БУЗЬКО ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА, ІВАНЕЦЬ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель фізики / Учитель математики
комунального закладу “Навчально-виховне об’єднання № 6
“Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
центр естетичного виховання “Натхнення”
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”

 

ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ
ПІД ЧАС ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

У статті розглянуто аспекти інтеграції знань фізики та математики час вивчення розділу «Теплові явища» у процесі реалізації проекту «Унікальні фізичні властивості води».
У статті показано приклад реалізації проектної діяльності учнів 8 класу через персональний сайт вчителя, зокрема, показана можливість організації групової роботи учнів за допомогою віртуальних дошок та робота зі спільними документами за допомогою Google Диску.
Ключові слова: інтеграція знань, проектна діяльність, віртуальна дошка, навчання фізики та математики, групова робота.

Однією з умов формування всебічного розвитку особистості  є надання змістові освіти інтегративного характеру. Відносна незалежність шкільних предметів, їх слабкий взаємозв’язок перешкоджають формуванню такого сприйняття світу. Засобом для вирішення даного протиріччя є міжпредметна інтеграція в освіті, метою якої є формування в учнів системності знань [2].

На нашу думку, дієвою формою інтеграції знань з природничих дисциплін є проектна діяльність. Для ефективної роботи над проектом, на нашу думку, доцільно створити сайт для спільної роботи учнів та учителів.

Питання використання проектної діяльності не є новим у педагогіці. Аналіз літератури з проблеми проектної діяльності (П.Р. Атутов, В.С. Безрукова, Дж. Джонс, Н.В. Матяш, В.А. Моляко, Л.П. Щедровіцький і ін.) показує її комплексний міждисциплінарний характер [1].

Наведемо приклад такого проекту для учнів 8 класу. Навчальний проект «Унікальні фізичні властивості води» проводиться у курсі фізики під час вивчення розділу «Теплові явища».
У даному проекті учні вивчають властивості води з точки зору природничих наук: повторюють окремі поняття з фізики, застосовують отриманні знання з біології, хімії, математики  та фізики в повсякденному житті. Опис проекту наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Проект «Унікальні фізичні властивості води» [3]

Мета проекту Показати, що вода – унікальна речовина, активне середовище для життя рослин, тварин і людини.
Вивчити фізичні і хімічні властивості води, раціональне використання водних ресурсів.
Сформувати дбайливе відношення до води і до світу в цілому.
Активізувати пізнавальну діяльність учнів.
Спрямовуючі запитання Чи добре ми знайомі зі звичайною водою?
Ключові запитання Чи важливу роль відіграє вода у нашому житті?
Тематичні запитання Що легше, лід або вода?
За якої температури повинна кипіти вода?
Яку воду ми п’ємо?
У якому стані вона приносить більше користі?
Скільки літрів води вживає людина за все життя?
Скільки води на Землі і багато це чи ні?
Чому вода в морі солона?
Чи відповідають властивості і склад водопровідної води в нашій місцевості основним нормованим показникам якості питної води?

Учні презентують свої дослідження за допомогою спільних документів (презентацій, малюнків та ін.) за допомогою Google Диску.
Група математиків проводить аналогію між математичними задачами та фізичними, результат представляє за допомогою презентації «Використання математичного апарата у процесі розв’язування фізичних задач під час вивчення теплових явищ» [5]. Розробляє тести, кросворди, ребуси для представників інших груп з метою закріплення фізичних і математичних знань.

З метою реалізації наскрізної змістової лінії «громадянська відповідальність» учням пропонується вправа «Крапля води» [4, с. 105 ]. Мета: пояснити важливість відповідального ставлення до навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів як необхідних складових забезпечення прав людини та згадати фізичні і хімічні властивості води.

Учням пропонується робота з віртуальною дошкою, створеною за допомогою сервісу linoit.com [6]. Застосування віртуальних дошок під час роботи над проектом дозволяє учням ефективно працювати над спільною метою.
Учням пропонується дати відповідь на п’ять запитань використовуючи лише три ключові ідеї (рис. 1).

Виходячи із одержаних результатів, можна зробити такі висновки. Інтеграція знань з фізики та математики у процесі проектної діяльності є дієвим засобом формування всебічно розвиненої особистості. А усвідомлена необхідність використання знань із різних природничих дисциплін під час роботи над проектом сприяє міцному засвоєнню нового матеріалу.

Перелік використаних джерел:

 1. Бузько В. Л. Проектна діяльність учнів основної школи як засіб формування пізнавального інтересу до фізики / В. Л. Бузько // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 109 (Серія: Педагогічні науки) / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2013.  – с. 30-32.
 2. Бузько В. Л. Реалізація STEM-освіти у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі / В. Л. Бузько // STEM-освіта – проблеми та перспективи :  міжнар. наук.-практ. семінар., 28-29 жовтня 2016 р. : збірник матеріалів. – Кропивницький : КЛА НАУ, 2016. – С. 5-8.
 3. Бузько В. Л. Уроки фізики. 8 клас. Розділ 1. Теплові явища: [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. — 125, [3] с. — (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 09 (153)).
 4. Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. 5-9 клас. Посібник для вчителя / Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. та ін. – Київ, 2017. – 136 с.
 5. Навчальний проект «Унікальні фізичні властивості води»  [Електронний ресурс] / Бузько В. Л. – 2018. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/navcalnijproektvodaifizika/materiali-ucniv/grupa-matematikiv/.
 6. Краплина води [Електронний ресурс]  Бузько В.Л. – 2018. Режим доступу: https://goo.gl/GpqMWm/.

 

Comments

 1. Чудове поєднання групової роботи з інноваційними методами! Особливо сподобалось те, як продумані міжпредметні зв”язки, розкрита тема ресурсозбереження. А використання набутих знань в повсякденному житті! Молодці! Обов”язково використаю елементи цього проекту в своїй педагогічній практиці!

 2. В сучасних умовах проектній діяльності учнів надається велике значення, тому що дитина може в повній мірі може проявити свою творчість і самостійність. І дуже цінно, що можна реалізуватися на двох предметах одночасно.

  1. Дякуємо за Ваш коментар,пане Олександр. Якщо розглядати зазначений вище проект,то в ньому можна інтегрувати знання і з біології,і з хімії,і з екології.

 3. Дівчата,
  Плідна робота, тема дуже актуальна на сьогоднішній день.Розглядаю як приклад для впровадження.
  Успіхів у творчому підході.

 4. Сповіщення: sexiest tinder profiles
 5. Сповіщення: number one dating site free

Залишити відповідь