КОЗОВА ТАМІЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | ІНТЕРАКТИВНИЙ ПЛАКАТ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель зарубіжної літератури
комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Долинська гімназія
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради”

 

ІНТЕРАКТИВНИЙ ПЛАКАТ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Анотація: у статті розглянуто практичний аспект використання інтерактивного електронного плакату як одного з інноваційних засобів організації дистанційного навчання у процесі викладання зарубіжної літератури.

Сьогодні у світі цифрових технологій, який характеризується інформаційним вибухом, швидким впровадженням наукових розробок, сучасна модернізація загальної середньої освіти стимулюється соціальним замовленням суспільства, яке ставить нові вимоги до рівня підготовки випускників школи. Такими вимогами нині є: уміння знаходити, аналізувати і систематизувати важливу інформацію, розвиток критичного мислення, творча ініціатива, уміння бачити велику кількість рішень одного й того самого завдання. Особливо цінитиметься той випускник, який умітиме працювати з великим обсягом інформації, зможе вільно висловлювати свої думки, самостійно оцінювати різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію до них, використовувати вміння і знання в нестандартних ситуаціях, буде готовим навчатися все життя [4].

У зв’язку з цим протягом останніх десятиріч дистанційна освіта стала глобальним явищем освітньої та інформаційної культури ХХІ століття: забезпечує зростання ефективності процесу набуття учнями знань, підвищує рівень доступності та якості освіти.

Головним завданням  дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, доступних у мережі Інтернет.

Це нова форма віртуального навчального середовища, де панує дух партнерства і свободи вибору, права на власну думку, можливість розвивати свої здібності і таланти. А це, в свою чергу,  посилює мотивацію до навчання взагалі та читання зокрема [4].
Адже учні прагнуть самостійно формувати власні знання та враження, не спираючись на авторитети минулого, надають перевагу дискусійним формам, де активну участь бере учитель, хочуть відстоювати власну точку зору, право на власне бачення та творчість [5].
Також під час дистанційного навчання (як і загалом на сучасному етапі реформування освіти) змінюється роль учителя й вимоги до його професійної майстерності.

На відміну від традиційного розуміння провідної ролі вчителя як головного джерела інформації, школа ХХІ століття пропонує іншу роль: учитель як фасилітатор, провідник та спостерігач, який створює можливість для учнів застосувати отримані навички для побудови нових знань.

Перебудова власної методики викладання, іноді авторитарної, – це головне методичне завдання для вчителів зарубіжної літератури. Все, що можемо розказати самі, потрібно вчитися переробляти у завдання або в запитання [5].
Без такого підходу неможливий розвиток індивідуальності, а в цілому – неможлива й еволюція всього суспільства.
Серед новацій, що сьогодні широко використовуються вчителями-практиками різних навчальних дисциплін є інтерактивний електронний плакат, який дає можливість якісно на сучасному рівні оптимізувати навчальний процес.

Інтерактивний плакат  це один із електронних освітніх засобів дистанційного навчання, який забезпечує високий рівень залучення інформаційних каналів сприйняття наочності у навчальному процесі. У цифрових ресурсах цього типу інформація презентується не відразу, вона “розгортається” залежно від дій користувача, який керує нею за допомогою відповідних кнопок. Інтерактивний плакат за своєю суттю – це інтерактивний засіб надання інформації, засіб демонстрації навчального матеріалу [3], засіб, за допомогою якого можна навчатися за межами класу, самостійно керуючи процесом навчання та мірою  “занурення” в тему.
Розглянемо детальніше можливості застосування інтерактивного плакату під час вивчення зарубіжної літератури у форматі дистанційного навчання.
Зауважу, плакат можна використовувати на етапі знайомства з новою навчальною темою, під час повторення, виконання домашнього завдання, підготовки до підсумкового заняття з певної теми, як додатковий матеріал для самостійної роботи учнів, а також під час карантинів та вимушених канікул.

Щоб учень засвоїв матеріал теми, вдало виконав завдання, відчув задоволення та смак перемоги, створюю для нього індивідуальний маршрут, враховую його можливості й здібності, програмую на досягнення успіху.

Інтерактивний плакат разом із листом надсилаю на електронну адресу учня. Зворотний зв’язок відбувається автоматично, по мірі виконання ним завдань, зазначених в індивідуальному маршруті.

Як приклад, пропоную переглянути  індивідуальний маршрут учня, який вперше відкриває для себе трагедію В.Шекспіра “Гамлет”.
Інтерактивний плакат “В.Шекспір. Трагедія “Гамлет”” – універсальний. Його можна використовувати протягом вивчення всієї теми.
Розглянемо приклад використання інтерактивного електронного плакату як випереджального самостійного завдання, що передує розгляду теми на уроці.

Інтерактивний плакат за баладою Ф.Шиллера “Рукавичка” містить матеріал, що стосується конкретної теми: “Історія задуму й створення балади Ф.Шиллера “Рукавичка”. Навчальний матеріал підібрано у відповідності до вікових особливостей семикласників: своєрідним підсумком самостійного знайомства з поетом та його творчою спадщиною є дидактична гра “Відстрочена загадка”. Прийом “Дивуй!” спонукає до польоту фантазії, а вислів Ф.Шиллера: “Людина відображається у своїх вчинках” змушує заглянути у глибину власної душі, щоб пригадати вчинок, яким пишаєшся, і вчинок, якого соромишся. Культурологічний коментар до балади “Рукавичка” не тільки знайомить з епохою Середньовіччя, а й культивує поняття “кодексу честі”. Учні філологічних класів мають змогу прослухати твір мовою оригіналу, спробувати самостійно перекласти його та порівняти відомі переклади українською (перекладач М.Орест) та російською (перекладач М.Лермонтов). Перегляд відео “Бій лева з тигром” демонструє агресивну поведінку диких кішок у звичному для них середовищі, коли мова йде про захист території. Дітям пропонується порівняти поведінку тварин у художньому творі і серед дикої природи та зіставити її з поведінкою людей, що зібралися споглядати видовище. Самостійне опрацювання теми завершується написанням власного висловлювання щодо авторської таємниці, захованої за трагічним сюжетом.

Інтерактивний плакат – це справжня методична знахідка, що може стати в пригоді під час проведення вступних уроків. Щоб запалити вогник в очах учнів, презентувати навчальний курс інноваційно, в дусі сучасних тенденцій, і при цьому невимушено подати себе як учителя, що живе зі своїми учнями, як то кажуть, “на одній хвилі”, “йде в ногу з часом”, мислить креативно, запропонуйте їм замість нудної лекції дистанційні завдання. Переконана – дітям сподобається! І на уроці вам буде про що говорити! До вашої уваги електронний дистанційний плакат для десятикласників за темою: “Значення художньої літератури для людини й людства ХХІ ст. Формування читача в епоху цифрових технологій”.  

Використання інтерактивного плакату у форматі дистанційного навчання під час засвоєння програмового матеріалу зі шкільного курсу зарубіжної літератури дозволяє наочно продемонструвати процес формування ключових понять та надає можливість учню безпосередньо брати участь у цьому процесі. Завдяки плакату школярі краще сприймають навчальний матеріал, поглиблюють навички самостійної роботи з інформаційними джерелами, мають змогу бачити результати та оцінку своєї праці. Як багатофункціональний медіапродукт, інтерактивний плакат одночасно може бути повноцінною наочністю і ефективним засобом організації дистанційного навчання. Тому вчитель повинен володіти різними інноваційно-освітніми методами навчання, бути зацікавленим в інтелектуальній і творчій діяльності учнів, володіти засобами застосування мультимедіа, які націлюють школярів на самоосвіту [2].

Список використаної літератури:

 1. Власова І.О. Інтерактивний плакат – це електронний освітній засіб нового типу. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://viakiev.blogspot.com/2016/01/blog-post_4.html. – Назва з екрану.
 1. Гарна С. Інтерактивний плакат як один із засобів дистанційного навчання зарубіжної літератури. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00977652_0.html. – Назва з екрану
 2. Желізняк Л.Д.Інтерактивний плакат як сучасний засіб навчання. [Електронний ресурс].- Режим доступу:  http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/38576/ .- Назва з екрану.
 3. Калініченко С.Г. Впровадження дистанційного навчання в навчально-виховний процес. [Електронний ресурс].- Режим доступу: reshetylivka-osvita.edu.poltava.ua/Files/downloads/дистанційне_навчання.docx.- Назва з екрану.
  5. Ревнівцева О.Читацькоцентрична парадигма уроку зарубіжної літератури як інноваційна технологія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://koippo.in.ua/arhiv/druk/MV_2017_53.pdf . – Назва з екрану.

Comments

 1. Дякую за цікаву статтю!Перейшла за посиланнями, дізналася багато нового. Актуальні та доречні матеріали.
  Беру на озброєння!

 2. Чудова стаття! Лаконічно і зрозуміло викладений матеріал, цікава форма презентації. Дякую, за копітку працю, за для створення таких інноваційних ідей викладу навчального матеріалу для учнів.

  1. Дякую за підтримку і позитивну оцінку! Приємно усвідомлювати, що твої творчі знахідки подобаються і впроваджуються колегами! Переконана, щоб процес навчання був неперервним і мав відмінний результат, слід упроваджувати в шкільну практику елементи дистанційного навчання.

 3. Таміло Олександрівно, Ви просто молодець! Ваша стаття спонукає до дій.
  Учням пощастило, що вони можуть вивчати зарубіжну літературу по-сучасному!!

Залишити відповідь