ІШОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК CLASSROOM В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Організація дистанційного навчання у початковій школіУчитель початкових класів 
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання№33
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК CLASSROOM В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація. Відбувається інтенсивне впровадження хмарних технологій і сервісів в систему освіти, що впливає як на розвиток засобів навчання, так і  на  інші компоненти технологічної підсистеми методичної системи: на  методи та  форми організації навчання

За останнє десятиріччя інформатизація освіти стала проблемою, на вирішення котрої напрямлено досить багато зусиль та ресурсів. Основною метою залишається розробка нових освітніх технологій, здатних модифікувати традиційні форми представлення інформації для підвищення якості навчання.

  Ось чому таке велике значення приділяється розвитку технологій і методів, при допомозі яких навчальні заклади зможуть запропонувати доступ до якісної освіти якомога більшій кількості учнів. Виходом із ситуації, що склалася, є інформаційні й телекомунікаційні технології, результатом яких є дистанційна освіта.
Істотною рисою дистанційної педагогічної діяльності є її орієнтування на освіту школярів, яка базується на організації пізнавальної діяльності в індивідуальних і колективних формах у вигляді діяльності самоосвітньої; підтримка індивідуального зростання учня; використання можливостей інформаційного освітнього середовища.[1. c.97]

   Для організації системи дистанційного навчання навчальному закладу необхідно мати комп’ютерну техніку, об’єднану мережу, яка через сервер підключається до мережі Інтернет. [4. http://galinaslyadneva.blogspot.com/p/blog-page_8.html]

 У початковій школі дистанційне навчання проходить у контексті вчитель – учень – батьки – вчитель. У 1-му класі таке навчання доцільно використовувати, насамперед, для спілкування з батьками (всім відомо, що першокласники не ведуть щоденники). На сторінці вчителя батьки мають змогу познайомитися з порадами для успішної адаптації першокласників, рекомендаціями щодо виховання дітей, порадами психолога, просто довідатися нову інформацію. Також, доцільним є використання такої технології навчання при карантині, відсутності дитини на уроці, поясненні важких для засвоєння учнями тем. Та, особливо, для тих, хто за станом здоров’я навчається індивідуально, а дистанційне навчання для них дає змогу якісно задовольнити власні потреби у здобутті освіти. 

  Головним складником дистанційного курсу є дистанційний або електронний урок. Це колективна форма навчання, якій властиві постійний склад учнів, певні рамки занять, жорстка регламентація учбової роботи над одним і тим же для всіх учбовим матеріалом. За структурою та змістом він повністю відповідає традиційному урокові і залежить від вибору вчителя. Такий урок проводиться в певних часових рамках, при яких вчитель керує індивідуальною і груповою діяльністю учнів з метою засвоєння учнем основ вивченого матеріалу, виховання і розвитку творчих здібностей.

  Дистанційний вчитель – автор уроку. Він проводить більшу підготовку по створенню учбового ресурсу, який є основою всього заняття.

  Файли уроку, крім аудіо- чи відеоматеріалів, містять текстову інформацію для батьків (учні першого класу ще не на достатньому рівні оволоділи навичками читання і письма) – свого роду, методичні вказівки для опрацювання матеріалу.

Дистанційний урок містить слайди з матеріалом для актуалізації знань учнів, для вивчення нового матеріалу, для закріплення вивченого. До уроку додано сторінку з тестовим матеріалом, яку учень опрацьовує і здійснює самоперевірку за поданими відповідями. У свою чергу, вчитель має змогу побачити результат у прихованому файлі уроку, а батьки – переконатися, наскільки якісно їх дитина оволоділа матеріалом. Поряд з цим, учитель має змогу, зустрівшись з тим чи іншим учнем, вносити корективи – надавати індивідуальні консультації, дати завдання для перевірки і т. д.

  Дистанційне навчання має надзвичайно великі переваги над аудиторним навчанням, сприяє поширенню ринку освітніх послуг, формує глобальний, принципово новий освітній простір, знижує поріг доступності до якісних знань, зменшує розрив у якості елітної та масової освіти, посилює творчу складову слухачів курсів, що супроводжується зміною світогляду особистості.
    З січня 2016 року разом з колегами працюю над створенням єдиного інформаційного середовища навчального закладу за допомогою пакету хмарних сервісів Google Suite for Education (раніше Google Apps for Education). Google Suite for Education – це набір додатків, які надаються компанією Google безкоштовно для освітніх установ у рамках обраного освітньою установою домену. До пакету входять стандартні Google сервіси плюс система управління навчанням Google Classroom. Кожен учень і член педагогічного колективу мають корпоративний обліковий запис Google для навчання/роботи з адресою типу:< ім’я>@< домен навчального закладу>. Як у всіх хмарних середовищах  збереження даних користувача відбувається в Інтернеті з можливістю одержувати доступ до них в будь-який час і з будь-якого пристрою, з подальшим збереженням на жорсткий диск або роботою з даними на «хмарі». 
Google Classroom є унікальним додатком Google оскільки розроблена саме для освітніх потреб.

Google Classroom  – це інструмент, що зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає  створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу. Основним елементом  Google Classroom є Групи. Функціонально групи нагадують структурою форуми, оскільки вони дозволяють користувачам з легкістю відправляти повідомлення іншим користувачам, з якими вони часто спілкуються в межах цієї групи. [2. с.173-180]

Функціональність програми нескладна у використанні і забезпечує реалізацію таких можливостей:

 • створення окремих класів з предмету/ або для кожної окремо взятої групи учнів;
 • створення оголошень для однієї або відразу декількох груп;
 • створення завдань з можливістю прикріплення посилань, мультимедійного контенту (у тому числі з сервісу YouTube), різних типів файлів, а також створення і зберігання файлів на Google «Диску» ;
 • установка термінів складання кожного конкретного завдання з точністю до хвилини;
 • графа виставлення оцінок за виконані завдання з гнучкою шкалою оцінювання для кожного конкретного завдання;
 • можливість редагування і коментування зданих учнями завдань з динамічним відображенням правок в режимі реального часу.

Алгоритм роботи з додатком Classroom

 1. У будь якому браузері (бажано Google Chrome ), вводимо адресу – classroom.google.com
 2. Натискаємо кнопку “Войти” (вгорі, посередині);
 3. Вводимо свій ЛОГІН ( ……), який ви отримали від адміністратора шкільного аккаунту GApps, натискаємо “Далее”, вводимо ПАРОЛЬ, натискаємо “Войти”;
 4. Можемо прочитати “Ласкаво просимо до вашого нового облікового запису…”. Натискаємо “Приймаю. Перейти до мого облікового запису”;
 5. Вибираємо “Викладач”;  
 6. Натискаємо “Створіть свій перший клас”, вибираємо “Створити клас”;
 7. Вводимо назву класу (наприклад 2 клас) та назву розділу або предмету (наприклад Математика), натискаємо “Створити”. Вітаю, віртуальний клас створено.
 8. Можемо переглянути сповіщення, які розповідають про функції класу (відповідаємо “Зрозуміло”), далі можемо натиснути “Розпочніть знайомство”;
 9. Зверніть увагу на код класу, це той код, який вчитель повинен повідомити учням (наприклад написати на дошці, або роздрукувати та роздати учням), за допомогою якого, учні знайдуть цей курс.
 10. Тепер можна, за допомогою «плюса» (у правому нижньому куті) наповнювати курс будь якими завданнями, запитаннями оголошеннями, вставляти будь які документи, тексти, посилання, Google Формы із запитаннями, відео, електронні підручники зі свого комп’ютера та з Google Диску.

Приклад роботи класу в додатку Classroom

https://classroom.google.com/u/1/c/NTkzNDYxNzkyMVpa

Сервіс надає платформу для проектної роботи, тобто самостійної роботи учнів над конкретним завданням, що завершується створенням творчого продукту. Командна робота над проектами сприяє комунікації, взаємодії учнів у групі, згуртуванню колективу, а також ефективному плануванню часових ресурсів. Учні повинні обговорити і розподілити між собою питання для дослідження, скласти календарний план роботи над проектом, знайти респондентів і провести опитування, проаналізувати і систематизувати отримані результати, зробити висновки, підготувати презентацію проекту і продемонструвати результати.  Всі наробки  кожен член групи розміщує у власному хмарному просторі Google Диск і надає права доступу іншим користувачам групи. Проектна робота стимулює розвиток всіх мовленнєвих компетенцій учнів.

Бібліографія:

 1. Калініна Л.М., Носкова М.В. Google-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка: Навчальний посібник. – Львів, ЗУКЦ, 2013. – 182 с.
 2. Тарасова С.М. Інформаційно-комунікативні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом/ науковий вісник МДУ імені В.О. Сухомлинського, Випуск 1.31. Педагогічні науки. – Миколаїв, 2010. –с.173-180.
 3. Google «Класс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://classroom.google.com/u/1/c/NTkzNDYxNzkyMVpa
 4. Дистанційне навчання в роботі вчителів http://galinaslyadneva.blogspot.com/p/blog-page_8.html

Comments

 1. Вікторія Олександрівна, дякую вам за детальний алгоритм використання сервісу Google. Погоджуюсь, що на початкових етапах до роботи потрібно залучати батьків

 2. Згодна з вами, Вікторія Олександрівна,що дистанційне навчання дає можливість запропонувати якомога більшій кількості учнів якісну освіту. Дякую за змістовну статтю.

 3. Погоджуюсь з Вами, Вікторіє Олександрівно, що дистанційне навчання формує новий освітній простір, надає нові можливості в творчому вираженні учнів та змінює їх світогляд. Дякую за змістовну статтю.

 4. Дякую за змістовну статтю. Ви наголосили, що дійсно дистанційне навчання дає змогу всім бажаючим отримувати якісну освіту, надає платформу для проектної роботи, тобто самостійної роботи учнів над конкретним завданням. Творчих успіхів!!

 5. Вікторіє Олександрівно, в своїй статті Ви розкриваєте актуальну тему освітньої діяльності. Дистанційне навчання- це інноваційна технологія, яка надає доступ до нетрадиційних джерел інформації, а саме в сервісі Google Classroom. Успіхів Вам у Вашій роботі!

Залишити відповідь