ЯНИШИНА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ

Учитель фізики
Гайворонського навчально-виховного об’єднання №2
«Загальноосвітня школа-гімнвазія І-ІІІ ступенів»

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ

Анотація:Учитель є посередником між дитиною й цілими поколіннями, і лише через нього діти пізнають дійсність. І це «через» означає, що різні цінності, знання, морально-етичні норми не доходять до дітей у стерилізованому вигляді, а несуть у собі особисті риси вчителя, його оцінки, ставлення, його світогляд. Гуманний педагог, прилучаючи дітей до знань, одночасно передає їм свій характер, постає перед ними як зразок людяності. Саме такий учитель покликаний розвивати креативні здібності учнів. Його головне завдання – не «донести», «пояснити» та «показати» учням, а організувати спільний пошук розв’язання завдання, яке виникло перед ними. Учитель виступає, як режисер міні-вистави, що народжується безпосередньо у класі.

“Школа повинна пропонувати різноманітні можливості для розвитку особливих талантів у людей, знаходити, в чому вони можуть бути успішні, і підготувати до життя у світі, що постійно змінюється. Школа також має пильно слідкувати за глобальними тенденціями і змінами, в іншому випадку ми ризикуємо підготувати учнів до світу, якого вже не існує”.

Л. Гриневич

Усі наукові дослідження в педагогічній практиці  сучасної школи спрямовані на те, щоб роки перебування в ній були не підготовкою до життя, а власне життям. Завдання школи — створити умови для індивідуального самовираження і розвитку особистості, формувати вміння вчитися і самостійно здобувати знання, прогнозувати своє майбутнє й ефективно розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях.

Дитина — абсолютна цінність, особистість, котрій надається можливість бути собою, вона реалізує своє право на освіту і різнобічний розвиток і саморозвиток ,відповідно до своїх потреб, здібностей і можливостей.

Ми не можемо дати дитині абсолютно всі знання за час навчання в школі,тим більше,що ці знання сьогодні весь час помножуються і збільшуються. Сьогодні потрібно дітей навчити,як шукати додаткові знання і як їх використовувати для вирішення власних чи професійних завдань.

В підручниках і програмах  дуже багато  інформації, і  кожен раз додається щось нове.  Ми бачимо,  що діти почали  “випадати” із навчання, наприклад, з фізики,пропустивши щось, і вже не можеш надолужити прогалину,не можеш рухатися далі. Так  втрачається інтерес до навчання.А розкиданість програмного матеріалу по численних навчальних предметах і вузьких темах, щоденна  стресова для учнів перевірка домашнього завдання, однотипне за сценарієм пояснення учителем нової теми (сьогодні багато учителів просто завантажують для цього готові презентації  з  інтернету і це подається, як використання інформаційних комп’ютерних технологій). Виклик, на загальний огляд, до дошки,нескінчений потік нудних вправ, прикладів, задач, формул, дат, правил тощо, вимушене зубріння формулювань і понять, які важко піддаються осмисленню.Замикає  цей ланцюг  тематичне оцінювання ,ДПА та ЗНО, тести якого розраховані переважно на перевірку здатності випускників запам’ятовувати матеріал (знову-таки необхідність зубріння)призводить до того,що учень,втрачає ще іздатність мислити.

Тому нам потрібно пам’ятати про нескінченну різноманітність індивідуальних проявів творчості і не робити негативних висновків на основі короткого тестування. Однак  на  практиці  часто виникає необхідність у швидкому оцінюванні  здібностей учнів для відсліджування ефективності занять.

Уроки, на мій погляд, повинні мати можливість не тільки розвивати і підтримувати інтерес до фізики, а, відповідно, бажання займатися нею і набувати нові знання з предмету, сприяти розвитку особистості, умінню виділяти головне в проблемі, формуванню високого рівня елементарних операцій (аналізу, порівняння, аналогії, класифікації).

Тож у разі застосування сучасних технологій та методик навчання,на мою думку,слід розглянути:

1.Яскраві тематичні огляди інформації за змістовними модулями,що дозволить учню в цілому охопити матеріал,навчитися вільно орієнтуватися в ньому і за допомогою вчителя виділити та опрацювати головне.

2.Навчитися складати колективні та індивідуальні плани з вибором цікавих форм проведення занять. При цьому учні працюють над пізнавально-творчими проектами з питань, які їх найбільше цікавлять. Учень сам обирає матеріал, який він буде вивчати поглиблено,або поверхнево,а з чим достатньо ознайомитися для загального розвитку.

3.Робота творчих лабораторій для обговорення та осмислення отриманих знань.

4.Замість домашніх завдань (вивчити, виконати, розв’язати, написати, підготувати тощо) – робота за індивідуальними планами і над творчими проектами.

5.Уроки для закріплення матеріалу з презентаціями, захистами проектів, тощо(як і в який формі буде проходити урок домовитись заздалегідь).

6.Проводити підсумкові уроки за методом експертно-рейтингового оцінювання. Експертиза знань може бути традиційна -контрольна,самостійна робота,залік,співбесіда або це може бути вікторина,аукціон знань,колоквіум, інформаційний ярмарок,прес-конференція, брейн – ринг тощо. Головна мета-оцінюється не відтворення матеріалу,а осмислення,здатність вільно орієнтуватися в темі та вміння застосовувати набуті знання,уміння та навички.

7.Пісумкова оцінка виставляється на підставі зароблених учнем знань під час експертизи,рейтинг визначаєсумлінність,старанність,відповідальність,ініціативність тощо.Сам учень бере участьу визначенні свого рейтингу,наприклад заповнює свою картку,щодо опанування  теми.Тим самим підвищується самооцінка учня,не тільки в очах вчителя,однокласників, а й батьків.

8.Наприкінці вивченого матеріалу проводиться рефлексія:що вдалося,що ні,що допомагало успіху,що перешкоджало, за що похвалити,що слід виправити,змінити.На цьому уроцідивимося відеофільми,комп’ютерну анімацію підготовленою групою учнів, можна провести  свято-виставка проектів,нагородження тощо.

Фізика – наука експериментальна, отож на кожному уроці має бути присутній експеримент: чи то як ілюстрація до задачі, експериментальна перевірка фізичної закономірності, створення цікавої проблемної ситуації тощо.Тому при проведенні  лабораторних, практичних робіт учні пропонують свої варіанти виконання  завдань в яких необхідно визначити фізичну величину за допомогою певних приладів, предметів.Кожен учень самостійно підбирає матеріали, виконує необхідні вимірювання .

Дуже  дієвим  є використання  на  уроках  електронних  моделей  фізичних явищ із використанням сучасних педагогічних програмових засобів, віртуальних  лабораторій та іншого програмового  забезпечення .

Класичний урок не завжди користується популярністю у підростаючого покоління і не завжди дає бажаний результат. Йдеться не про повну відмову від методик викладання, що склалися історично, а про використання інновацій, які урізноманітнюють навчання цікавими творчими пошуками та несподіваними відкриттями, перетворюють традиційний урок в інтерактивний, інтенсивний, що сприяє гармонійному формуванню творчої  діяльнісної особистості учня.

У своїй роботі використовую :

– інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивну дошку, інтернет, програмне забезпечення, мультимедійні презентації;

–   інтерактивне навчання – технології кооперативного навчання (робота в парах, ротаційні трійки, два – чотири – всі разом, робота в малих групах), колективно-групової діяльності (обговорення проблеми в загальному колі, незакінчені речення, навчаючи – учусь),опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС,  займи позицію),тощо.

– проблемне викладання (створення проблемної ситуації – проблемний діалог – традиційні пояснення заміняються «відкриттям знань»),

– логічні задачі, кросворди, ребуси,тощо

ЯКЛАС-освітній онлайн-ресурс, технологія сайту дозволяє проводити електронні тестування і генерувати завдання, унікальні для кожного учня. Класний помічник в освоєнні шкільної програми,порадник і друг у подоланні труднощів на шляху до досконалості. Програма дуже подобається учням 7,9,11 класів,які залюбки виконують тести та розв’язують задачі. Вона допомогає учневі відчути себе , як особистість , дає можливість підвищити свій рейтинг і побачити результати навчання своїх однолітків по всій Україні сьогодні і зараз.

Learning.ua-навчальна інтерактивна онлайн програма з усіх предметів для учнів 1-11 класів,завдання якої повністю покривають навчальну програму та   міжнародні освітні стандарти. Чудова програма з різноманітністю вправ,  що має на меті доповнити та поглибити шкільні знання без додаткового напруження для учня. Інтерактивні завдання,цікаві задачі,ігри, нагороди  та сертифікати,які ми отримали з учнями 7-го та 9-го класів, принесли “море” задоволення учням та їх батькам.

Моя мета створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Освіта – це процес пізнання та створення образу світу, у якому ми жили, живемо та будемо жити. Щоб бути дієвою та конкурентно- спроможною, школа має йти не в ногу з часом, а випереджувати час, має жити за законами майбутнього, готуючи підростаюче покоління  до самостійного життя.

Якщо ми навчимо дітей вчитися, то вони будуть все життя незалежними від нас. Головне, що потрібно повернути процесу навчання  – філософську сутність, особистісний характер. Моєпедагогічне кредо – не пошуки найбільш обдарованих, а максимальний розвиток обдарованості кожної дитини.Насправді шляхів багато. Та дорогу здолає тільки той, хто йде.

Тож побажаємо нам усім, небайдужим до долі освіти, успіхів і натхнення на інноваційному шляху розбудови новоїпедагогіки .

Бібліографія:

1.Сучасна модель викладання фізики / Вернидуб Р.М, Тичина І.І. //Матеріали другої Всеукраїнської науково—практичної конференції „Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи”, (13—16 березня 2007 р. в м. Полтава). — Полтава – 2007. – С. 27—28.

  1. Касянова Г.В. Формування здатності до креативності під час уроків здобуття нових знань з фізики шляхом їх “відкриття “ / Г.В. Касянова //Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. —  К.: НПУ, 2003. – Вип. 53. — С. 124—128
  2. Пасічник Ю.А. Застосування телекомунікаційних технологій при   викладанні фізики / Пасічник Ю.А. // Збірник наукових праць “Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики”.– Кривий Ріг, 2002. – Т.2. – C.255 – 257.

Comments

  1. Шановна Валентино Миколаївно! Ваша стаття дуже актуальна, інноваційні технології навчання, наведені Вами дуже важливі в роботі вчителя , сприяють покращенню ефективності навчального процесу.

  2. Шановна Валентино Миколаївно! Знаю що ви з дітьми працюєте в онлайновій програмі Я-клас і Learning.ua. Діти мають змогу не тільки на уроці а і в позаурочний час набувати нових знань та закріплювати набуті знання. Особливо цікавою для учнів є рейтингова система. Успіхів вам!

  3. Впровадження різноманітних сучасних інноваційних технологій в освітній процес – необхідна реалія сьогодення. Тема актуальна та корисна.

Залишити відповідь