ГОЛОВЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняУчитель німецької та англійської мови
Іванівської загальноосвітньої філії
комунального закладу “Соколівське навчально-виховне обєднання”
“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр”
Соколівської сільської ради
Кіровоградського району
Кіровоградської області

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У даному виступі дистанційне навчання розглядається як освітня технологія сучасності. Описуються умови використання дистанційного навчання а також його основні переваги.

Останніми роками завдяки розвитку комп’ютерних технологій та Інтернету  все більш популярним стає перехід до дистанційного навчання. Саме всесвітня мережа дає можливість вільно вести дискусії  online через різноманітні сайти, блоги, вебінари і т. д. Сучасні інформаційні технології дають змогу підвищити та вдосконалити ефективність освітнього процесу. За концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання [1]. Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми  та створює інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та спілкування. Які ж переваги має дистанційне навчання перед іншими формами навчання?

 1. Студент може підтримувати зв’язок з викладачем у зручний для нього час, практично не виходячи з дому, або не полишаючи роботи, що добре впливає на ефективність навчання та економить час.
 2. Кожен студент узгоджує навчання за своїми потребами. Він може сформувати свою навчальну програму з набору незалежних курсів-модулів.
 3. Для здобуття освіти використовуються найновіші та найсучасніші інформаційні технології.
 4. Викладач виконує роль наставника, він керує процесом здобуття знань, а також підвищує свої професійні якості та творчу активність.
 5. Людина, яка отримує освіту, розвиває свій творчий та розумовий потенціал, адже має сама приймати відповідальні рішення та займатися самоорганізацією.
 6. Інформація отримується в коротші строки.
 7. Якість дистанційної освіти не є гіршою за очну,адже використовуються найсучасніші матеріали та професійні викладачі [2].
 8. Завдяки дистанційному навчанню формуються  компетенції спілкування, критичного мислення, а також вміння самостійно вчитися.
 9. Крім того дистанційне навчання розвиває такі якості особистості як творчість, самостійність та активність.

Зважаючи на викладену інформацію, можна сказати, що дистанційне навчання буде розвиватися допоки розвивається людство та інтернет-технології.

Список використаних джерел:

 1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р.)
 2. Кудрявцева С.П. Міжнародна інформація : навчальний посібник / С.П. Кудрявцева, В.В. Колос. – К. : Видавничий дім «Слово», 2005. – 400 с.

Залишити відповідь