ЛУЧАНОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Завідувач філії, вчитель географ
ії
Іванівської загальноосвітньої філії
комунального закладу “Соколівське навчально-виховне обєднання”
“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Позашкільний центр”
Соколівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ

Все більший розвиток в географії  отримує дистанційна освіта , яка дозволяє вирішувати такі завдання:
– доступність навчання (залучення дітей з обмеженими фізичними можливостями, розширення кількості учасників навчання);
– індивідуальний підхід до  навчання, врахування психолого-педагогічних особливостей, створення сприятливих для учасників умов навчання;
– розвиток інформаційної-комунікаційної  компетентності, розвиток навичок роботи із сучасними засобами комунікацій.

  Основними завданнями дистанційного навчання при вивченні географії є:
– збільшення можливостей  учнівської молоді до якісної освіти;
–  покращення організації навчального процесу за рахунок використання інформаційних технологій;
– індивідуальний підхід до кожного учня;
– покращення навчальної діяльності;
– гарантування, незалежно від їх місця перебування, якості навчання;
– забезпечення можливості вихованців вивчати географію використовуючи інформаційно-комунікаційні технології;
– надання учням можливості обирати вчителів, що викладають предмет за власними вподобаннями;
– створення додаткових для спілкування можливостей в рамках вивчення предмету.

   Основними елементами дистанційного навчання є :
– дистанційний курс;
– он-лайн урок (цикл уроків);
– навчальний фрагмент уроку;
– навчальні інтерактивні ресурси;
– віртуальне середовища;
– практична діяльності;
– демонстраційні презентації;
– засоби моделювання;
– мультимедійні бібліотеки;
– електронні видання;
– тренажери;
– засоби оцінювання, тестування.
Для організації дистанційного навчання  є виконання обов’язкових потреб це:
– технічні потреби (забезпеченість комп’ютерною технікою та програмним забезпечення; доступ до мережі Інтернет);
– кадрові потреби.
Основними напрямками роботи з використання дистанційного  навчання є робота з :
– обдарованими дітьми;
– невстигаючими учнями;
– під час канікул чи карантину.

Дистанційне навчання дає можливість:

 • якісно і швидко  засвоїти інформацію та перевірити знання учнів з географії;
 • збільшити кількість завдань, для засвоєння знань у системі;
 • зформувати вміння підсумовувати розглянуту інформацію;
 • грунтовно розширити зміст завдань;
 • здійснювати формування дослідницької компетентності.

Основними напрямками подальшого розвитку технологій дистанційного навчання в географії є:

 • розробка програм дистанційних  поглиблених (профільних) курсів;
 • удосконалення системи оцінювання знань та вмінь учнів, отриманих за допомогою дистанційного навчання;
 • упровадження «Віртуальної географічної лабораторії»;
 • упровадження GIS-технологій у курс «Географія»;
 • організація дистанційного (он-лайн) проведення олімпіад, турнірів і конкурсів з географії;
 • упровадження  практичних робіт з географії  он-лайн.

Перелік використаних джерел:

1. Дистанційне навчання – дієвий спосіб отримання знань [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrbiznes.com/analitic/electronic/6607.html.
2. Интернет в образовании: Программа специализированного учебного курса /Моисеева М.В. – М., Изд.дом «Обучение-сервис», 2006.
3. Малафіїк І.В. Урок в сучасній школі: питання теорії і практики: книга для вчителя / І.В.Малафіїк. – Рівне, 1997. – 175 с.
4. Про впровадження науково-педагогічного проекту “Дистанційне навчання учнів” – Наказ МОН N 1231 від 29.12.2009 [Електроний ресурс] –Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/proministerstvo/normativno-pravova-baza/normativno-pravova-baza-diyalnosti-ministerstva/nakazi/4989- nakaz-mon-n-1231-v%D1%96d-2912009.
5.  Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні.

 

Comments

 1. Згодна з Вами, пане Віталію, щодо важливості вказаних елементів дистанційного навчання щодо покращення ефективності освітнього процесу.

Залишити відповідь