ОВЕЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель біології та географії
Маловисківської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів
Маловисківської міської ради Кіровоградської області

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Стаття розкриває актуальність упровадження та застосування дистанційної освіти в навчально-виховному процесі, а також містить рекомендації з використанням альтернативного навчання в онлайн-школі. Онлайн-навчання розраховано на дітей, здатних працювати самостійно без постійного стимулювання та підштовхування. Воно здатне привчити погано вмотивовану дитину до самостійності та відповідальності. І може стати потужним поштовхом для саморозвитку та самореалізації. Але це відбувається у тому випадку, якщо дитина зможе безконфліктно опанувати цю передову технологію самоосвіти.

Перетворення в економічній, політичній і соціальній сферах суспільного життя, бурхливе впровадження нових інформаційних технологій вимагають нових підходів до розбудови всієї національної системи освіти. В системі шкільної освіти, висуваються на перший план завдання удосконалення змісту педагогічної освіти, сучасних технологій навчання і виховання. Перед школою поставлене завдання переходу до системи підготовки, яка відповідно до здібностей особистості має задовольняти її потреби у здобутті відповідного рівня освіти. З розповсюдженням в світі нових інформаційних і технічних засобів доставки навчального матеріалу в навчальних закладах склалися передумови появи і розвитку нового напряму в освіті – дистанційного навчання, яке ґрунтується на комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях. Використання дистанційних технологій у навчальному процесі ЗНЗ потребує змін у методиці викладання дисциплін. Учитель перестає бути для майбутніх учнів єдиним джерелом отримання знань. Виникає необхідність зміни методики проведення шкільних занять та удосконалення організації керованої самостійної роботи. На нашу думку удосконалити навчальний процес може застосування технології дистанційного навчання у загальноосвітній школі.

Дистанційне навчання  — освітній процес, у якому значна частина викладання здійснюється вчителем (або групою вчителів), віддаленим у просторі або часі від учня (або групи учнів). Сучасне дистанційне навчання здійснюється в основному за допомогою технологій і ресурсів мережі Інтернет. Термін «дистанційне навчання» іноді вживається для позначення форм навчання, що існували задовго до появи комп’ютерів: заочне, домашнє навчання, екстернат, для яких характерно навчання на відстані, дистанції. Сьогодні в наших дітей є, нарешті, альтернатива в отриманні середньої освіти. Тепер вони можуть вчитися онлайн, для цього їм потрібно мати лише комп’ютер і доступ до Інтернету.

Кожна людина в сучасному світі розуміє ту міру відповідальності за своє життя, яку вона несе. Ніхто не допоможе тобі стати освіченою та успішною людиною, якщо ти сам не схочеш і не навчишся цього. Дистанційна освіта дає унікальний шанс довести самому собі, чого ти вартий. Але батьки повинні усвідомлювати, що такий рівень відповідальності за своє життя дитина отримує з часом. І головна мета батьків – допомогти своєму школяреві це зрозуміти і створити максимально комфортні умови для того, щоб вона змогла оволодіти навичками онлайн-навчання.

Дозвольте дати вам кілька порад:

 1. Підготуйтеся до онлайн-навчання технічно. Комп’ютер, доступ до мережі, сканер, принтер, мікрофон – мінімальні вимоги до початку занять. Вам знадобляться також папір формату А4 і кулькова ручка для виконання письмових робіт.
 2. Для початку ознайомтеся з особливостями сайту.
 3. Вивчіть характер комунікацій з вчителями, адміністрацією, класним керівником, технічною підтримкою.
 4. Вивчіть хід проходження уроків, тем, ознайомтеся з книгою оцінок, графіком виконання завдань (розкладом).
 5. Вивчіть вступну главу курсу кожного окремого вчителя, де вказані особливості оволодіння тим чи іншим предметом.
 6. Складіть графік навчання на тиждень, місяць, семестр, рік.

Звичайно, ваш учень може займатися за власним графіком. Але це іноді призводить до інформаційного перевантаження, оскільки до кінця семестру їй потрібно буде здати всі контрольні завдання та отримати обов’язкові оцінки. Щоб уникнути аврального і неякісного вивчення предметів, складіть зручний для вашого учня графік роботи, який має відповідати навчальному навантаженню звичайного школяра. Зробіть це разом з учнем!

Дистанційне навчання спроможне задовольнити додаткові освітні потреби учнів, особливо з навчальних дисциплін, змістовна частина яких дуже швидко змінюється, до яких слід віднести інформатику. Талановитий учень сільської школи може, наприклад, одночасно навчатися дистанційно у висококваліфікованих фахівців, які знаходяться в будь-якому куточку країни і світу, не залишаючи свого місця проживання. За допомогою електронних мереж учень з будь-якого міста чи села має доступ до світових культурних і наукових скарбів, вчиться в престижних університетах світу.

Навчальна програма повинна бути максимально гнучкою – учень повинен мати право вибору найбільш доступній і зручній для нього форми навчання. У віртуальному просторі велику роль відіграють мотивація і зацікавленість учня, і якщо навчальні технології не будуть це враховувати, виникає небезпека його «втрати» – учень в будь-якій момент може перейти до іншого вчителя або повернутися до традиційних форм навчання.

Отже, дистанційна освіта створює широкі можливості застосування навчальних та інформаційних технологій, має на увазі їх спільне застосування.

Дистанційну форму навчання називають «освітою протягом всього життя» через те, що більшість тих, хто навчається, – дорослі люди. Багато хто з них вже має вищу освіту, проте через необхідність підвищення кваліфікації або розширення сфери діяльності у багатьох виникає потреба швидко і якісно засвоїти нові знання і набути навички роботи. Саме тоді оптимальною формою може стати дистанційне навчання.

Ми педагоги нового покоління повинні вміти кваліфіковано обирати та застосовувати саме ті технології, які повною мірою сприятимуть досягненню мети, а саме гармонійному розвитку учнів із урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

Творчий підхід нам дозволяє максимально ефективно використовувати у своїй роботі багатий інструментарій, що представляється сучасними комп’ютерними технологіями. Уроки з використанням ІКТ підвищують навчальну мотивацію, а, отже, і інтерес до предмету. Це думка вчителів і учнів, використання можливостей ІКТ підвищує інтерес до навчання і сприяє кращому засвоєнню матеріалу та дає можливості перевірити свої знання і розвивати творче мислення.

Перелік використаних джерел:

 1. Антонов Г. Дистанційне навчання: мода чи потреба? // Освіта України. – 4 квітня (№25). – с. 10.
 2. Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротинко Н. Г., Рибалко О. В. Технологія розробки дистанційного курсу: Навчальний посібник / За ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.
 3. Варзар Т. Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності // Українознавство. – 2005. –№ 1. – С. 116–119.
 4. Дистанційне навчання: Тренінг з організації дистанц. навчання на платформі WebСТ. – Режим доступу: httр://www.users.kharkіv.com.
 5. Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения. Сборник научных трудов / Под. ред. А. В. Хуторского. – М., 2006. – 290 с.
 6. Комп’ютерні системи контролю знань у дистанційному навчанні // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2004. –№ 2. – С. 68–71.
 7. Комплекс методических материалов “Подготовка и поддержка педагогов- кураторов, участвующих в Интернет-обучении школьников” // Режим доступу: httр://school.іot.ru/
 8. Концепция организации обучения школьников с использованием Интернет на профильном уровне // Режим доступу: httр://school.іot.ru/
 9. Концепция развития дистанционного образования на территории государств-участников Содружества Независимых Государств: (Проект) // Открытое образование. – 2003. – № 3. – С. 9–13.
 10. Кузнецов А. А., Пинский А. А., Рыжаков М. В., Филатова Л. О. Структура и принципы формирования содержания профильного обучения на старшей ступени. – М., 2003.

 

Comments

 1. Доброго дня, Олександр Вікторович та учасники конференції. Сьогодні Ви розкриваєте актуальні теми освітньої діяльності. Дистанційне навчання- це інноваційна технологія, яка надає доступ до нетрадиційних джерел інформації як педагогу, так і здбувачеві освіти, підвищує ефективність самостійної роботи, дає нові можливості для творчого самовираження, актуалізує креативність учителя та школяра. Успіхів Вам у Вашій роботі!

Залишити відповідь