ЧУМАК АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА | ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель географії

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання №33
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»,
заступник директора з навчально-виховної роботи

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 

У статті розглянуто використання електронних носіїв у вивченні предмету географія, основні завдання науки та підбірка інтернет ресурсів, які дають змогу працювати дистанційно.

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційний курс, Google Classroom, Moodle.

Актуальність та постановка проблеми. Життя людини тісно пов‘язане з новою технікою, яка дає змогу ділитися певною інформацією вчителя та учня, співпрацювати разом.

Аналіз останніх досліджень. В останні роки активну роботу проводять дослідники різних рівнів, які зосереджені на питанні “дистанційне навчання в освіті”.

Висновки. Дистанційне навчання дає змогу зменшити відриви від навчання. Це передбачає перебудову процесу навчання, кінцевою метою якого має стати максимальне розкриття індивідуальних можливостей та саморозвиток особистості кожного учня.

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.

Пріоритетом розвитку сучасної освіти України є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує подальше вдосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Для ефективного функціонування системи освіти (регіональної, національної) важливого значення набуває активне використання  міжнародних джерел та Web-ресурсів в інформаційному забезпеченні освіти, оптимальне впровадження комунікаційних технологій у навчальний процес [1].

Дистанційну форму навчання фахівці зі стратегічних проблем освіти називають освітньою системою 21 століття. Сьогодні на неї зроблена величезна ставка.

Актуальність проблеми дистанційного навчання полягає в тому, що результати суспільного процесу, раніше зосереджені в сфері технологій, сьогодні концентруються в інформаційній сфері. Виходячи з того, що професійні знання старіють дуже швидко, необхідно їх постійно вдосконалювати.

Дистанційна форма навчання дає можливість створення систем масового безперервного самонавчання, загального обміну інформацією. Можна констатувати, що дистанційне навчання увійшло в 21 століття як найефективніша система підготовки. [2]

На уроках географії я використовую додаток Google Classroom, який простий у використанні та безкоштовний.

Мною був створений клас “Географія”, “Природознавство 5 клас”, в якому протягом 2017-2018 навчального року учням 9, 8, 7, 6, 5 класів виставлялися завдання (додаткове завдання) для виконання вдома. Даний курс досить був вдалим в канікулярний період та при підготовці до уроків. Учні отримали завдання, яке самі вдома виконували і мали змогу переглянути свої оцінки. Це досить зручно для вчителя і учня. (Малюнки)

В 2018-2019 навчальному році впроваджую дистанційне навчання в 7 класі “Географія материків та океанів” через платформу Moodle.

Данна платформа досить зручна, але дещо складніша для використання. Даний курс вміщує в себе 10 модулів і розрахований на цілий навчальний рік. Кожен модуль вміщає в себе додатковий матеріал для вивчення, розрахований на учнів достатнього та високого рівнів. Вчитель відкриває модуль перед початком вивчення даної теми. Це робить роботу вчителя на уроці більш простішу. Кожен курс вміщає в себе: лекційну, інтерактивну та тестову частину. Окремим модулем йде практична частина, як невід’ємна складова географії.

Дуже важко прогнозувати, коли дистанційне навчання стане однією з складових освіти в Україні. При сучасному розвитку системи навчання учні повинні мати можливість спілкуватися з вчителем. Наприклад, вже зараз технічно можливо і було б правильним, щоб хоча б період вимушених канікул вчитель проводив урок з аудіо-або відеотрансляції в режимі реального часу прямо через Інтернет. Однак при аналізі роботи багатьох існуючих навчальних систем часто виявляється, що взаємодія обмежується можливістю переміщення по системі і поштовим спілкуванням з вчителями та іншими учнями. В даний час при наявності хороших каналів зв’язку цього вже недостатньо. [6]

Ступінь же комп’ютеризації освітнього процесу не є чимось принциповим і залежно від конкретних обставин може змінюватись у досить широких межах, природно, за умови, що буде забезпечена індивідуальність навчання.

Перелік використаних джерел:

 1. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002.– № 26. – С. 3.
 2. Винарчук Т. М. Роль і значення освітніх Веб-ресурсів у забезпеченні безперервної освіти педагога. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/10/statti/vinarchyk_t.htm.
 3. Список сервісів та інструментів Google. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Список _сервисов _Google.
 4. Нові інформаційні технології в освіті. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://it-tehnolog.com/statti/novi-informatsiyni-tehnologiyi-v-osviti/.
 5.  Іващук К. О. Інформаційно-комунікаційні технології – як сучасний засіб навчання в освіті. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/informatsiino-komunikatsiini-tekhnologiyi–yak-suc.html
 6. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання та умови застосування / В.М.Кухаренко, О.В.Рибалко, Н.Г.Сиротенко. – Х., 2002. – 320 с.

Comments

 1. Анастасія Іванівна, погоджуюсь, що сервіс Classroom є максимально зручним, економить час вчителя на перевірку завдань, дає можливість використовувати відео матеріали, презентації.

 2. Дійсно, дистанційне навчання дає можливість максимально розкрити індивідуальні особливості кожного учня та сприяє розвитку компетентної особистості. Дякую за цікаву та корисну статтю.

 3. Cьогодні дистанційне навчання дуже актуальне.Тому стаття заслуговує уваги.Використання сервіса CLASSROOM є одним із зручних і цікавих видів сервісу.Дякую!

 4. Дякую за цікаву та змістовну статтю, колего. Використання сервісу Classroom є зручним не тільки для вчителя, а й для учнів. Дистанційне навчачання є розкриттям індивідуальних особливостей учнів.

 5. Дистанційне навчання дає учням можливість навчатися цікаво та у зручний час. Таким чином можна готуватися до уроків та тематичних контрольних робіт.

 6. Дякую за цікаву статтю! Дійсно, дистанційне навчання- це інноваційна технологія, яка дає нові можливості для творчого самовираження, надає доступ до нетрадиційних джерел інформації як педагам, так і учням.

 7. Анастасія Іванівна, ваша стаття цікава і актуальна. Дійсно, якщо використовувати дистанційне навчання, то ефективність уроків значно підвищиться.

 8. Цілком погоджуюсь з Вами, Анастасія Іванівна, що дистанційне навчання грає все більшу роль у модернізації освіти. У наш час перспективною є інтерактивна взаємодія вчителя з учнями за допомогою веб-ресурсів, зокрема, сервісу classroom. Дійсно, використання віртуальної класної кімнати зручне під час канікул і при підготовці до уроків. Дякую за змістовний та цікавий матеріал.

Залишити відповідь