ЛИХОШЕРСТОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняЗаступник директора з навчально-виховної роботи
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання№33
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE  В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Анотація. Дана стаття містить відомості про можливості використання сервісів Google в управлінні закладом загальної середньої освіти. Про роль керівника в формуванні інформаційної культури вчителів. Про різноманітність Google додатків задля забезпечення оптимізації збору, збереження, пошуку, опрацювання та представлення інформації, забезпечення оперативного, поточного та підсумкового контролю; обліку результатів діяльності закладу освіти та учасників освітнього процесу; для здійснення  аналізу та оцінки діяльності закладу, її ефективності. Визначено необхідні умови технічного забезпечення використання хмарних технологій: Інтернет, комп’ютер, браузер, навички роботи з Інтернетом та веб-ресурсами.

Ключові слова. веб-додатки Google, Gmail, Google Диск, Google Hangouts, Календар Google і Google Документи, Google Forma.

Введення нового освітнього стандарту початкової загальної освіти передбачає створення єдиного інформаційно-освітнього середовища  в кожному закладі. Однією з складових середовища є компетентність учасників освітнього процесу в розв’язанні навчально-пізнавальних і професійних завдань із застосуванням ІКТ.

Інформатизація закладу освіти  є в даний час одним з пріоритетних напрямків. Переклад документообігу на безпаперовий варіант, широке використання корпоративних додатків і програм дає широкі можливості для покращення  управлінської діяльності заступника директора.

Google Apps — пакет хмарних сервісів та програм для спільної роботи.

У пакет входять популярні веб-додатки Google, в тому числі Gmail, Google Диск, Google Hangouts, Календар Google і Google Документи. Крім цього, вони надають додаткові можливості для корпоративних клієнтів, такі як: адреси електронної пошти , 30 ГБ для зберігання листів і документів, а також цілодобова підтримка по телефону та електронною поштою. Оскільки Google Apps є хмарним рішенням, то всі дані зберігаються у захищених дата-центрах Google, а не на локальних серверах клієнта.

Перевага Google Apps в тому, що його можна використовувати з будь-якого комп’ютера або гаджета з виходом в інтернет. Він дозволив кожному учневі та вчителеві нашого закладу мати свій аккаунт, а це означає, що кожен з нас має доступ до використання в роботі широких можливостей додатків.

За оцінкою українських дослідників, зокрема В. Огнев’юка, «… особливого значення на шляху вдосконалення освіти набуває використання як традиційних, так і новітніх освітніх технологій [2, C. 284]. Більшість навчальних технологій так чи інакше пов’язані з інформаційною діяльністю.

А. Дзюбенко визначає інформаційні комунікаційні технології навчання як сукупність програмних, технічних, комп’ютерних і комунікаційних засобів, а також способів та новаторських методів їхнього застосування для забезпечення високої ефективності й інформатизації освітнього процесу [1, C. 47].

В управлінський діяльності керівника закладу середньої освіти сервіси Google використовуються для: планування – календар, пошту, організації – диск, пошту, координації – пошту, Hangouts, регулювання – пошту, обліку – диск, аналізу – форми.

Інформаційно-освітнє середовище керівника закладу середньої освіти на базі сервісів Google може виглядати таким чином: організаційні шаблони і форми реалізуються за допомогою сервісів Google Документи, Google Таблиці, Google Форми; як інструменти планування і контролю можуть бути використані Google Календар і Google Блог; для співробітництва – Google Календар, Google Диск; для аналізу – Google Форма і Блог; для комунікації і зворотного зв’язку – Gmail та Hangouts.

Організація наради розпочинається з використання сервісу Google Календар. Цей сервіс дає можливість запланувати подію, а також створювати спільні календарі для фіксування заходів, що повторюються, та відображати ці події для структурних підрозділів, що мають доступ. Після створення події відбувається процес запрошення відповідних колег. Для цього використовуються акаунти корпоративної пошти. Колеги отримують автоматичний лист. Присутність на нараді можлива у двох варіантах – очна та оn-line. У разі очної присутності колеги підтверджують запит, а у їх Календарі створюється позначка «зайнятості» під час проведення наради, також за певний період вони отримують нагадування про подію. У разі участі оn-line колеги до зустрічі приєднуються з використанням сервісу Hangouts. На Google Диску можуть бути сформовані робочі документи та наданий доступ до них для опрацювання. Робота з документами здійснюється з використанням корпоративного акаунту, всі зміни в документах фіксуються сервісом. Для аналізу ефективності проведення наради та стану вирішення проблемних питань керівник (або відповідальна особа) створює анкету (сервіс Google Форми), колеги відповідають на запитання. Сервіс дає можливість сформувати зведені дані для звітності та подальшого аналізу. Для здійснення рефлексії колегами (акцентування їх уваги) та висвітлення роботи наради використовуються персональні блоги колег та загальний (блог закладу, керівника або віртуальної учительської). Під час наради та після наради здійснюється подальше планування діяльності. Заходи фіксуються у Календарі. Подальша комунікація та співпраця здійснюється з використанням корпоративної пошти, сервісу Hangouts та Диску

Таким чином, інформатизація управління будь-якою системою в освітній галузі – це процес розробки і впровадження цілісної системи управління як складової частини інформатизації будь-якої освітньої ланки. Хмарні технології – це технології обробки даних, в яких комп’ютерні ресурси надаються інтернет-користувачеві як онлайнсервіси. Одні з найбільш ефективно діючих хмарних технологій, що є перспективними для управління навчально-виховним процесом у закладі середньої освіти, реалізовані у програмних продуктах Google.

Бібліографія:

  1. Дзюбенко А. А. Новые информационные технологии в образовании. М.: МИР.
  2. 104 с.
  3. Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. К.:

Знання України. 2003. 448 с.

  1. Короп О.О. Використання хмарних технологій в навчальному процесі [Електронний ресурс].- Режим доступу http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog5/title-309
  2. Лінхобоєва Л.Т. Google в школі. [Електронний ресурс].- Режим доступу https://infourok.ru/statya-google-v-shkole-1216859.html
  3. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу: навчально-методичний посібник / М. Ю.Кадемія, М. М. Козяр, Т. В. Ткаченко, Л. С. Шевченко. – Львів: СПОЛОМ, 2008

 

Comments

  1. Ірина Анатоліївна, дякую за змістовну статтю, дані сервіси та платформу наш заклад освіти впроваджує вже 4 рік, ми дуже задоволені ним. І вірно ви наголосили на тому, що вище наведені сервіси доступні 24 години 7 днів на тиждень, з будь якого гаджету.

  2. Згодна з Вами, Ірина Анатоліївна.Сервіси та додатки Google допомагають нам завжди вчасно отримувати корисну інформацію, в будь-який момент спілкуватись в on-line режимі, ефективно та плідно використовувати свій час.Дякую за цікаву статтю.

  3. Дякую за цікаву та змістовну статтю. Дійсно, кожен з нас має доступ до використання в своїй роботі широких можливостей Сервісів та Google додатків .

Залишити відповідь