МАЛЬОВАНИЙ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ | ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – МАЙБУТНЄ ЧИ МОДА?

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняУчитель історії та географії
Заваллівського ліцею-мистецької школи
Гайворонської районної ради
Кіровоградської області

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – МАЙБУТНЄ ЧИ МОДА?

Стаття про важливість застосування елементів дистанційного навчання в школі, адже це може стати необхідністю, щоб  досягнути високого рівня якості освіти.

Дистанційне навчання. Поки що єдиного визначення даному поняттю немає навіть в одних і тих же авторів. Наприклад, педагоги   О.О. Андреєв та В.І. Солдаткін характеризують його як таке налагоджування освітнього процесу, яке ґрунтується на принципах самостійного навчання учнів. Навчання  при цьому відбувається так, що учні знаходяться далеко від учителя. Та вони можуть у будь-який час підтримувати зв’язок з педагогом за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Ці ж О.О. Андреєв і В.І. Солдаткін ознáчують дистанційне навчання як комплекс інформаційних технологій, які нададуть учням основний об’єм потрібного матеріалу, можливість самостійно опрацювати    матеріал, а також змогу оцінити їхні досягнення, добуті у процесі навчання. На їхню думку дистанційне навчання – це щось на зразок заочного навчання, але з більш високим ступенем, так як використовуються персональні комп’ютери, відео- та аудіотехніка [1, с. 16] .

Самоочевидні реалії: початок двадцять першого століття інтелектуалізує різновиди людської діяльності. І щонайперше це чіпає освітній процес. Для того, щоб іти в ногу з часом, педагогам потрібно, як зазначено в монографії «Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання» [1, с. 16], мати метазнання. Саме вони дозволять швидко призвичаїтися до частих змін наукових теорій, різних технологій, зростаючого об’єму інформації і виробляти нові, не банальні, рішення. Це і є крок до фахової майстерності.

Крім того, щоб мати результат від навчання при дистанційній освіті, потрібні деякі стартові знання і забезпечення певними пристроями: комп’ютером з виходом в Інтернет і мінімальними навичками роботи в мережі. Отже, щоб ефективно дистанційного навчати чи навчатися, потрібна  попередня підготовка.

За Положенням про дистанційне навчання у загальноосвітніх навчальних закладах «використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категорії учнів (вихованців): особи з особливими потребами; обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми; особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до ЗНЗ населених пунктах; … особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі; особи, які готуються до вступу до ВНЗ» [2].

Та в школах дистанційне навчання використовується поки що не так часто, як у вищих навчальних закладах. Зазвичай, це період карантину, канікулярний час чи довготривала відсутність учня з певних причин. Тому запроваджуються поки що тільки елементи дистанційного навчання і, на жаль, не прослідковується зовсім розвиток такого навчання  у початковій школі [3, с. 112].

За необхідності дистанційного навчання учням чи учневі дається зразу завдання: в підручнику, для самостійної роботи, для контролю. Вони можуть бути на папері, флеш-накопичувачі, диску. Спілкування відбувається через Чат, Форум, скайп.  Існує безкоштовна відкрита система управління навчанням Moodle, яка надає можливість оновити традиційні методи за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних:

– метод опорних конспектів (лекція);

– індивідуалізація та диференціація навчання (Форум, Чат);

– метод проектної діяльності (семінари);

– метод самонавчання (відеоматеріали, презентації, додаткові матеріали, гіперпосилання на інші ресурси Інтернет);

– проблемний метод (завдання);

– узагальнення та контролю знань (тести) [5].  

Десятов Дмитро Леонідович в статті «Моделювання уроку історії, спрямованого на формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів» показує зв’язок між інформаційно-комунікаційними технологіями і методами навчання:  

Пояснювально-ілюстративний метод – Power Point, Word, Excel, Publisher, OneNote, Panoramio, SmartBoard

Репродуктивний – Power Point, Word, Excel, Publisher, Wikimapia, Picasa

Метод проблемного викладу матеріалу – Freemind, Bubbl.us, RealTimeBoard

Частково-пошуковий – Del.icio.us, YouTube

Дослідницький – Google, Ukr.net,  та інші пошукові системи

Метод проектів – Twiddla, Blogger, Google-sites, Edukit, Ucoz, Googleartprogect

Дискусія – Google+, Facebook та інші соціальні мережі [6, с. 30].  

Звичайно, для вдосконалення роботи з дистанційного навчання залишається ще багато простору, але воно все реальніше стає необхідністю як для учня, так і для педагога: щоб економити час, щоб мати місце для творчості, для самовдосконалення.

Використані джерела:

  1. О.О. Андрєєв, К.Л. Бугайчук. Монографія. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання. Харків, 2013
  2. Положення про дистанційне навчання. Наказ МОН України від 25.04.2013   466
  3. Муковіз О. П. Розвиток дистанційного навчання у педагогічній теорії та практиці. Збірник наукових праць. Випуск 12.
  4. С. Якубов. Дистанційне навчання. організація процесу. Директор школи, 1, 2015
  5. Непомняща Т.В., Лебідь Т.І. Створення та використання дистанційного курсу «Всесвітня історія» для учнів 8 класу доліцейської підготовки Академічного ліцею
  6. Десятов Д. Л. «Моделювання уроку історії, спрямованого на формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів». Комп’ютер в школі та сім’ї, 5, 2014

 

Comments

  1. В статті затронута дуже актуальна тема на даний час. За умови швидкого розвитку ІКТ, використання дистанційної форми навчання стає не тільки можливим, а і необхідним.

Залишити відповідь