ВАЩЕЙКІН ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

вчитель англійської мови
Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НА УРОКАХ  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

В  роботі висвітлюються сучасні технології та методики навчання , які використовуються вчителем на  уроках іноземної мови. Даний матеріал можна використовувати вчителям англійської мови на своїх уроках.

Нові інноваційні технології в роботі вчителя – це створення нових засобів і методів, нових форм і способів  діяльності, творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, технологій, систем, отримання різноманітної інформації що допомагають учневі набути необхідних предметних компетенцій.

До сучасних технологій  та методик, які використовую на своїх уроках англійської мови відносяться:

 • Розвиток критичного мислення
 • Кооперативне навчання
 • Інтерактивне навчання
 • Критичне мислення
 • Проектні технології
 • Громадянська відповідальність
 • Екологічна безпека
 • Комунікативна компетенція учнів
 • Пояснювально-ілюстративне навчання
 • Програмоване навчання
 • Модульно рейтингова система навчання
 • Інформаційні технології

 

Розвиток критичного мислення.

На уроках англійської мови я розвиваю критичне мислення створюючи ситуації спілкування які є в реальному житті. Тобто заохочую дітей за допомогою ситуативного спілкування найбільш приближеного до життєвих обставин. Наприклад «В магазині» продавець та покупець, «В таксі» водій та пасажир, «На радіо» ведучий та гість та багато інших.

Кооперативне навчання.

Цей вид навчання спрямовую на об’єднання дитячих інтересів за допомогою роботи в групах, проектних групових роботах які можуть виконувати діти і в позаурочний час. Я намагаюсь впроваджувати такі методи один раз на тему. Тобто в кінці кожної теми я перевіряю цей вид діяльності і вони виступають як творчі завдання. За допомогою цих завдань я намагаюсь створювати ситуації успіху.

Інтерактивне навчання.

Цей вид навчання я впроваджую за допомогою дітей та їхніх інтересів. Тобто якщо дітей цікавить музика то готують доповіді про видатних музикантів, а якщо молодіжні культури то доповідь про них. Коло ідей я використовую на уроках з творчими завданнями. Тобто коли діти можуть себе проявити в ролі журналістів та відвідувачів телепрограм. І темами обговорень можуть бути інтереси, хобі, музика та ін.. В даному виді діяльності я віддаю перевагу самостійній роботі дітей.

Критичне мислення.

Цей вид діяльності я намагаюсь використовувати на кожному уроці так як ми маємо кожного разу нову підтему тому і різні судження можемо ми мати на уроках. Тобто оцінювати дитина може сама кожну тему ту чи іншу за допомогою власних суджень і переконань. Тому таким чином я намагаюсь готувати компетентні сну особистість конкурентоспроможну в сучасному суспільстві.

Проектні технології навчання.

Такі технології я намагаюсь також використовувати раз на тему. І відповідно до рівня володіння англійською мовою дитина може вибрати проект та його рівень виконання. Інші діти які сильніші можуть виконати презентації англійською мовою на комп’ютері відповідно до ситуації.

Громадянська відповідальність.

Громадянську відповідальність виховую на кожному уроці так як це основна мета компетентнісного виховання унів. Такі теми як «Спорт в суспільстві», «Україна в моєму серці», «Європейські країни», «Навчання за кордоном» та інші, допомагають мені виховувати такі якості як відповідальність,  комунікативність, далекоглядність, критичність мислення, культура поведінки, комунікабельність, стійка громадянська позиція.

Екологічна безпека.

Цій підтемі я присвячую особливе місце. Тому що в кожному місті сулі чи селищі є проблеми з екологією. Так наприклад коли зустрічається тема «Reduce reuse recycle» ми намагаємось з учнями досліджувати проблеми навколишнього середовища та обговорити їх на уроках. Я намагаюсь обговорювати такі проблеми екологічного характеру у кожному класі. Бо такі теми є в кожному класі.

Комунікативна компетенція учнів.

Такий метод взагалі є всеохоплюючий я вважаю що можна його використовувати кожного разу на кожному уроці і на кожній темі. Так як обговорення це головний аспект до якого я притримуюсь на кожному уроці. Бо мова неможлива без цього аспекту. Тому цьому аспекту я приділяю кожну хвилину своїх уроків.

Пояснювально ілюстративне навчання.

Цей вид навчання краще використовувати в початковій школі. Тому що в дітей краще розвинена зорова пам’ять і тому за допомогою карток, роздаткового матеріалу, зображень намагаюсь заохочити дітей до вивчення іноземних мов.

Програмоване навчання.

Цей вид навчання я використовую у середній та старшій школі. Кожна тема я вважаю повинна бути зв’язана тобто підбираю для кожного рівня знань учнів відповідні завдання. Різне володіння мовою вимагає різнотипові завдання для дітей. Тому ті діти які мають вищий бал можуть краще підготуватись а ті що гірше готуються то відповідно мають змогу виконати на свій погляд та розсуд. Цей вид можна використовувати як особистісно зорієнтоване навчання. І таким чином я зацікавлюю слабких дітей до навчання іноземної мови.

Модульно-рейтингова система.

Цю систему я намагаюсь використовувати тоді коли кожній дитині при вивченні різних тем можна виставляти окремі бали.  Наприклад за виконання задовільне діалогу чи не дуже гарне прочитання шматка тексту мо жна виставити два чи три бали а при закінченні теми всі ці бали підсумувати і виставити якусь оцінку. А якщо наприклад цій дитині дається метод проектів то за таку діяльність можна поставити максимальну кількість балів. Я вважаю що треба пристосовуватись до сучасних обставин навчання і відповідати вимогам максимального досягнення результатів.

Інформаційні технології.

Це найулюбленіший вид діяльності дітей. Комп’ютер дозволяє розкритися дітям з різних боків. Використати свої навички які вони набули під час ігор, пошуку різних цікавинок в інтернеті, участі в соціальних мережах та ін. Цей вид я  зв’язую з проектними технологіями так як без творчого підходу неможливо обійтись в сучасній школі.

 Література

 

 • Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології [Текст]:Навчальний посібник. / І.М.Дичківська – Київ: Академвидав, 2004. – 235 с

Залишити відповідь