КАЙДАНОВИЧ МАРИНА МИКОЛАЇВНА | ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ЦЕ АКТУАЛЬНА ФОРМА ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель математики
Чемерпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Гайворонського району Кіровоградської області

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ЦЕ АКТУАЛЬНА ФОРМА  ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

У даній статті йде мова  про дистанційне навчання, як  одну із форм організації навчального процесу, при якому усі або частина занять здійснюється з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій при територіальній віддаленості викладача й учнів. Дистанційне навчання в школі відкриває можливість вивести на новий рівень допрофільну і профільну підготовку учнів, дозволить забезпечити гнучкість та багатоваріантність у навчанні, сприятиме більш повному розкриттю потенціалу учнів, через фактично необмежену кількість дистанційних навчальних курсів. Саме дистанційна форма навчання відкриває можливості для учнів, які пропускають школу з поважних причин (змагання, конкурси, або хвороба та інше) та особливо для тих, хто за станом здоров’я навчається індивідуально, якісно задовольнити власні потреби в здобутті освіти [1].

       У 2000 році прийнята Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р.), створені Українська Система Дистанційного Навчання (УСДН) та Український центр дистанційної освіти (УЦДО). Дистанційне навчання –  це є вимога сьогодення адже військове вторгнення на сході України, несприятливі погодні умови і та інші життєві обставини учня можуть стати на заваді отримати знання. Розвиток інформаційних технологій та освіченість вчителя та старанність, наполегливість учня дозволить навіть на відстані  всім учасникам навчального процесу досягнути спільної мети – якісних знань.

      Тому дистанційне навчання має такі переваги [2]:

– оперативні (подолання бар’єрів у просторі та часі, одержання актуальної “свіжої” інформації, швидкий зворотний зв’язок);
– інформаційні (зростає доступність освітньої інформації, що знаходиться на спеціалізованих серверах, постачається учневі за допомогою інтерактивних веб-каналів, публікується в телеконференціях, списках розсилання й інших засобах мережі Інтернет);
– комунікаційні (збільшується кількість потенційних учасників навчання – школярів, учителів, фахівців, які оперативно взаємодіють один з одним за допомогою електронних мереж; ліквідуються територіальні обмеження для проведення Інтернет-уроків, проектів, олімпіад);
– педагогічні (внаслідок специфіки дистанційних телекомунікацій навчання стає більш мотивованим, інтерактивним, технологічним і індивідуалізованим; спрощується публікація учнівських робіт у мережі, їх експертиза та оцінка);
– психологічні (створення більш комфортних, порівняно з традиційними, емоційно-психологічних умов для самовираження учня, зняття психологічних бар’єрів і проблем, усунення помилок усного спілкування);
– економічні (каральні витрати на навчання зменшуються через економію транспортних витрат, витрат на оренду приміщень, скорочення “паперового” діловодства і тиражування посібників);
– ергономічні (учні і вчителі мають можливість розподіляти час занять за зручним для себе графіком і темпом, вибирати і використовувати для занять найбільш придатну техніку і комп’ютерне устаткування.

      Вивчення математики на дистанційному рівні цілком можливе. Наприклад, учень в електронному середовищі отримує завдання від учителя. Учень самостійно опрацьовує завдання та надсилає відповідь.

      Наприклад учень отримав таку картку:

Заповнити пропуски у реченні.

Рівняння виду  _______________ називають рівнянням з двома змінними. Де ________ – дані числа, а _________ змінні.   Графіком кожного рівняння першого ступеня з двома змінними є__________. Щоб розв’язати систему лінійних рівнянь з двома змінними я можу використати такі способи:

1) ___________________; 2) _________________3) ______________________;

Учитель аналізує відповіді учня та вказує на недоліки. Завдання можуть бути  різноманітні.
На мою думку дистанційна освіта цілком можлива для вивчення будь якого предмета. В Україні вона є новизною для загальноосвітніх шкіл. Але її впровадження в школі є необхідністю для досягнення сучасного рівня якості освіти. Предмет – математика, її вивчення є можливим в онлайн середовищі.

Перелік використаних джерел:

 1. Ковальська К.Р. Дистанційне навчання як перспективна форма розвитку предметно-орієнтованих професійних компетентностей учителів [Електронний ресурс] / К.Р. Ковальська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009 р. – Вип. 2(10). – Режим доступу до журн.: http://www.ime.eduua.net/em10/emg.html
 2. Зозуля С.В. Дистанційне навчання / С.В. Зозуля // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2010. – № 3. – С. 25-28

Comments

 1. Дякую, Марино Миколаївно за статтю, адже дистанційне навчання це зручна форма комунікації вчителів та учнів. Ви сучасний вчитель!

 2. Сповіщення: are there any real free dating sites
 3. Сповіщення: top five free dating sites
 4. Сповіщення: senior dating sites over 60 free
 5. Сповіщення: free adult dating site
 6. Сповіщення: 100 free adult dating
 7. Сповіщення: free online lesbian dating sites
 8. Сповіщення: uae free dating sites
 9. Сповіщення: 100 free saudi arabia dating site
 10. Сповіщення: how to find social media
 11. Сповіщення: i need free online dating site
 12. Сповіщення: free dating local sites
 13. Сповіщення: free dating sim games for guys
 14. Сповіщення: free free dating site
 15. Сповіщення: free mexican dating service
 16. Сповіщення: omad keto
 17. Сповіщення: dairy free keto
 18. Сповіщення: keto diet for kids

Залишити відповідь