ЯКОВЛЄВА МАРИНА МИХАЙЛІВНА | БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

учитель математики
комунальний заклад
«Великосеверинівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»
Кіровоградської районної ради

БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Біологічно адекватна методика – це поєднання спільних дій учителя й учня, метою яких є мотивація й активізація цілісних динамічних образів за навчальними дисциплінами і навичок інструментальної роботи з ними.

Інше визначення біоадекватної технології (БАТ) стверджує, що це один із методів реалізації розвитку творчого мислення як умова самореалізації особистості [1].

Актуальність даної методики:

– створює оптимальні умови для розвитку особистості дитини;

– сприяє появі потреби в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;  – забезпечує позитивну мотивацію учнів до пізнавальної діяльності;

– створює особистісно зорієнтовану модель навчання;

– дозволяє здійснити оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку математики.

Найважливіші питання для будь-якого вчителя: як зацікавити учнів? Як досягти активності на уроці? Як створити умови для успішного навчання? Як навчити кожного, навчаючи усіх? Які оптимальні методи існують?

Звідси й основні завдання: створити оптимальні умови для засвоєння інформації, показати застосування на практиці, допомогти кожному учневі, враховуючи його ресурси.

Виникає проблема в підборі методів навчання, адже жоден не підходить абсолютно для всіх однаково.

Оптимальна технологія – така, що враховує індивідуальні відмінності в пізнавальній діяльності учнів.

При викладанні математики слід пам’ятати про поняття «стилі учіння». Тобто, про індивідуальну здатність запам’ятовування інформації. Така відмінність зумовлена якісно відмінними способами сприйняття інформації (інакше кажучи, це функціональна асиметрія півкуль головного мозку).

Права півкуля допомагає знаходити однакові елементи, на відміну від неї, ліва – полегшує пошук відмінностей. Права відповідає за просторову орієнтацію, координацію рухів, ліва – контролює почуття часу, витривалість м’язів.  Права півкуля точно працює під час узагальнення й систематизації, але при цьому значно слабша її здатність активно відтворювати мовлення, ніж розуміння слів.

Діти, в яких домінує права півкуля, не контролюють правильність своєї мови.  Погано виконують види діяльності, які вимагають постійного самоконтролю. При усному мовленні можуть виникати проблеми в підборі слів. Можливі смислові пропуски.

Діти, в яких домінує ліва півкуля,  уміло контролюють своє мовлення.

Отже, при підборі методів навчання необхідно враховувати, що права півкуля – це база образного мислення: охоплює світ явищ у всьому його багатстві та розмаїтті. Ліва півкуля відповідає за абстрактне мислення: шукає і знаходить у цьому світі гармонію причин і наслідків.

Наскільки відомо, більшість учнів не відносить математику до своїх улюблених предметів. Тому задача вчителя – зацікавити їх, залучити до навчальної діяльності, підвищити рівень навчальних досягнень.

На уроках математики я почала застосовувати елементи біоадекватної методики. Специфіка її – в режимі чергування роботи правої і лівої півкуль головного мозку, тобто, релаксаційної і активної форм сприйняття і засвоєння навчальної інформації.

Для гармонізації роботи обох півкуль головного мозку на уроці я використовую елементарні вправи:

– однією рукою малюємо горизонтальну вісімку, потім обома руками разом;

– одночасно правою рукою проводимо горизонтальну лінію, лівою – вертикальну;

– ліва рука тягнеться вгору немовби для відповіді, права – в кулаці під нею; потім потрібно поміняти руки;

– права рука – на лівій нозі, ліва – на правому вусі; потім міняємо: ліва рука – на правій нозі, права – на лівому вусі; кілька разів повторити вправу;

– «Гребінка»: одночасно розчесати волосся собі і уявному сусіду, проводячи по голові подушечками пальців;

Елементи цієї технології можна застосовувати для різних вікових груп та на різних етапах уроку. Етапи сприйняття інформації при проведенні даного типу уроків повністю відповідають їх стандартній структурі, при цьому всі робочі етапи уроку зберігаються. Кожне заняття закінчується творчим завданням: створити власний мислеобраз (індивідуально сприйнятий всіма органами почуттів: колір + смак + запах + звук,- цілісний образ предмета або явища, що вивчається), використовуючи малюнок, схему, кросворд. Іде постійний розвиток творчого мислення школярів.

Наприклад, 5 клас, тема «Кут. Його градусна міра».

І етап методики. Релаксація (Сенсорно-моторний етап)

Звучить спокійна музика.

Вчитель пропонує учням поринути у чарівний світ фантазії. Рекомендує сісти рівненько, зробити глибокий вдих, видих, заплющити очі, розслабити тіло.

Потім – уявити над собою маленьке сонечко, яке наближається, торкається промінчиками їхньої голівки, личка, зігріває своїм теплом кожну клітинку тіла, проникає до сердечка. Вчитель посміхаєтеся. І говорить учням, щоб вони теж посміхнуться сонечку!

ІІ етап. Формування образу (Символьний етап уроку).

Вчитель «малює» картину: сонечко веде дітей до осіннього саду, вони йдуть стежкою серед різнокольорово забарвлених дерев. Учитель пропонує помилуватися ними, вдихнути аромат…

Далі учні розповідають про свої відчуття: що бачили? Який запах відчували? Якої форми були дерева? Якого кольору? Якими на дотик?

Учитель пропонує відтворити побачені дерева по пам’яті, пригадати на які кути вони схожі. В повітрі одночасно зобразити: правою рукою дерево, схоже на гострий кут, лівою – на прямий; правою – на розгорнутий кут, лівою –  на тупий.

Прогнозовані позитивні результати даної методики:

– Зростання мотивації учнів до навчання, інтересу до предмета.

– Покращення успішності учнів усіх категорій.

– Зниження антисоціальних проявів у поведінці.

– Розкриття творчих здібностей учнів, а також здібностей до самопізнання, самооцінки.

– Формування цілісного мислення.

– Розкриття внутрішнього “ я ” дитини.

– Створення ефектів, що сприяють збереженню і відновленню здоров’я.

Література:

 1. Е.Ф.Беляєва. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – ntkonf.org › belyaeva-ef-zubkova-lmfunktsiya
 2. М а с л о в а Н.В. Ноосферное образование / Н.В.Маслова. – М., 2002.
 3. Н е в с ь к а О л е н а. Біоадекватна технологія навчання на уроках математики. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://filestival.1september.ru/artilcles//580590
 4. К а ш у б а Є.І. Біоадекватна технологія розвитку творчого мислення. Опис технології. //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – №6. – с.23 – 24

Comments

 1. Марино Михайлівно, Ваш матеріал про біоадекватну технологію (БАТ) як один із методів реалізації розвитку творчого мислення доречний і цікавий. Дякую за статтю.

  1. Ольго Іванівно, у 10 класі з використанням БАТ можна проводити хвилинки відпочинку. Запропонувати зобразити в повітрі елементи з навчального матеріалу, який розглядався на уроці. Під час хвилинки релаксації – зобразити море, гори, захід сонця. Головне “створювати” малюнок двома руками одночасно.
   Сподіваюся, це буде цікаво Вашим учням 10 класу

 2. Дуже цікава стаття про технологію релаксаційної і активної форм сприйняття і засвоєння навчальної інформації. Дякую, Марино Михайлівно, спробую використати елементи БАТу і в своїй діяльності.

Залишити відповідь