ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчанняУчитель української мови та літератури комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання№33
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація. У статті висвітлено питання про практичні аспекти дистанційного навчання у процесі викладання української мови. Показано ефективність навчального процесу із застосуванням Google-сервісів. Зосереджено увагу на практичне діяльність учнів даних як дієвого способу засвоєння значного обсягу інформації.

Ключові слова: Google-сервіси: padlet, Google Сlassroom, Google форма, Google презентація,  learningapps, thinglink.

Сучасний розвиток освіти потребує від учителя значної підготовки, володіння ним сучасними освітніми технологіями, використання у навчальному процесі електронних ресурсів. З-поміж сучасних освітніх технологій найбільш поширеними є комп’ютерно-інформаційні. Такі технології активізують урок, рівень володіння знаннями стає значно вищим, а процес засвоєння набагато глибшим, що дає можливість учителеві збільшити обсяг матеріалу та впроваджувати самостійну пошукову та навчально-дослідницьку роботу учнів.

Однією з умов створення ефективного освітнього середовища у навчальному процесі є застосування Google-сервісів. Зазначені сервіси дозволяють створювати та зберігати документи, що спрямовані на задоволення різних потреб.

Одним з компонентів освіти є дистанційне навчання. Дистанційне навчання — сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає, до тих, хто навчається. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання учневі можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на відстані, за допомогою диспутів експертів із кількох країн, за відсутності викладача. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні технології. [1]Тому для сучасного учня важливо вміти володіти ІКТ.  

Дистанційна освіта – є формою освітньої комунікації, що здійснюється здебільшого на відстані із використання різноманітних видів і засобів зв’язку.  Дистанційна освіта – це цінність, система, процес, результат.

 Основною метою дистанційного навчання залишається розробка нових освітніх технологій, здатних модифікувати традиційні форми представлення інформації для підвищення якості навчання.

Заслуговує уваги сервіс, котрий представила компанія Google, розроблений на базі Google Apps – система управління навчанням (СУН) Google Classroom.  [2]

Google Classroom – це інструмент, що зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання.

Завдяки платформи Classroom можна організувати проектну роботу, перевернуте навчання, дистанційне навчання. Уроки та домашні завдання можуть бути цікавими!

Тестові завдання “Уроки грамотності від О. Авраменка”  створено в Google формі та встановлено на сторінці Google Classroom https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ_-_JuthZISz_MpkPbhTSYie7hs0M2x6GxHIse36Mxf7Kzg/viewform

Padlet – мультимедійний ресурс для створення, спільного редагування та зберігання інформації. Це віртуальна стіна, на яку можна прикріплювати фото, файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки. Створення проектів дає можливість звернути увагу на дослідницьку роботу учня з предмету. Електронний проект «Вікриймо українську!»  https://padlet.com/fedorenko_olena/vqzewva8e5g2

LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів. 

 1. Написання складних прикметників https://learningapps.org/display?v=p2u75nfy518
 2. Повні й неповні речення https://learningapps.org/display?v=p28ogsjkc17

ThingLink – це сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні плакати, а іншими словами, «розмовляючі картинки», на які наносяться маркери. При наведенні на них може з’являтися будь-який мультимедійний контент. Написання складних прикметників разом і через дефіс https://www.thinglink.com/scene/1024372932803035137

Після створення завдань у вищезгаданих сервісах, їх можна помістити на Google Classroom та використовувати для дистанційного навчання.

Процес введення дистанційного навчання в закладах освіти дозволяє:

 • економити час учня і вчителя;
 • вносить елементи новизни у процес навчання для учнів і вчителя, дозволяє учневі відчути самостійність і разом з тим відповідальність, що підвищує його мотивацію до навчання.
 • бути в деякій мірі готовим прийняти дистанційне навчання в цілому, так як учень має право обрати цю форму навчання.
 • Розвивати в учнів навички до безперервної освіти і підвищення кваліфікації у майбутній професійній кар’єрі.

Отже, дистанційне навчання сприяє поширенню інформаційно-комунікаційних технологій, використанню їх засобів (SMART-дошка, навчальні CD-диски, мультимедійне програмно-методичне забезпечення, використання аудіо-, відеоматеріалів, телевізійних навчальних програм, Інтернету) [3]

Використання електронних освітніх ресурсів на уроках словесності дозволяє урізноманітнити уроки, застосувавши різні види навчальної діяльності учнів, активізувати їхню увагу, удосконалити процес навчання, зробити його більш цікавим, захоплюючим, доступним, запам’ятати більший обсяг поданої інформації, створювати навчальний електронний контент.

Список використаних джерел

 1. Дистанційне навчання. https://uk.wikipedia.org/wiki/Дистанціне навчання
 2. Використання сервісу Google Сlassroom для управління освітніми процесами. https://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/konferentsiy/2015-10-06-06-17-54/%20sektsiia-4/3930-vykorystannya-servisu-google-classroom-dlya-upravlinnya-osvitnimy-protsesamy
 3. Упровадження елементів дистанційного навчання в роботу вчителя ЗОШ: форми, методи, засоби http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/25406/

Comments

 1. Дякую, пані Олено, за цікаву статтю. Повністю з вами згодна, що дистанційне навчання дає змогу забезпечити безперервну освіту.

 2. Дякую, Олена Миколаївна, за корисні посилання. Дійсно, використання електронних освітніх ресурсів сприяє удосконаленню процесів навчання.

 3. Дякую, Олено Миколаївно за цікаву статтю. У ній Ви зуміли поділитися власними напрацюваннями в царині дистанційного навчання української мови. Зичу Вам подальших успіхів, а з Вашими роботами ознайомлюся обов”язково!

 4. Цілком згодна з Вами, що основною метою дистанційного навчання є розробка нових освітніх технологій. Вказані в статті сервіси допоможуть здобувачам освіти сформувати предметні компетентності.

 5. Олено Миколаївно, погоджуюсь, що процес введення дистанційного навчання в закладах освіти дозволяє

  економити час учня і вчителя, а також вносить елементи новизни у процес навчання. Успіхів у подальшій роботі.

 6. Дякую, Олено Миколаївно, що поділились своїм досвідом у використанні сервісів Google. Досить вдало висвітлили в статті переваги дистанційного навчання та розкрили суть деяких веб-ресурсів.

 7. Олено Миколаївно, погоджуюся з Вами, що дистанційне навчання надає учневі можливість самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності.

 8. Дякую за цікаву статтю, Олено Миколаївно. Повністю з Вами погоджуюсь, що використання електронних ресурсів допомогає удосконалити процес навчання та робить його більш захоплюючим.

Залишити відповідь