ОЗЕРАНСЬКА РАЇСА СЕМЕНІВНА | ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання

 

Учитель математики та фізики
комунального закладу «Гайворонський ліцей №1»

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

У виступі розкривається питання розвитку пізнавальної активності учнів під час  вивчення математики на уроці та в позаурочній діяльності засобами дистанційного навчання. Даний вид організації навчального процесу активізує розумову діяльність учнів, розвиває навички відбору та аналізу інформації, самостійність та критичність мислення, привчає до індивідуальної роботи, формує навички самоосвіти, допомагає покращити математичні знання та вміння. Розкривається використання дистанційного навчання при організації індивідуальних форм роботи. Вказується на переваги на недоліки данної технології.

Навчити учнів самостійності, вмінню організовувати пошукову діяльність, здобувати інформацію з додаткових джерел, сформувати критичне мислення, застосовувати набуті знання та навички у сучасному світі та при цьому враховувати індивідуальні потреби кожного вихованця, його інтелектуальний та моральний розвиток це є задача сучасного вчителя. Впровадження в навчальний процес елементів дистанційного навчання допомагає педагогу у вирішенні цих завдань. Дистанційне навчання є новою формою організації освіти, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів отримання знань, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на  принципах самоосвіти. Це актуальна та прогресивна технологія, яка використовує освітні програми та ресурси, що є доступними в мережі Інтернет. Питання «Організація дистанційного навчання» вважаю приоритетним у роботі над своєю методичною темою «Розвиток компетентностей учнів на уроках математики з використанням ІКТ».

При впровадженні дистанційного навчання у своїй роботі для мене важливим кроком був вибір робочої платформи. В мережі Інтернет на даний час існує достатня кількість навчальних програм і систем, освітніх середовищ та платформ дистанційного навчання. Для своєї щоденної роботи я обрала платформу https://miyklas.com.ua/ , сайт отримав гриф від Міністерства освіти і науки України, який офіційно дозволяє використовувати ЕОР «МiйКлас» в загальноосвітніх навчальних закладах. Зареєстрованими на платформі є 78 моїх учнів, статистика сайту свідчить, що наша школи займає 5 місце з 17 по Кіровоградській області.

Дистанційна форма навчання дає можливість брати участь у міжнародних Інтернет-проектах, проводити науково-дослідну роботу учасникам Малої академії наук, бути активними учасниками Інтернет-олімпіад, творчих конкурсів. Так в цьому навчальному році шкільний етап олімпіади з математики буде проведений на платформі  https://naurok.com.ua/ . Такий вид діяльності розвиває навички використання Інтернет-ресурсів та інформаційно-комунікаційних технологій у позаурочний час, створенню власних мультимедійних презентацій, сприяє розвитку самоосвіти.

Дистанційне навчання учнів на уроках та в позаурочний час має ряд значних переваг в порівнянні з іншими видами, а саме:

 • створює умови для доступності навчання: через відсутність учня на уроці по хворобі чи інших причин, припинення навчального процесу через несприятливі погодні умови або під час карантину тощо;
 • забезпечує комфортні умови для школярів і вчителів з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей учнів (рівень сприйняття навчального матеріалу, розвиток пам’яті, мислення);
 • дає можливість учню самостійно вибрати індивідуальний темп навчання;
 • розвиває інформаційну культуру, навички роботи з сучасними засобами інформації;
 • сприяє соціалізації навчання, враховуються особистісно-комунікативні особливості учнів;
 • дає можливість вчителю здійснювати диференціацію навчання, організовувати самостійну та індивідуальну роботу;
 • економія часу вчителя при перевірці домашніх та самостійних робіт;
 • підвищує результативність навчання та всебічний розвиток школярів.

Зрозуміло, що така форма організації навчального процесу має і свої недоліки. Для учителів – ще досить недостатній рівень володіння комп’ютерною технікою, навичками роботи в Інтернеті, використання інтерактивних технологій навчання, більшість вчителі є непідготовленими до застосування дистанційного навчання. Для учнів – несформовані навички самоосвіти, самоконтролю, саморозвитку; недостатність прямого контакту з вчителем.

Великі можливості отримання інформації завдяки вільному доступу в Інтернет дозволяють збагатити вивчення математики різними формами і методами, підвищують інтенсивність уроку, сприяють індивідуалізації навчання. Застосування дистанційного навчання розширює можливості вчителя та підвищує мотивацію та інтерес до навчання учнів з урахуванням індивідуальних особливостей школярів. Ефективності навчання сприяє значна кількість різнорівневих завдань. Інформаційні технології в поєднання з традиційними формами організації навчальної діяльності допомагають у створенні умов для формування ключових навчальних компетентностей шляхом підвищення інтересу до вивчення математики.

Перелік використаних джерел:

1. Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Богачков Ю. М. Технологія створення дистанційного курсу: Навчальний посібник/ За ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка – К.: Міленіум, 2008. 324 с.
2. Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація    дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. – Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2014. 140 с.
3. Маркова І.С. Інтерактивні технології на уроках математики. –Х. Основа, 2009. 126 с.
4. Положення  про дистанційне  навчання (Затверджено  Наказом Міністерства освіти  і науки України від 25.04.2013  № 466).

Comments

 1. Шановна колего! Ви досить повно розкрили плюси та складності дистанційного навчання. Вітаю з тим, що складності Вас не зупинили, а навпаки спонукали задіяти учнів до такого способу отримання знань. Вважаю, що Ваш досвід заслуговує високої оцінки. Дякую, бажаю гарних результатів у роботі та особистого задоволення!

 2. Шановна колего, дякую за змістовну шнформацію щодо використання дистанійного навчання в організації шндивідуальної роботи з учнями. Дуже багато цікавих і корисних порад, обов’язково застосую їх.

 3. Шановна колего, дякую за змістовну шнформацію щодо використання дистанійного навчання в організації шндивідуальної роботи з учнями. Дуже багато цікавих і корисних порад, обов’язково застосую їх в практичній діяльності

 4. Вітаю, шановна колего.Дякую за змістовну інформацію та корисні посилання.Погоджуюсь з Вами,що дистанційна форма навчання дуе допомагає проводити науково-дослідну роботу учасникам Малої академії наук.Такий вид діяльності розвиває навички використання Інтернет-ресурсів.Успіхів Вам у Вашій роботі!

 5. Раїса Семенівна, дякую за змістовну статтю. Погоджуюсь з тим, що лише у поєднанні з традиційними формами організації навчальної діяльності дистанційне навчання надасть можливість підвищити мотивацію та зацікавленість до предмету.Рада, що маю колегу, яка може поділитися своїм творчим наробком.Успіхів Вам!!!

Залишити відповідь