ФІЛІПОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН СЕРВІСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняУчитель історії
Гарманівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Компаніївської районної ради
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН СЕРВІСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  ІСТОРІЇ

Анотація. Стаття покликана ознайомити колег-учителів  з практичним застосуванням онлайн сервісів під час організації дистанційного навчання у процесі викладання історії.

Дистанційне навчання — сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів). Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті. А оскільки Інтернет – це світова інформаційна мережа, то вона може бути одним із засобів дистанційного навчання, тому що її дані допоможуть створити повну інформаційну картину . Мережа Інтернет постійно розширює свої можливості, сервіси, розміщену з її допомогою інформацію, яка є значущою з точки зору освіти. 

Сьогодні до нас на уроки приходять діти покоління Z і ці діти вимагають від освітнього процесу значно більшого, ніж просто підручник → карта → конспект. Те, що попередні покоління називали «новими технологіями» або «технологіями майбутнього», для покоління Z вже сьогодення.

Найскладніше в дистанційному навчанні (як і в будь-якому домашньому) – це знайти мотивацію для щоденних занять. Для вирішення цієї проблеми вчителю слід урізноманітнити завдання, зробити їх , наприклад,  анімованими, яскравими та привабливими для здобувачів освіти.

Багато  психологів сходяться на думці, що сучасні діти дуже важко запам’ятовують текстову інформацію. Їм потрібні яскраві образи, динамічні ілюстрації, «живе» пояснення. Напевно, тому все більшої популярності набувають відеоуроки. Перевага відеоуроку в тому, що до нього можна повернутися в будь-який час, відеозапис можна переглянути будь-яку кількість разів. Одним з найбільш доступних сервісів для створення відеоуроку є screencast-o-matic. Сервіс має безкоштовну версію тривалістю  до 15 хвилин, використовуючи при цьому відеозахват екрану, вебкамеру або і те , і інше одночасно. Створені відеоролики можна збергігати на сервісу, зберегти на своєму комп’ютері або ж викладати в Youtube.

Приклад відео, створеного в сервісі  screencast-o-matic та викладеного в Youtube з предмету «Історія України. Всесвітня історія»(інтегрований курс)  «Фінікія» 6 клас https://www.youtube.com/watch?v=aR6mqYc-iQw&feature=youtu.be

Ще один  варіант зворотньої роботи зі здобувачем освіти та перевірка засвоєння матеріалу –  це інтернет ресурс Еdpuzzle , який надає можливість створювати інтерактивне відео: пройти по посиланнях для докладнішого знайомства  матеріалом, необхідність відповісти на задані у формі тесту питаннях для продовження перегляду відео, пропозиція висловити свою думку та ін. Працювати в конструкторах інтерактивного відео можна не тільки зі своїм авторським відеороликом, але й взяти за основу готовий відеоролик з мережі: як правило, конструктори інтегруються з Youtube , і дозволяють додавати зміст звідти. При цьому всі елементи доповнення  на відео видно тільки при роботі з відеоуроків на сервісі конструктора.

Приклад завдання в сервісі Еdpuzzle інтерактивне відео із запитаннями   за темою Фінікія (6 клас)https://edpuzzle.com/media/5ae859d926955140ce0a8908.  Для дистанційного навчання дуже важливий зв’ язок зі здобувачем освіти, тому що сучасне навчання (особливо дистанційне) тяжіє до індивідуалізації. 

Важливою складовою  навчання є отримання зворотнього зв’язку від здобувачів освіти – створення інтерактивних робочих аркушів. В них можна вбудовувати відеоролики, дидактичні вправи, тестування. Інтерактивний робочий аркуш – це електронний ресурс  для самостійної роботи здобувача освіти. Створити інтерактивний тематичний аркуш можна за допомогою сервісу Wizer. Приклад тематичного аркушу за темою «Фінікія» (6 клас) https://app.wizer.me/preview/WRBGEV .

Однією з форм перевірки навчальних досягнень здобувачів освіти є тестування. Зробити тестування можна, наприклад, з використанням Google форм.  Google форми можна застосовувати в форматі опитування або тесту. Тестові завдання можуть містити декілька типів завдань: з однією правильною відповіддю, множинний відбір, використання зображень та відео, лінійна шкала  та інші. Налаштування Google форм дозволяють здобувачам освіти після відповіді на тест відразу побачити, на які питання він відповів правильно, а де допустив помилки. У вчителя в руках виявляється детальна аналітика: він бачить, які завдання викликали труднощі, які неправильні відповіді найчастіше вибиралися, як впорався кожен із здобувачів освіти. А значить, педагог може виокремити проблемні місця і скорегувати знання.   Тестування за темою «Фінікія» (6 клас) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOPy9NDbNekeDy1QkAsiIOpF6JCuCIXgRCgyWK8taefot4gw/viewform .

Метою  сучасної шкільної освіти є формування в здобувачів освіти  компетентностей. Зокрема, під час вивчення історії здобувачі освіти  мають сформуватися такі предметні компетентності: хронологічні, просторові, інформаційні, логічні та аксіологічні.  Використання перелічених сервісів, при організації дистанційного навчання, дозволить в повній мірі сформувати в здобувачів освіти дані компетентності.

Бібліографія

  1. Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (З практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії) / О.Мокрогуз. //Історія в школах України. – 2005. – №1. – С. 3-8.

2.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

Comments

  1. Дуже цікава стаття. Згодна з автором щодо важливості мотивації для проходження дистанційного навчання. Вважаю, що обрані онлайн сервіси допоможуть здобувачам освіти здобути глибокі та грунтовні знання з предмету, та сформувати предметні компетентності.

  2. Дуже слушно зауважено, що “нові технології» (для більшості дорослих) – сьогодення для сучасного покоління дітей. Все настільки стрімко розвивається і змінюється, що вчителеві треба “встигати” за дітьми, щоб їх зацікавити знаннями. Дякую за запропоновані сервіси.

  3. Пані Оксано, Ваша стаття дуже пізнавальна та актуальна, адже впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти. З Вашої роботи для себе відкрила нові цікаві сервіси. Дякую.

Залишити відповідь