БОНДАРЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ФІЗИКИ

Хмурівські читання - Практичні аспекти організації дистанційного навчання
Учитель
математики і фізики
Добровеличківського навчально-виховного комплексу
“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-гімназія”

 

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ПІД ЧАС  ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ФІЗИКИ

У статті розглянуто можливості використання дистанційної форми навчання на уроках і в позакласній  роботі вчителя фізики.

В умовах динамічного розвитку  суспільства актуальність застосування дистанційних форм навчання в освітньому процесі зростає з кожним роком. Необхідність розвитку дистанційного навчання простежується в багатьох напрямках освітньої діяльності: під час викладання основної освітньої програми, в позаурочній роботі вчителя з предмету, у дистанційних освітніх курсах як для учнів, так і для вчителів тощо.

Дистанційне навчання сьогодні поступово змінює функції вчителя, який: стає медіатором і диригентом процесу навчання заохочує, підштовхує, створює можливості реалізувати потенціал учня. Та замінити традиційний урок дистанційним поки що не вдасться.  Дистанційні форми навчання дозволяють проводити як індивідуальні, так і групові форми роботи, активізують пізнавальну, творчу діяльність як вчителя так і учня. Використання різних інструментів при проведенні занять у дистанційній формі підвищує ефективність освітнього процесу.

Дистанційні освітні технології впроваджуються в освітній процес в різних формах.  Вчителі використовують електронну пошту, скайп, групи в соціальних мережах тощо. Наприклад, електронна пошта дозволяє оперативно обмінюватися інформацією, відправляти індивідуальні завдання, але не завжди є зручним інструментарієм для проведення дистанційного навчання.  Соціальні мережі є областю проведення загальних дискусій, обміну інформацією, відеодзвінків.

Безперечного, що найкращою формою дистанційного навчання є дистанційний курс. Це навчальний матеріал, систематизований і структурований у віртуальному класі задля доступності знань через інтернет. Прикладом такого курсу є  проект «Енергоефективні школи», який впроваджується за підтримки Міністерства освіти і науки України, який реалізується у двох курсах: для 6-8 класів «Основи енергопостачання та енергозбереження» та факультативного навчального курсу «Абетка з основ житлово-комунального управління» для учнів 9-11 класів.  У школах у 2018-2019 навчальному році проходить п’ята хвиля цього проекту.
Основною проблемою, з якою стикаються вчителі, плануючи створити власний повноцінній дистанційний курс  – це наповнення його вмістом. Пошук і підбір якісних матеріалів займає надто багато часу, що, найчастіше, є основним чинником, що обмежує вчителя в застосуванні дистанційних освітніх технологій. Для створення дистанційного курсу: необхідно скласти його структуру та обрати оптимальний варіант платформи для його розміщення (блог, сайт, спеціальні навчальні середовища). Як навчальне середовище в дистанційному курсі можна використовувати різні платформи. Усе залежить від уподобань і потреб учителя. Наприклад, навчальним середовищем може слугувати звична Google Docs. У ній можна створювати різні документи, таблиці, малюнки та презентації, надавши до них доступ декільком користувачам (учням). Це зручний інструмент для спільної роботи над проектами, у групі тощо. В такому разі свої доробки учні розміщують у мережі Google+. Свої презентації можна завантажувати на SlideShare, переглядати роботи інших користувачів, ділитися досвідом.

Однією з найважливіших завдань, які сьогодні виникають перед системою освіти, є облік індивідуальних особливостей кожної дитини. Одним з інструментів, які могли б сприяти вирішенню цього завдання, є застосування дистанційних освітніх технологій. Дистанційне навчання дає можливість побудови індивідуальної траєкторії того, хто навчається, з огляду на його можливості і інтереси.

Перелік використаних джерел:

  1. Полат Е.С, Моисеева М.В., Петров А.Е. Педагогические технологии дистанционного обучения /Под ред. Е.С.Полат. —М., “Академия”, 2006 .
  2. https://www.pedrada.com.ua/article/1176-qqq-17-m1-12-01-2017-elementarn-nstrumenti-stvorennya-distantsynih-kursv?ustp=W
  3. https://imzo.gov.ua/2018/01/16/doluchajtesya-do-proektu-enerhoefektyvni-shkoly-nova-heneratsiya/

Comments

Залишити відповідь