БОРЩ СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА | ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель інформатики та математики  
Новопразького навчально-виховного комплексу
Олександрійської районної ради Кіровоградської області

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

У статті розглядаються роль дистанційного навчання у сучасному освітньому процесі, основні переваги та проблеми щодо розробки та впровадження дистанційних курсів.

Сьогодні в нашому сучасному суспільстві, що характеризуються стрімкими змінами в різних сферах життя: політичній, економічній, науковій і культурно-мистецькій, поряд з освіченою та фаховою компетентністю особливого значення набувають уміння людини самостійно мислити, висувати нестандартні ідеї та прогнозувати, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності. На зміну старій уніфікованій школі, приходить нова система альтернативної освіти – дистанційне навчання , яке набуває швидкого поширення.

Відповідно до розвитку освіти, впровадження дистанційних технологій базується на досягненнях у галузі комп’ютеризації. Це нова форма освіти, що ґрунтується на використанні набутих знань, на принципах самоосвіти. Дистанційним навчанням можна охопити різні  верстви населення, незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання та стану здоров’я. Завдяки дистанційному навчанню кожен здобувач освіти має змогу отримати знання, підвищити рівень кваліфікації, здобути повну вищу освіту і має такі переваги як гнучкість, зручність та відсутність географічних кордонів.  

Дистанційне навчання базується на принципі самостійного навчання. Така форма навчання має ту ж форму, що й традиційне, воно повинно йти за такими ж програмами, мати той же зміст. Але форма подачі матеріалу вчителем (тьютором) дещо інша. Дистанційне навчання потребує від учня і вчителя вільного володіння комп’ютером, користування мережею Інтернет, веб-ресурсами, хмарними технологіями.

Переваги такого навчання очевидні, адже  карантин у школі, несприятливі погодні умови та інші непередбачувані ситуації не вплинуть на перебіг навчання, якщо правильно використовувати дистанційне навчання. Так, діти з тимчасово окупованих територій можуть безперешкодно навчатись у закладах України. Найбільш динамічно розвивається дистанційне навчання у системі післядипломної освіти.

Дистанційна освіта в Україні регулюється «Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні» і «Положенням про дистанційну освіту» МОН України. [2]

Що ж потрібно для того, щоб розпочати дистанційне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах?

По-перше – належна комп’ютерна підготовка учня і вчителя, підключення персонально комп’ютера до мережі Інтернет. Ця проблема вирішується найпростіше. Практично у кожного учня вдома є підключений до мережі Інтернет комп’ютер, ноутбук або нетбук. (Наявність мережі Інтернет є обов’язковою умовою в дистанційному навчанні)

По-друге – спеціальна програмно-апаратна платформа (середовище навчання).Ця проблема в умовах школи вирішується складніше. Потрібно мати швидкісний Інтернет, наявність постійної IP-адреси, використання хостингу коштує немалих коштів.

По-третє – підготовка  педагогічних кадрів. На сьогодні дуже мало вчителів, що цікавляться цим питанням. Серед опитаних вчителів 48% не мають уявлення як працює дистанційне навчання. У багатьох навчальних закладах для вчителів проводяться семінари-практикуми, майстер-класи по роботі з онлайн-сервісами і дистанційними платформами. Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті кого навчають, самі почувають необхідність навчатися, а не піддаються тиску з боку. Ефект від такого виду навчання повною мірою залежить від здобувача освіти, наскільки регулярно він займається, а також підтримка з боку викладача або вчителя. Найпоширенішими темами в дистанційному навчанні є теми природничо-математичного циклу. Дистанційне навчання все більше набирає обертів серед учнів загальношкільних закладів. Підготовка до ДПА, ЗНО. Вчителі шкіл розробили курс вправ і лекцій для навчання заочно та багато вправ, які мають такі ознаки:

 • Творчі завдання – це завдання, які потребують від учнів не лише засвоєння інформації, а й мистецтва, оскільки містять великий або малий елемент невідомості, до якого потрібно знайти різні підходи, оволодіти навичками самостійно здобувати нові знання, вміти передбачувати різні ситуації.
  Так, наприклад, при вивчені теми з фізики «Щільність речовини» здобувачі освіти з’ясують самостійно щільність свого тіла, це дасть змогу їм зрозуміти: чому людина плаває, або чому не тонуть пароплави.
 • Робота в групах – один із найрозповсюдженіших методів навчання.
  Так, наприклад, при вивчені теми в 8 класі «Чотирикутники» учні за допомогою сервісу гугл-презентація, можуть на відстані один від одного, маючи спільний доступ, розробити презентацію «Узагальнення та систематизація знань», де вчитель без жодних проблем може віддалено перевірити хід виконання роботи.
 • Обговорення складних і дискусійних питань.  Так, при вивчені фізики постає питання: чи потрібна нам атомна енергетика? Учні залюбки обговорять цю тему за допомогою сервісів веб-2.0.
  У таких умовах, які створені за допомогою дистанційного навчання, учень може максимально розкритися, знайти себе, відчути своє значення (якщо це учень ізольований) На сьогодні існує безліч дистанційних курсів, що створені на різних платформах. Вчитель має право використовувати будь-яку.

Ось, наприклад, фрагмент уроку математики для 3-го класу системи дистанційного навчання у школах, ліцеях, гімназій України  http://disted.edu.vn.ua [1]

На сайті вчителя інформатики та математики Борщ С.В. було розміщено матеріали та завдання для опрацювання вдома на період карантину та канікул (http://borch.pp.ua/distancijna-osvita/Учні отримували теоретичний матеріал, потім виконували практичне завдання, а відповіді відправляли на поштову адресу вчителя. Всі завдання закодовані. У разі правильної відповіді, учням було відправлено код на виконання наступного завдання. Відмітки у вигляді балів про правильність і неправильність виконаного завдання розмішуються в електрону таблицю. Після всіх правильно виконаних робіт, або якщо здобувач освіти набрав 70% правильних відповідей, отримує свідоцтво про проходження дистанційних курсів.

Але серед усіх переваг дистанційного навчання  існують і недоліки:
– відсутність спілкування наживо;
– нестача практичних вмінь та навичок;
– дистанційна освіта не підходить для формування навичок комунікабельності.

 

Перелік використаних джерел:

 1. https://disted.edu.vn.ua/
 2. https://disted.edu.vn.ua/
 3. Вишнівський В.В., Гніденко М.П.,Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. – Навчальний посібник. –Київ: ДУТ, 2014. –140с.

 

Залишити відповідь