ВІКТОРІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | ВИКОРИСТАННЯ РЕБУСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри
теорії і методики середньої освіти
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
ВИКОРИСТАННЯ РЕБУСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті висвітлюється питання важливості використання ребусів на уроках української мови. Подано декілька авторських ребусів, які учителі зможуть використовувати як під час уроків, так і при проведенні конкурсів, олімпіад тощо.

На відміну від звичайної загадки, де об’єкт зашифровано вербально, ребус розвиває ще й логічне образне мислення, увагу, аналітичні здібності, вчить учня нестандартно сприймати графічне зображення, сприяє розвитку творчих здібностей, пізнавальної активності, а також тренує зорову пам’ять і правопис. Аналіз зображень та структурування слів, позначених малюнками, сприятимуть збагаченню уяви дітей, співвідносити явища дійсності із лексичними одиницями. Також у процесі розгадування ребусів активізується увага школярів, виробляються навички ретельного аналізу. Під час укладання посібника не залишилися поза увагою останні праці науковців про інтерактивні методи навчання  [див. 1; 2; 3, 4].

Ребуси можна використовувати під час вивчення будь-якої теми.  Можна зашифровувати лексеми, лінгвістичні терміни, фразеологізми тощо.

Ребуси можна застосовувати на всіх етапах уроку: актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, закріплення матеріалу.

Використання на уроках готових ребусів сприяє виникненню бажання в учнів самих їх створювати.

Ребус – це особливий вид загадок, у якому слова зашифровані за допомогою малюнків, літер, цифр, символів. При укладанні ребусів ураховували основні правила [5].

Основні правила, за якими складаються та розгадуються ребуси.

 1. Ребуси читаються зліва направо і зверху вниз.
 2. Ребус може допускати комбінацію двох і більше правил одночасно.
 3. Не слід забувати, що предмет, зображений на малюнку, може мати декілька назв (наприклад: бик-бугай, бегемот-гіпопотам), може бути схожим з іншими (наприклад: заєць-кріль), може мати назву як загальну, так і конкретну (наприклад: тістечко-солодощі).
 4. Рекомендується розшифровувати ребуси по частинах.
 5. Назви зображених предметів слід читати в називному відмінку.
 6. Назви зображених предметів слід читати повністю, але не в збільшено-згрубілій чи зменшено-пестливій формі.

використання ребусів на уроках

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Варзацька Л. Інтерактивні методи навчання : лінгводидактичні засади / Л. Варзацька, Л. Кратасюк // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 5 – 9.
 2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Українська мова; Українська література. 5 – 9 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.
 3. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О. Пометун, Л. Пироженко; за ред. О.І. Пометун. – К.: Вид-во А. С. К., 2004. – 192 С.
 4. Солодюк Н. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках української мови // Українська мова і література в сучасній школі. – № 4 (114) 2012. – С. 18 – 21.
 5. Як розгадувати ребуси: [Електронний ресурс] / Електрон. дані. – Режим доступу: http://rebus1.com/ua/index.php?item=manual.

Comments

 1. Олено Миколаївно, дякую за цікавенний матеріал! У своїй щоденній практиці використовую ребуси на уроках української мови на етапі закріплення знань. Незамінними вони є і на позакласних заходах. Іноді учні самі пробують складати такий вид загадок. Часто використовую пропоновані Вами розробки.

 2. Олено Миколаївно! Повністю з вами згодна, що використання ребусів сприяє пізнавальній активності дітей, розвиває логічне мислення. Зокрема лексика є благодатним матеріалом для такої роботи. Сучасні інформаційні ресурси дають можливість учителю створювати ребуси самостійно та прилучати до цього дітей. Дякую за статтю.

 3. Олено Миколаївно, як завжди, молодець! Використання ребусів на уроках – це завжди цікаво! Порекомендую Ваші ребуси своїм колегам-філологам!

Залишити відповідь