ГРИЦИК НЕЛЯ ГЕОРГІЇВНА | ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання


Учитель початкових класів
Гайворонської філії №2 комунального закладу «Гайворонський ліцей №2»
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Сучасні вимоги щодо входження України до європейської спільноти стосуються і освіти. Реформування школи потребує реорганізації всього навчального процесу з упровадженням нових прийомів, методів, форм навчання.

«Перевернутий» клас – це модель організації предмету, в якому учні навчаються онлайн за межами школи, у звичному місці виконання домашнього завдання (вдома), а потім йдуть до школи, щоб на базі здобутих знань та освоєних правил і інструкцій працювати над проектами або отримати додаткову інформацію від вчителя. [2 ]

Дистанційне навчання – це школа майбутнього, яка працює вже сьогодні. Кілька років тому, дистанційного навчання потребували діти, які були не в змозі відвідувати навчальний заклад з поважних причин, а саме: хвороба, несприятливі погодні умови, віддаленість навчального закладу тощо. За Положенням
про дистанційне навчання затвердженого Наказом МОН України від 21.01.2004 № 40 [4] будь яка дитина, за бажанням батьків, може перейти на дистанційну форму навчання.

У чому є переваги такого навчання:

 • навчання відбувається незалежно від місця перебування учня;
 • дитина має зручний індивідуальний графік навчання;
 • має свою швидкість сприйняття;
 • немає стресів, ранніх підйомів, важких портфелів;
 • з’являється вільний час на хобі, гуртки, подорожі.

Проте, є і недоліки такого навчання, а саме: не відбувається соціалізація дитини в колективі однолітків.

Як же практично організувати навчання так, щоб було цікаво дітям і в школі, і вдома. Сучасні науковці та педагоги пропонують змішане навчання, blended learning (більш «словникове» визначення) – це формальна, структурована та логічна навчальна програма, у якій: учні  проходять хоча б частину курсів (курсу) онлайн, при цьому вони самі контролюють час, місце, ритм та послідовність виконуваних завдань; хоча б частина курсів (курсу) відбувається у фізичному навчальному просторі (школі) у групі з такими ж учнями та вчителем (це обов’язкова умова для успіху змішаного навчання, адже вона веде за собою соціально-адаптаційний аспект школи);  різні формати навчання учня логічно поєднані, щоб забезпечити інтегрований та успішний «досвід навчання». [2]

Можливо для середньої та старшої школи таке навчання цілком підходить, проте, для учнів початкової школи краще запроваджувати сучасну педагогічну модель «Перевернутий клас». Ця модель має великі перспективи в майбутньому. Відеолекції, доступ до стислої інформації, можливість навчатися дистанційно – вже активно використовується в різних країнах світу. Ідея попереднього ознайомлення з навчальним матеріалом існувала давно: старанний учень наперед прочитував параграф або кілька параграфів, виконував завдання наперед, щоб краще зрозуміти пояснення вчителя на наступному уроці. А як бути з дітьми, які не бажають прочитувати інформацію?! Для таких учнів вчителю необхідно створювати презентації, відео ролики, які б  зацікавили і їх.

Така форма навчання ефективна, корисна і потрібна сучасним дітям, які все частіше спілкуються у віртуальному просторі та вчаться отримувати додаткову інформацію саме з мережі інтернет.

За допомогою саме цієї педагогічної моделі «перевернутий клас» можна викладати такий предмет як природознавство. Він має ряд особливостей – це абстрактні поняття, недоступність явищ і процесів для чуттєвого сприйняття (тема «Космос»). Слід враховувати і обмежений час (40 хвилин). Саме тому застосування інформаційних технологій врази підвищує ефективність навчального процесу, позитивно впливає на підвищення інтересу учнів до вивчення цього предмету; стимулює пізнавальну активність; покращує якість засвоєння складних понять. Комп’ютер на уроці можна застосовувати постійно і на різних етапах уроку:

 • для демонстрації презентацій та відеоматеріалів;
 • для тестування (перевірки знань учнів);
 • для проектно-пошукової діяльності.

Отримавши інформацію в класі учень вдома продовжує працювати, переглядаючи матеріали на блозі вчителя або шукаючи в інтернеті необхідну йому інформацію за темою наступного уроку. Ознайомлюється з друкованими матеріалами, відео, фото, презентаціями, які підготовлені вчителем та допоможуть краще засвоїти матеріал наступного уроку.

Таким чином, викладання цього предмета вимагає сьогодні нових підходів, зокрема використання комп’ютерних технологій навчання та педагогічної моделі «перевернутий клас».

Майбутнє освіти буде вкладатися в схему: учень – технологія (гаджет, комп’ютер) – вчитель (тьютор). Основним стає не передача знань, а організація самостійної пізнавальної діяльності учнів [1], починаючи з початкової школи. Все це виводить урок на якісно новий рівень.

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нові знання та працювати з різними джерелами інформації.[1]

Перелік використаних джерел:

 1. Батенчук Н.П. Креативна складова шкільного курсу астрономії. Застосування методу «перевернутого навчання» на уроках астрономії. Режим доступу: https://naurok.com.ua/stattya-metod-perevernutogo-navchannya-na-urokah-astronomi-1509.html
 2. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.prosvitcenter.org/uk/navchannya-v-shkoli-onlayn-navchannya-zmi/
 3. Лущик У. «Дистанційна освіта та дистанційне навчання» (презентація).
 4. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/03.htm.

Comments

Залишити відповідь