада 2000.
  2. Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротинко Н. Г., Рибалко О. В. Технологія розробки дистанційного курсу: Навчальний посібник / За ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.
  3. Дистанційне навчання – від теорії до практики, актуальний мережевий семінар [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/articles/15/
  4. С.О. Сисоєва, К.П. Осадча. Системи дистанційного навчання: порівняльний  аналіз навчальних можливостей. – [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://www.academia.edu/931578.
  5. Rice W.H. Moodle. E-Learning Course Development / William H. Rice. – Birmingham: PacktPublishing, 2006. – 238 p.

Comments

 1. Ваша стаття цікава і актуальна. Так, дійсно, якщо використовувати дистанційне навчання, то ефективність уроків значно підвищиться. Учні стають більш відповідальними і самостійними, бо для них це новий спосіб спілкування із вчителем і нова можливість проявити свою індивідуальність.

 2. Дякую за коментар.Сучасним дітям потрібні нові форми роботи.Як сказав Конфуцій: ”Завдання вчителя – відкривати нову перспективу роздумів учня”

 3. Катерино Юріївно,дякую за цікаву,актуальну статтю.Цілком погоджуюсь з Вами,що дистанційне навчання значно підвищує інтерес до навчального предмета, до розробленої теми, робить матеріал доступним та цікавим для вивчення.Дякую,що підтримуєте у мого внука Богдана цікавість до математики.Натхення Вам,колего,в роботі,творчих злетів,здійснення мрій!!!

 4. Дуже гарна стаття. Дійсно дистанційне навчання дозволяє економити час, розвивати в учнів самостійність та мотивацію до навчання. Творчих Вам успіхів!

Залишити відповідь