МАРГАРИД ГАЛИНА ВІКТОРІВНА | ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель географії
комунального закладу “Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
центр позашкільної освіти” Ганнівської сільської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ

У даній статті висвітлено форми дистанційного навчання. А також представлені узагальнення з особистого досвіду впровадження різних форм дистанційної роботи на уроках географії.

Сучасне суспільство ставить перед шкільною освітою якісно нові цілі: динамічність, креативність мислення, оволодіння компетентностями, і врешті-решт- школа повинна навчити учня вчитися, успішно вирішувати завдання, які ставить перед ним життя.

Вважаю, що одним з актуальних напрямків  підвищення ефективності викладання уроків географії, задоволення запитів учнів,  формування географічних знань та вмінь є впровадження технологій дистанційного навчання у освітній процес.

 Багато дослідників приділяло увагу зростанню ролі дистанційної освіти в сучасному суспільстві (К. Колін, Б. Шуневич, О. Краснова). Проблеми використання дистанційних технологій навчання розглядають М. Агєєв, Т. Скуф’їна, питання розробки програмного забезпечення для дистанційної освіти Б. Дерешко, С. Лук’янов, С. Бєлкін [4].

 Чому саме дистанційне навчання? Тому що:

 • це цікаво, сучасно і перспективно;
 • дозволяє проводити різноманітні досліди та експерименти;
 • нове представлення інформації;
 • вироблення у школярів навички самостійної діяльності;
 • швидкий зворотний зв’язок;
 • ефективне використання часу;
 • доступ до різних джерел інформації;
 • виконання завдань у зручний для учня час;
 • отримання більше нового матеріалу, ніж може дати вчитель на уроці.

  Дистанційне навчання можна використовувати з різними категоріями  здобувачів освіти: з обдарованими, невстигаючими. Для учнів із особливими освітніми потребами це можливість працювати в «рівних» умовах. Дану форму навчання використовую  під час канікулів, карантину, підготовки до олімпіад, турнірів, ЗНО та ін.

    Робота з обдарованими учнями орієнтована на високу їх самомотивацію, тому їм пропоную перелік питань, необхідних джерел, які їм необхідно опрацювати та підсумкову роботу, яку потрібно виконати (презентація, словник-довідник, буклет, відеоролик та ін.).

    Робота з невстигаючими учнями головним чином спрямована на те, щоб діти опинилися в ситуації успіху. Для цього використовую різні нескладні вправи (робота з інтерактивними картами, листівками, вправи «Доповни речення», «Знайди зайве», «Утвори пару»).

 Проте, необхідно пам’ятати, що під час дистанційного навчання учень працює самостійно, він ізольований, тому навчальні матеріали повинні забезпечуватися необхідними поясненнями, якщо потрібно підказками, всі труднощі процесу вивчення повинні бути заздалегідь передбачені. Учитель повинен швидко відповідати на листи, хвалити оперативність і правильність виконання учнем завдань, своєчасно перевірити виконану ним роботу та оцінити, створити атмосферу психологічного комфорту, не говорячи вже про високий рівень володіння комп’ютерною грамотність самого педагога.

 Обираючи платформу для створення  курсу дистанційного навчання чи його елементів, необхідно звернути увагу на:

 • інтерактивність (можливість організації зворотнього зв’язку, різноманітних контактів: учень-учень, вчитель –учень і т.д.);
 • зручність у користуванні (зручний і зрозумілий інтерфейс, меню, навігатор) [3];
 • зовнішнє оформлення.

Звичайно не можна не згадати і про труднощі, які виникають під час організації дистанційного навчання:

 • нестача або взагалі відсутність в учнів комп’ютерної техніки та підключення до мережі Інтернет (особливо у сільських учнів);
 • відсутність «живого» спілкування вчителя й учня;
 • учні не завжди самодисципліновані, свідомі і самостійні, як необхідно при дистанційному навчанні;
 • необ’єктивність оцінювання, оскільки завдання хтось може виконати інший.

   Однак, дистанційне навчання покликане допомогти в глобальному освітньому просторі, розвиває уміння і навички у сучасного учня [2]. Тому впровадження елементів дистанційної форми навчання в освітньому закладі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти.

Перелік використаних джерел:

1. Дистанційне навчання – дієвий спосіб отримання знань [електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrbiznes.com/analitic/electronic/6607.html .

2. Дистанційне навчання в загальноосвітній школі: потреба чи неминучість? Літвінова Т. В. [електроннийресурс]- Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/22997/

3. Стьопін М. Г.  Дистанційне навчання та технології дистанційної освіти у навчально-виховному процесі – досвід Відкритого університету Ізраїлю [електроний ресурс] – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/styopin_m._g._distance_learning_and_distance_educational_technologies_in_educational_process__experience_of_israel_open_university.pdf

4. Цитрак Л. А. Дистанційне навчання в сучасній школі [електроний ресурс] – Режим доступу: https://urok-ua.com/distantsiyna-osvita-v-suchasniy-shkoli-z-dosvidu-roboti-po-vprovadzhennyu-form-distantsiynoyi-roboti/

Comments

 1. Шановна Галино Вікторівно! Погоджуюсь, що в сучасному світі переваги дистанційного навчання надзвичайно великі, але ніщо не може замінити живого спілкування. Тож, як і будь-яку іншу технологію, дистанційне навчання повинно бути в міру дозованим.

  1. Дякую за коментар. Згодна, що все повинно бути вміру. Але дуже добре, що завдяки різним технологіям можна навчати учнів цікаво та результативно. А вчитель-професіонал завжди знайде “золоту середину”.

 2. Шановна Галино Вікторівно! Дякую Вам за висвітлилення досить слушних порад для роботи з різними здобувачами освіти, адже мета вчительства – навчити, незважаючи ні на які труднощі і умови, а дистанційне навчання – один із способів досягнення цілей! Ви дійсно йдете в ногу з часом для досягнення сучасного рівня якості освіти.

 3. Пані Тетяно, дякую за позитивний відгук. Вважаю, що сучасний вчитель-професіонал повинен постійно вдосконалюватися, бути у центрі інноваційних перетворень, адже як сказав Пауль Пшенічка:”Проте вчитель давно не є єдиним джерелом інформації. Тепер він має, насамперед, навчити дітей користуватися знаннями та вказати їм напрямок руху”.

Залишити відповідь