КОСОГОЙ ЯНІНА ЮРІЇВНА | ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM – ОСВІТИ

Організація дистанційного навчання у початковій школіУчитель початкових класів
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання№33
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM – ОСВІТИ

Анотація: Освітній простір Нової української школи не обмежується будівлею школи. Кожна школа   стає   ресурсним осередком і експериментальним майданчиком для учнів і вчителя . Науковій діяльності та винахідництву на уроках природознавства слугує  практична робота, та практичне застосування отриманих знань. Теорія й практика навчання доводить, що основним фактором розвитку дитини є її практична діяльність. Ефективність процесу навчання складається не тільки в тому, щоб дати учням глибокі й міцні знання, але й в організації самостійного їх набуття, творчого підходу до навчання й практичного застосування знань.

ВПРОВАДЖЕННЯ STEM - ОСВІТИSTEM-освіту часто називають «навчанням навпаки». Ланцюжок «від теорії до практики» у STEM зазвичай зворотний: спочатку – гра, придумування та майстрування пристроїв і механізмів, а вже потім, у процесі цієї діяльності, – опанування теорії і нових знань. Але, звісно, STEM-освіта – це не тільки «навчання навпаки».
Абревіатура STEM розшифровується як science (природничі науки), technology (технологія), engineering (інженерія), mathematics (математика) – і найбільший «козир» STEM-освіти у тому, що вона допомагає опанувати їх не відокремлено, а за допомогою інтеграції всіх п’яти дисциплін у єдину систему навчання.

Сьогодні в Україні  здійснюються перші кроки впровадження системи навчання STEM. Вивчення STEM – освіти  – це спосіб допомогти сучасним дітям у майбутньому стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними ланками команди, суспільства, країни. Така система освіти вчить жити в реальному швидкоплинному  світі, вміти реагувати на зміни, критично мислити, творчо розвиватися. [3]

Дослідницька діяльність молодших школярів – це творча діяльність, спрямована на розуміння навколишнього світу, відкриття дітьми нових для них знань і способів діяльності. Вона забезпечує умови для розвитку їх ціннісного, інтелектуального і творчого потенціалу, є засобом їх активізації, формування інтересу до  матеріалу, що досліджується, дозволяє формувати предметні і загальні уміння, навички.

Провідними принципами STEM-освіти є інтеграція та дослідницькопроектна діяльність. На даному етапі для початківців презентовано експериментальні програми, нагальним завданням яких стала необхідність створення нової освітньої моделі, що допоможе дитині вже з першого року навчання в школі усвідомити, що все в житті взаємозалежне та взаємопов’язане. Ця програма за своїми підходами, принципами, методами, формами роботи дуже співзвучна зі STEM-освітою. Впровадження STEM-технологій.
              Навчання за принципами STEM-освіти передбачає проходження учнями таких етапів: постановка проблема, обговорення поставлених завдань, дизайн, структура, тестування та удосконалення. Ці етапи є основою систематичного проектного підходу [1].

Проектування — особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване дослідження.

Особливості втілення проектної технології у початкових класах варто поділити на три етапи:

  • I – пошуковий: спостереження, систематизація та узагальнення отриманої інформації;
  • II – діяльнісний: застосування результатів пошуку у процесі навчальної та позаурочної діяльності;
  • III – результативний: захист продукту діяльності.

Отже,  робота над проектом у початкових класах дає можливість отримати певний продукт, який можна використати у реальному житті, що є запорукою соціалізації.

Основним засобом імплементації наскрізних ліній у математику є вибір задач. Також це можливо за рахунок виконання навчальних проектів, під час виконання яких учні повинні працювати групами, розділяти ролі, вчитись взаємодіяти в колективі, шукати та аналізувати інформацію, презентувати власні наробки на загал»

Дослідницька діяльність молодших школярів може бути  різноманітною за тематикою. А саме: проекти «Професії моїх батьків», «Професії майбутнього», «Подорож Містом майстрів», «Мандруємо світом», «Чому ліси називають «Легені планети», «Моя перша книжка», «Мій дід – герой», «Сім кольорів щастя», «Мій режим харчування», «Політ творчої уяви» (LEGO – конструювання).

Впровадження STEM-навчання у початковій школі надзвичайно актуальне. Міжпредметна інтеграція як дидактичний засіб має втілитись у навчальні предмети у формі їх об’єднання і представлення єдиним цілим, тобто сконструювати інтегровані навчальні курси, на основі яких має розгортатися навчальний процес. Цей підхід має на меті інформаційне й емоційне збагачення сприймання, мислення і почуттів учнів за рахунок використання цікавого матеріалу, що забезпечує дітям можливість пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань, формування навчальних компетентностей.

Для учнів початкових класів впровадження елементів STEM-навчання передбачає формування позитивного ставлення до наукової творчості, навичок дослідницької діяльності, розвиток креативності мислення, творчих здібностей та, насамперед, здібностей до винахідництва, ознайомлення зі STEM-галузями і професіями; стимулювання інтересу учнів до подальшого опанування курсів, пов’язаних зі STEM.

З 2018 року почала діяти «Нова українська школа». Тому дуже важливо підготувати учнів до життя, сформувати компетентності, які дозволять розв’язувати реальні практичні потреби. І не менш важливим є підготовка педагогів до впровадження STEM-освіти у навчально-виховний процес.

Отже, головним завдань сучасної освіти є впровадження STEM-освіти та створення педагогічних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, самостійного критичного мислення, ціннісних орієнтацій та формування спектра життєвих компетентностей, адекватних новим життєвим реаліям. Подальшого дослідження набувають питання активізації застосування STEM-технологій в навчальному процесі засобами ІКТ.

Comments

  1. Дякую за змістовну статтю, Яніна Юріївна. Погоджуюсь з Вами, що впровадження STEM-навчання у початковій школі надзвичайно актуальне сьогодні. На мою думку, впровадження STEM-освіти вимагає від вчителя бути сучасним, гнучким, здатним швидко засвоювати нову інформацію, спроможнім у короткий час оволодіти новими методиками і пропонувати їх на уроці своїм учням. Бажаю Вам робити уроки цікавими і бачити в очах своїх учнів радість та інтерес до предметів, які Ви викладаєте!

  2. Дякую, Яніна Юріївна, за статтю, в якій Ви зазначили, що для учнів початкових класів впровадження елементів STEM-навчання передбачає формування позитивного ставлення до наукової творчості, навичок дослідницької діяльності, розвитку креативності мислення, творчих здібностей. Бажаю, щоб всі учні Вашого 1-го класу були творчими, креативними, здібними!!!

  3. Ваша стаття цікава і актуальна. Так, дійсно, якщо використовувати елементи STEM -навчання, то ефективність уроків значно підвищиться. Бажаю успіхів!

  4. Яніно Юріївно, цілком згодна з Вами, що STEM – освіта – це спосіб допомогти сучасним дітям у майбутньому стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними ланками команди, суспільства, країни. Така система освіти вчить жити в реальному швидкоплинному світі, вміти реагувати на зміни, критично мислити, творчо розвиватися. Бажаю, щоб так і було.

Залишити відповідь