ЯРИШ МАРІЯ ФЕДОРІВНА | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

учитель математики
Панчівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ  ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У статті розглядаються сучасні технології та методики навчання у процесі викладання математики.

Урок – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції.  В. О. Сухомлинський

Найважливіше завдання школи в плані вивчення математики – сприяти засвоєнню учнями глибоких і міцних знань, формуванню вмінь і навичок застосовувати їх у житті,  на практиці. Школа покликана навчати кожного випускника знаходити шляхи розв’язання  проблем, формувати в школярів здатність самостійно, творчо мислити. Як розвинути в учнів пізнавальний інтерес, як домогтися того, щоб на уроках математики не було байдужих спостерігачів, а лише активні учасники навчального процесу? Відповідь на це запитання  – усвідомлення того, що рушійною силою в навчальній діяльності учня є навчально–пізнавальний інтерес. Відомо, що пізнавальний інтерес є формою прояву пізнавальної потреби, яка забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення цілей діяльності, сприяючи глибокому і свідомому засвоєнню знань, формуванню вмінь і навичок і, як результат, успішному навчанню [1].

Значну роль під час вивчення математики відіграє система пізнавальних мотивів, тобто сукупність усіх спонукань до знань, допитливості, пізнавальної потреби, навчальної діяльності, зацікавленості в науковому пізнанні та пошуку істини. З метою формування пізнавальних мотивів доцільно застосувати такі прийоми та методи на різних етапах уроку [3].

 1. Організаційний момент.

На цьому етапі можливе застосування таких прийомів:

 • «Повір у себе». Учитель створює умови, за яких дитина починає вірити у свої можливості.
 • «Зв’язок поколінь». Мотивація навчальної діяльності шляхом використання висловів відомих особистостей.
 • «Навіювання». Надання учням позитивного психоемоційного заряду. Важливо переконати учня в реальності успіху і успіх прийде.
 1. Актуалізація опорних знань.

Тут можна використати такі прийоми:

 • «Хто більше ». Пропонується учням по черзі швидко проговорити найважливіші поняття та означення, доповнюючи один одного.
 • «Інтелектуальна розминка». Учитель ставить запитання з базових понять або запитання можуть ставити заздалегідь підготовлені учні.
 • «Незакінчене речення». Учитель зачитує початок формулювання означення, теореми тощо та пропонує учням закінчити його.
 • «Вірю – не вірю». Пропонуємо учням відповісти на запитання, що починаються словами «Чи вірите ви, що…».
 1. Мотивація навчальної діяльності

На цьому етапі можливі такі прийоми:

 • «Дивуй». Учитель приводить дивні факти або майже неправдоподібну історію про математичне поняття, що вивчається.
 • Кросворд . Визначити, яке ключове слово виділено і пояснити його значення.
 • «Проблемне запитання». Постановка запитання проблемного характеру.
 • « Міжпредметні зв’язки». Збудження інтересу до навчання шляхом поєднання викладеного матеріалу зізнаннями з інших навчальних предметів.
 1. Вивчення нового матеріалу.

При викладанні нового матеріалу доцільно застосувати такі прийоми:

 • « Учитель – учень». Працюючи в парах, вивчаютьвідповіднийматеріал, потім один стає «вчителем» та пояснює сусідові прочитане, післячого вони міняються ролями.
 • « Шпаргалка». Учні створюють власну шпаргалку, фактично опорну схему, за якою будують свою відповідь.
 • « Творча лабораторія». Кожна група шукає відповідь на проблемне питання.
 1. Застосування знань, умінь, навичок.

Тут корисні такіприйоми:

 • « Мандрівка». На цьомуетапігрупи «мандрують» маршрутом, використовуючиранішевивченийматеріал.
 • « Мозкова атака». За короткий час учням треба датиякнайбільшецікавихідей для розв’язаннязапропонованоївчителемзадачі.
 • «Експрес – тест». Учнівибирають один варіантвідповіді з кількохзапропонованих.
 • « Знайдипомилку». На дошцізаписанерозвˊязанняякого-небудь приклада чизадачі з традиційнимипомилками. Пропонуємоздійснитиперевірку кожного логічногокроку.
 1. Систематизація та узагальненнязнань.

Застосовуюємо такі прийоми:

 • «Прес – конференція». Обговорення того, наскількиповнобуловиконано роботу, висвітлено тему, в якомунапряміможнабуло б вивчатиїїдалі.
 • « Мікрофон». Передаючи «мікрофон», учнівідповідають на запитання з вивченої теми, доповнюючи один одного.
 • « Математичний диктант». Проводиться за базовимипоняттями; темп роботивисокий.
 1. Домашнєзавдання.

Слід запропонувати такі прийоми:

 • Диференційоване домашнє завдання. Певний обсяг роботи пропонують виконати всім, а більш складні, творчі завдання – охочим.
 • Дуже корисне домашнє завдання. Скласти до вивченої теми певну кількість репродуктивних запитань і творчих завдань; підготуватися до конкурсу шпаргалок з вивченої теми [2].
 • Випереджальне домашнє завдання. Найсильнішим учням запропонувати підготуватися за темами, які будуть вивчатися.

Отже,  сучасний учитель має добирати прийоми і методи, які б забезпечували навчально-пізнавальну активність учнів на уроці. Це дасть можливість отримати вищу якість кінцевого результату.

Бібліографія

 1. Л.С.Заслонкіна. Мотиваціяпізнавальноїдіяльності на уроках математики// Науково – методичний журнал «Математика в школах України». – 2013. – № 7. – С.2.
 2. О.Р.Юрко. Конструктор акмеологічного уроку//Науково – методичний журнал «Математика в школах України». – 2012. – № 29. – С. 3-4.
 3. Я.Б. Коток. Хороший урок – запорукахорошого результату// Науково – методичний журнал «Математика в школах України». – 2013. – №11. – С. 5-8.

Comments

 1. Шановна Маріє Федорівно! Ваша стаття дуже актуальна, прийоми наведені в ній дуже важливі в роботі вчителя , сприяють покращенню ефективності навчального процесу.

 2. Погоджуюся, що описані прийоми та форми роботи цікаві та мають право на життя. Але “Мікрофон”, “Мозкова атака” (доречніше “Мозковий штурм”), “Математичний диктант” та інші…це вже далеко не нові прийоми роботи з учнями. Тому назва статті не зовсім відповідає змісту. Потрібно висвітлювати дійсно нові й сучасні прийоми, форми і методи з учнями.

Залишити відповідь