ПАНЧЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняУчитель української мови і літератури
Маловисківської гімназії
Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті  висвітлюється питання використання елементів дистанційного навчання на уроках української мови і літератури.

Сучасна освіта зорієнтована на формування нової генерації творчої молоді. Вона передбачає організацію навчання таким чином, щоб максимально розкрити індивідуальні можливості особистості та її саморозвиток. Останнім часом активно впроваджуються технології дистанційного навчання у навчальний процес. Таку форму навчання фахівці зі стратегічних проблем освіти називають освітньою системою ХХІ століття [2].

Основні принципи дистанційного навчання – це встановлення інтерактивного спілкування між учнем та вчителем без забезпечення їх безпосередньої зустрічі та самостійне освоєння певного обсягу знань і навичок за обраним курсом за умов використання відповідних інформаційних технологій [1].

У своїй спільній роботі Б. Баркер , А. Фрісбі, К. Патрік (1989) виділяють дві форми дистанційного навчання: кореспондентську та телекомунікаційну. Кореспондентська форма дистанційної освіти включає в себе такі ознаки: учень фізично відокремлений від педагога; вони розділені в часі; учень навчається незалежно від контакту з учителем або іншими учнями. Телекомунікаційна форма дистанційної освіти передбачає використання нової технології, що дозволяє живу взаємодію та безпосередній зворотній зв’язок [3], як приклад, створення та використання віртуального навчального кабінету.

Варто зазначити, що використання інформаційних технологій має такі переваги:

  • Індивідуалізація навчання;
  • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;
  • Зростання обсягу виконаних на урок завдань;
  • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet.

Елементи дистанційного навчання активно впроваджую на уроках української мови і літератури. Упродовж останніх двох років працюю над створенням віртуального навчального кабінету української мови і літератури Маловисківської гімназії. Це один із видів телекомунікаційної форми дистанційного навчання. Віртуальний кабінет – це комунікативний простір,

в якому здійснюється оперативна та регулярна взаємодія між мережним учителем і учнем, а також між учнями. На даному етапі створено сайт для учнів різних класів, який містить сторінки з інтерактивними завданнями в онлайн-сервісах Learningapps, Coggle, Google форми, Goconqr, Thinglink, Padlet. Виконуючи такі завдання, діти можуть перевірити знання із вивченої теми, розвинути вміння та навички з навчального матеріалу (рис.1).

Навчальний кабінет містить сторінку «Зворотній зв’язок». Вона допомагає учням визначити труднощі під час засвоєння нової теми та вчасно попередити про це вчителя.

«Хмарні технології» створена для учнів та вчителів з метою подальшого навчання та опанування інтерактивними сервісами

«Відеотека», «Позакласне читання», «Книжкова поличка», «Презентації з літератури» призначені для полегшення засвоєння нового матеріалу, його пошуку (рис.2).

Навчальний кабінет має доступ до користих сайтів, блогів відомих мовознавців, словників, що дозволяє учневі не втрачати час і, не полишаючи віртуальний навчальний кабінет, знайти потрібну інформацію. (рис.4) .

Можливисті ІКТ безмежні, різноманіття сервісів щороку поповнюються. Завдання вчителя-філолога навчити дітей доречно користуватися Інтернет-ресурсами з навчальною метою.
Список використаних джерел

  1. Ю.М. Богачков, В.Ю. Биков, О.П. Пінчук, А.Ф. Манако, О.І. Вольневич, В.О. Царенко, П.С. Ухань, І.В. МушкаОрганізація середовища дистанційного навчання  в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Посібник.- Київ.- Педагогічна думка.- 2012.
  2. Адамова І., Головачук Т. [Електронний ресурс] https://goo.gl/oUhCP1
  3. Іванюк І. .В. Формування понятійно-термінологічного апарату з питань розвитку дистанційної освіти. [Електронний ресурс]https://goo.gl/pRzXnS

Comments

  1. Доброго дня! Поділяю важливість даної теми. Дистанційне навічання – це інтерактивна взаємодія здобувача освіти та учителя у процесі навчання,надання можливості школярам самостійної роботи.Має переваги підвищення якості навчання за рахунок застосування сучасних засобів,загального обміну інформацією, незалежно від годинних і просторових поясів. Дозволяє створити єдине освітнє середовище. Успіхів Вам у процесі реалізації даної теми на уроках української мови та літератури!

Залишити відповідь