МОРОНДЕЛЬ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняУчитель англійської мови 
комунального закладу “Гайворонський ліцей №2”
Гайворонської районної ради
Кіровоградської області

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація :  проаналізовано  переваги сучасного дистанційного навчання. Досліджено практичні аспекти дистанційного навчання. Обґрунтовано необхідність використання дистанційного навчання  у процесі викладання англійської мови.

Соціальні проблеми сьогодення дедалі відчутніше формують стратегічні та тактичні орієнтири сучасної освіти. В інформаційному столітті роль освіти зростає ще й тому, що від того, що людина знає, що вона створює, як вона отримує, опрацьовує та передає інформацію, залежить її успіх.   

,,Освіта через усе життя’’ – нова формула освіти, необхідність якої вимагає сучасна цивілізація з її швидкою зміною технологій. На сьогодні це можливо лише за умови сучасних технологій освіти. Саме це сприяє розвитку дистанційного навчання. Основний акцент у системі освіти зараз робиться на інтелектуальному і моральному розвитку особистості, що передбачає необхідність формування критичного мислення, бути самостійним, уміти вчитися, працювати з інформацією. Роль вчителя у навчальному процесі трансформується: поступово втрачає актуальність функція вчителя як основного джерела інформації; він перетворюється на організатора, консультанта, керівника та експерта самостійної роботи учнів.

Сучасні підходи до навчання англійської мови базуються на понятті комунікативного навчання. Учні є активними учасниками навчального процесу, які навчаються через практичні завдання та власний досвід. В он-лайн учні мають доступ до оригінальних мовних ресурсів, таких, як газети, журнали, радіо, телепрограми, відеокліпи , мультфільми та веб – сайти. Вчителі англійської мови повинні забезпечити учнів необхідними навчальними ресурсами, зробити автентичні тексти більш доступними. Учням пропонуються практичні завдання що нагадують комунікативні ситуації: резервування місця у готелі, придбання товару в супермаркеті, замовлення послуг, заповнення веб – анкети чи веб – сторінки, презентації, дати відповіді на запитання, які стосуються подій, використовуючи газетні статті та повідомлення, отримання інформації про подорожі за допомогою туристичних веб – сайтів. 

Кожен учень може мати окреме завдання, а в процесі їх виконання спілкуватись один з одним і створювати спільні постери та презентації для всієї групи. Завдання такого типу є цікавими і привабливими. Вони спрямовані на співпрацю між учнями, самостійну роботу, а також на розширення кругозору та знань учнів. Під час уроку англійської мови он-лайн вчитель здійснює тренінг усіх видів мовленнєвої діяльності. Навчаючи читання, вчитель підбирає літературу, обговорює прочитане, пропонує тренувальні вправи на витяг конкретної і загальної інформації з тексту.

Вчитель відпрацьовує з учнем нову лексику і граматичні форми, прослуховує діалоги, музику, проглядає уривки з відеофільмів. Важливими завданнями для учнів є прослуховування аудіозаписів для розуміння англомовного тексту. У процесі вивчення англійської мови он-лайн велике місце займає навчання письму. Данний аспект тренується по – різному, починаючи з написання листів, повідомлень, ессе до ділової  документації. Говоріння займає особливе місце.

Головна мета навчання по скайп є навчити вільно розмовляти англійською мовою. Учні виконують мовні вправи, які стимулюють до спілкування і сприяють розвитку мовлення. Серед них — дебати, обговорення переглянутих фільмів, висловлювання думки з приводу приказок і цитат відомих людей. Особливу увагу заслуговує методика виконання тестів з англійської мови. Пропоную вашій увазі тести з читання англійською мовою у початковій школі. Тестові завдання на послідовне розташування. Під час виконання необхідно розмістити речення, частини тексту або малюнки у правильній послідовності.

1.Інструкція: прочитай уважно текст і розмісти подані нижче речення відповідно до ходу подій у ньому. На бланку для відповідей поряд з відповідними номерами запиши літери цих речень.             

                                 The present       

Ted and his mother went to Emily’s house. They had a present in a box for her. Emily ran out to see the box. “Please, tell me what is  inside it”, said Emily.“ It is a little cat”, said Ted. “I like this cat”, said the girl. “I shall play with this cat”. Emily was very happy, but she didn’t play with the cat. The little cat went to sleep.

A. Emily couldn’t play with the cat.
B. Her pet went to sleep.
C. Ted and his mother came to Emily.
D. Emily was very glad  to get a cat.
E. Emily saw a box.

Бланк відповідей: 1.__   Ключі 1.С  

                              2.__              2.E

                              3.__              3.D

                              4.__              4.A

                              5.__              5.B  

 

Досить корисним завданням є створення блогів і робота з ними. Блоги можуть включати мультимедіа і бути журналом, де учні можуть відслідковувати власний прогрес у навчанні. Блог може використовуватися як форум для обговорення питань.  У процесі викладання англійської мови в середній школі використовуємо різноманітні форми й методи навчання, в тому числі й Інтернет ресурси. Наприклад: відео, аудіо, літературу, комікси, ігри, тести, практичну граматику, проекти та презентації. Під час навчання англійської абетки учні молодшої школи працювали над проектом “ABC in rhymes”.  Учні власноруч складали віршики. Наприклад :

                                             Ant    
The ant is a graceful insect.
It likes to work every day.

                                                  Мураха – граціозна комаха.

                                                  Вона – найбільший працелюб.

                                                  Комаха не турбує птаха,

                                                  Бо йому вона на зуб.

                                            Bee

               The bee can fly
It wakes up the flowers.
It gives us some honey.                Бджілка весело літає,

                                                    Квітам очі розтуляє.

                                                    Каже :,, Годі, квітоньки, вам

                                                                                           спати !

                                                    Я прийшла медок збирати . ’’

                                      Cat                               

    Grey cat.                            Котику сіренький,
 Little pet.                           Ой ти, мій маленький!
It can play                         
Дуже гарно граєшся,
Every day.                      
Язичком вмиваєшся.    

Дистанційне навчання покликане допомогти в глобальному освітньому просторі .Впровадження дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти.

Залишити відповідь