ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі обласної науково-практичної інтернет-конференції 
(ХІV Хмурівські читання) з проблеми
«Технологія фахової майстерності: організація дистанційного навчання»
яка відбудеться 22-26 жовтня 2018 року

 Напрями роботи:

  1. Практичні аспекти організації дистанційного навчання у процесі викладання природничо-математичних дисциплін.
  2. Практичні аспекти організації дистанційного навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін.
  3. Практичні аспекти організації дистанційного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти.

Адреса проведення конференції: комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 25006.

Платформа проведення: блог кафедри теорії і методики середньої освіти (www.timso.koippo.kr.ua, вкладка «Інтернет-Конференції»).

Мова конференції: українська.

До участі в інтернет-конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, керівники навчальних закладів, представники районних (міських, отг) методкабінетів (центрів), учителі.

Умови участі у роботі конференції:

Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту тез виступу учаснику необхідно до 16 жовтня 2018 року подати до оргкомітету: заявку на участь (за поданим у додатку 2 зразком), текст виступу на електронну   адресу: timso.koippo@gmail.com.

Вимоги до матеріалів виступу (тез) учасника конференції:

  • Тези виступу (до 3 сторінок) готуються у розрізі вказаної тематики конференції.
  • Особливості оформлення тексту: сторінка формату А-4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Уникати набору тексту великими літерами.
  • Розміщення тексту:

  –  заголовок великими літерами по центру сторінки;
  –  через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів);
  –  через 1,0 інтервал анотація українською мовою;
  –  через 2,0 інтервали текст тез із одним міжрядковим інтервалом;
  –  таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft Word;
  –  ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
  –  сторінки тез не нумеруються;
  –  посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
  –  після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.

Матеріали, виконані з порушенням цих вимог, не розглядаються, не реєструються і не повертаються авторам.

Хід конференції: автор тез не має потреби приїздити на місце проведення конференції. Подані ним матеріали розміщуються та обговорюються (з 22 по 26 жовтня 2018 року ) на блозі кафедри.