ЛИТВИНЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА | ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД НА БАЗІ КЗ «КОІППО ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Завідувач навчально-методичного центру дистанційного навчання
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
НА БАЗІ КЗ «КОІППО ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»

В статті розкривається питання щодо організації дистанційного навчання для педагогічних працівників у міжатестаційний період та статистичні відомості сертифікації здобувачів освіти.

В концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року [1] зазначено, що реформування педагогіки загальної середньої освіти передбачає перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема одна з ключових компетентностей, Нової української школи це – Інформаційно-цифрова компетентність яка має на меті впевнене, а водночас й критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки та подальшого обміну інформацією. Інша, не менш важлива компетентність НУШ це – Уміння навчатися впродовж життя яка передбачає здатність до пошуку та засвоєння знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (як власного так і колективного), зокрема й через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками. та інформаційними потоками.

Відповідно до закону України “Про освіту” Загальна кількість годин на підвищення кваліфікації упродовж 5 років буде не менше 150 годин, з яких певна кількість годин має бути спрямована на вдосконалення знань, вмінь та практичних навичок роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. При цьому вчитель має самостійно вирішити, яку кількість годин з цього обсягу він використовуватиме для навчання щорічно.

Тому на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» в міжатестаційний період проводяться дистанційні курси, тренінги за різною тематичною спрямованістю.

Науково-педагогічними, педагогічними працівниками закладу протягом 3 років підготовлено та проведено:

Рис.1 Загальна кількість дистанційних курсів.

Рис.2 Загальна кількість дистанційних тренінгів.

Рис.3 Кількість проведених очно-дистанційних курсів.

За результатами І півріччя 2018 року навчально-методичним центром дистанційного навчання разом з тьюторами було організовано та проведено 42 дистанційних курсів, 15 дистанційних тренінгів. Це дало можливість 1000 педагогічним працівникам набрати додаткові години (15 годин дистанційний курс, 7-8 годин дистанційний тренінг) для атестації.
Станом на 15.10.2018 року кількість сертифікованих здобувачів освіти, які успішно завершили навчання на дистанційних курсах/тренінгах така:

Рис.4 Сертифікація здобувачів освіти на дистанційних курсах.

Рис.5 Сертифікація здобувачів освіти на дистанційних тренінгах.

Слід зазначити, що педагогічні працівники проходять дистанційні курси не тільки з фаху, а також обирають дистанційні курси та тренінги з педагогіки, психології та інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Онлайнова реєстрація на дистанційні курси, тренінги проводиться за посиланням:

Відповідні форми відкриваються за 7-10 днів до початку проведення дистанційних курсів/тренінгів. Слід зазначити, що реєстрація на курс/тренінг автоматично завершується після набору в групу на курс – 30 осіб, на тренінг – 50 осіб. При реєстрації, звернути особливу увагу, на заповнення поля «Ваша електронна адреса», та правильно написати її.

Ми постійно навчаємося, коли працюємо, і ми постійно працюємо над собою, коли навчаємося. Тому система освіти, а у нашому випадку підвищення кваліфікації, має забезпечувати повну підтримку людині при роз’язанні будь-яких завдань протягом усього життя.

Бібліографія:

  1. Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року».

 

 

Comments

  1. Шановна Ольго Валентинівно! Вдячна, за можливість підвищити свою кваліфікацію у зручній формі та у зручний для мене час. Успішно завершила дистанційні курси і тренінги та здобула нові знання.

  2. Шановна Ольго Валентинівно! Курси і тренінги цікаві і дають можливість збагатити вчителя знаннями і вміннями з ІКТ, ща вимагає від нас сьогодення! Дякую за Вашу підтримку і допомогу!

Залишити відповідь