КІЦАЙ ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНА | ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Організація дистанційного навчання у початковій школіУчитель початкових класів
комунального закладу “Навчально-виховний комплекс
“Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Долинської районної ради”

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація У сучасних умовах особливо актуальною є проблема доступності освітніх послуг. Наука розвивається настільки динамічно, що за час навчання сучасного учня кількість знань у світі практично подвоюється. Ще недавно онлайн-освіта для школярів сприймалася як додатковий спосіб придбання знань або підготовки до ДПА. Але сьогодні вона стає одним з реальних способів повноцінного отримання початкової освіти. Дистанцiйне навчання – це нова органiзацiя навчального процесу, що базується на принципах самостiйного навчання учня .Мотивація у батьків, які зважилися на такий крок, найрізноманітніша, але в основі більшості переходів на такий вид навчання, якщо не брати до уваги медичні показання дитини або часті відрядження батьків, – незадоволеність тим, як дають знання в сучасних школах.

Батьки, які хочуть навчати своїх дітей вдома, шукають свої шляхи оптимального вирішення питання. Хтось об’єднуються і самі створюють класи, а то і школи для своїх дітей, інші намагаються лавірувати між звичайною школою і домашніми вправами. Але все це вимагає неймовірних зусиль, тому на якомусь етапі батькам здається, що дистанційне навчання – найреальніша і здорова альтернатива переходу на “роботу на дому”. [1]

Позитивним є те ,що коли  учні часто зовсiм вiддаленi вiд викладача в просторi або в часi, водночас вони мають можливiсть в будь-яку хвилину пiдтримувати дiалог за допомогою засобiв телекомунiкацiй.

Одним не подобається завантаженість дитини зайвими, з їх точки зору, уроками, що не дає зосередитися на предметах, які знадобляться для подальшого навчання . Інші вважають, що їх чаду некомфортно в колективі, і, перепробувавши кілька шкіл, вони вирішили, що вдома буде здоровою нервова система їх дитини.

Найскладніше в дистанційному навчанні (як і в будь-якому домашньому) – це знайти мотивацію для щоденних занять, адже навіть в таких умовах освоювати і здавати доведеться не тільки ті предмети, які подобаються.

Тому, перед сучасним вчителем стоять нові завдання, основними з яких є:

– Самостійно критично мислити, уміти бачити в реальній діяльності проблеми й шукати шляхи їх раціонального рішення, використовуючи сучасні інформаційні технології;

– Грамотно працювати з інформацією;

– Бути комунікабельним, контактним у різноманітних соціальних групах, уміти працювати в колективі;

– Самостійно працювати над розвитком своєї моральності, інтелекту, культурного рівня.

 Ось чому таке велике значення приділяється розвитку технологій і методів, при допомозі яких навчальні заклади зможуть запропонувати доступ до якісної освіти якомога більшій кількості учнів. Виходом із ситуації, що склалася, є інформаційні й телекомунікаційні технології, результатом яких є дистанційна освіта. [2]

Для організації системи дистанційного навчання навчальному закладу необхідно мати комп’ютерну техніку, об’єднану мережу, яка через сервер підключається до мережі Інтернет. Для впровадження дистанційного навчання в початковій школі необхідно, щоб вчителі удосконалювали свої навики роботи на комп’ютері, вміли розміщувати інформацію на своїх сторінках, створювати теки, файли.

 У початковій школі дистанційне навчання проходить у контексті вчитель – учень – батьки – вчитель. У 1-му класі таке навчання доцільно використовувати, насамперед, для спілкування з батьками (всім відомо, що першокласники не ведуть щоденники). На сторінці вчителя батьки мають змогу познайомитися з порадами для успішної адаптації першокласників, рекомендаціями щодо виховання дітей, порадами психолога, просто довідатися нову інформацію. Також, доцільним є використання такої технології навчання при карантині, відсутності дитини на уроці, поясненні важких для засвоєння учнями тем. Та, особливо, для тих, хто за станом здоров’я навчається індивідуально, а дистанційне навчання для них дає змогу якісно задовольнити власні потреби у здобутті освіти.

На сторінках матеріал розміщений за тижнями та попредметно. Навчальний матеріал, який підлягає впровадженню в інформаційне середовище, повинен бути підготовленим заздалегідь. Він може бути представлений у файлах, розроблених у сторонніх програмних додатках.

Вважаю,  що дистанційна освіта – це  нова форма відомого нам заочного навчання. Отже , величезна кількість фактів, прикладів наведених вище показують необхідність створення й розширення дистанційного навчання в Україні і її регіонах, як невід’ємний фактор розвитку кваліфікованого, інтелектуального, високо професійного й просто здорового суспільства. Дистанційна освіта відкриває учням початкової школи доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність роботи з батьками, дає зовсім нові можливості для творчості, знаходження й закріплення  навичок, а вчителям дозволяє реалізовувати принципово нові форми й методи навчання із застосуванням мобільних явищ і процесів.

Використані джерела:

  1. [Електронний ресурс: “Дистанційна освіта для школярів в Україні: всі плюси мінуси” http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=5104]
  2. [Електронний ресурс : “Розвиток дистанційного навчання в Україні як складової інформатизації сучасного суспільства” Мазур Микола Петрович http://cde.kpi.kharkov.ua/cdes/ISR/mazur.pdf]
  3. [Пидкасистый П.И., Тыщенко О.Б. «Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения» // Педагогика, 2007 г. № 7 с. 2. Полат Е.С. Дистанционное обучение: организационные педагоги­ческие аспекты / Полат Е.С. /www.internews.ua  3. Designing Courses for Distance Learners// Ins1titute for Distance Education University of Maryland System, 2004. 4. Элизабет Кларк. Дистанционное обучение: способ преуспеть? LAN/ Журнал сетевых решений, №12, 08 г.]

Залишити відповідь